Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS22EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS22EGM. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS22EGM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS22EGM te teleladen.


PANASONIC NV-GS22EGM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9930 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS22EGM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorts garandeert Matsushita niet dat het gebruik van de Software niet zonder onderbrekingen zal zijn of foutloos zal verlopen. Noch Matsushita noch een van haar distributeurs is aansprakelijk voor schade die de Licentiehouder ondervindt als gevolg van of in verband met het gebruik van de Software door de Licentiehouder. Artikel 2 Gebruik door derden De Licentiehouder mag de Software niet gebruiken, kopiëren, wijzigen of overdragen aan derden en de Licentiehouder mag derden, al dan niet tegen betaling, niet de gelegenheid bieden de Software te gebruiken, te kopiëren of te wijzigen, behalve als daarvoor in deze Overeenkomst uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven. Artikel 7 Exportcontrole De Licentiehouder gaat ermee akkoord de Software, in welke vorm dan ook, niet te exporteren of te herexporteren naar een ander land zonder dat de Licentiehouder beschikt over de benodigde exportvergunningen, indien nodig, overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het land waar de Licentiehouder verblijft. Artikel 3 Beperkingen met betrekking tot het kopiëren van de Software De Licentiehouder mag slechts één kopie van de gehele Software of van een gedeelte daarvan maken, uitsluitend voor het maken van een reservekopie. Artikel 8 Beëindiging van de Overeenkomst Het recht dat hierbij aan de Licentiehouder wordt toegekend, komt automatisch te vervallen als de Licentiehouder een van de bepalingen van deze Overeenkomst schendt. In dat geval is de Licentiehouder gehouden de Software, de bijbehorende documentatie en alle kopieën daarvan te vernietigen op kosten van de Licentiehouder zelf. Artikel 4 Computer De Licentiehouder mag de Software slechts op één computer gebruiken. Gebruik op meer dan één computer is niet toegestaan. 2 VQT0T57 Inhoud Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (P25) Het symbool [ ] wordt weergegeven op de thumbnailweergave en op de weergave op volledige schermgrootte. U kunt de modus afspelen herhalen annuleren door [REPEAT PLAY]>[OFF] in te stellen. Terug naar vorige weergave PLAY SETUP PLAY MODE REPEAT PLAY RESUME PLAY LOCK Druk op de menuknop en selecteer RESUME PLAY]# [ PLAY SETUP]#[ [ON] met behulp van de cursortoetsen. (P25) OFF ON SETUP ENTER EXIT MENU Als het afspelen van bewegende beelden worden afgebroken, wordt [R] weergegeven op de thumbnailweergave van het afgebroken bestand. Als het afspelen ergens in een film wordt gestopt terwijl [RESUME PLAY] op [OFF] staat, wordt de film de keer daarna opnieuw afgespeeld vanaf het begin. [RESUME PLAY] wordt op [OFF] gezet als er een SD card is ingevoerd waarvan het schuifje van de schrijfbeveiliging in de [LOCK]-stand staat. (P14) Over de compatibiliteit van de videomodus Dit toestel kan bestanden afspelen die zijn geformatteerd in MPEG2-formaat. Gegevens die met een ander product zijn opgenomen of gemaakt, kunnen mogelijk niet op dit toestel worden afgespeeld of worden minder goed weergegeven; andersom kunnen gegevens die met dit toestel zijn opgenomen, mogelijk niet op een ander toestel worden afgespeeld of worden ze mogelijk minder goed weergegeven. Bewegende beelden die korter dan 2 seconden duren, kunnen niet worden afgespeeld. De thumbnails van bewegende beelden die niet kunnen worden afgespeeld, zijn blauw of wit. (P101) 59 VQT0T57 Foto's afspelen (Foto's in JPEG-formaat) 1 Selecteer mode dial. PC met behulp van de De lensbeschermer sluit automatisch. 12 scènes) die zijn vastgelegd op de SD card worden weergegeven als thumbnails. 2 3/24 1 Druk op de cursortoetsen omhoog, omlaag, links of rechts om de scène te selecteren die u wilt afspelen. 1 Scènenummer 2 Schuifbalkweergave SETUP PLAY Als er 13 scènes of meer zijn opgenomen en u blijft op de cursortoetsen drukken, wordt de volgende (of vorige) pagina weergegeven. Door steeds op de de cursor toetsen omhoog of omlaag te blijven drukken, kunt u door de pagina met 12 scènes bladeren. Het scherm blijft gelijk maar de 2 Rondom het geselecteerde bestand verschijnt een rode rand. scènenummers en de schuifbalk worden anders weergegeven; laat de knop los als u bent aangekomen bij de pagina met de scène die u wilt afspelen. 3 Druk op de knop in het midden van de cursortoetsen. De geselecteerde scène wordt op schermgrootte afgespeeld. Het pictogram voor de bediening wordt automatisch weergegeven op het LCD-beeldscherm. 4 Bedien het toestel met behulp van de cursortoetsen omhoog, omlaag, links of rechts. : Diavoorstelling (de beelden op de SD card worden in numerieke volgorde weergegeven) starten/onderbreken. ¢ U moet dit instellen in het menu. : Hiermee wordt het afspelen beëindigd en worden de thumbnails weergegeven. Als er geen bestanden kunnen worden gewist, is het geheugen vol en moet u een nieuwe SD card invoeren. Als [ALL] is ingesteld, neemt het wissen mogelijk enige tijd in beslag als er veel bestanden op de SD card staan. Wanneer u beelden wist, moet u een batterij gebruiken met voldoende batterijstroom gebruiken, of een netspanningsadapter gebruiken. Als er bestanden worden gewist die conform de DCF-standaard zijn, worden alle gegevens met betrekking tot de bestanden gewist. 63 VQT0T57 Bestanden beveiligen Met deze functie kunt u voorkomen dat bestanden per ongeluk worden gewist. Bestanden die zijn vastgelegd op een SD card kunnen worden beveiligd zodat ze niet per ongeluk kunnen worden gewist. (Als een SD card wordt geformatteerd, worden alle bestanden gewist, ook beveiligde bestanden. ) ¬ Selecteer of met behulp van de mode dial. Druk op de menuknop en selecteer vervolgens [ PLAY SETUP]# [ LOCK]#[YES] met behulp van de cursortoetsen. (P25) 1 PLAY SETUP PLAY MODE LOCK DPOF SET YES NO SETUP ENTER EXIT MENU 2 LOCK 1/24 SETUP ENTER EXIT MENU Druk op de cursortoetsen omhoog, omlaag, links of rechts om de bestanden te selecteren die u wilt beveiligen en druk vervolgens op de knop in het midden van de cursortoetsen. Het [ ]-symbool wordt weergegeven en het geselecteerde bestand wordt beveiligd. Als u nogmaals op de knop in het midden van de cursortoetsen drukt, wordt de beveiliging opgeheven. De instellingen voltooien Druk op de [MENU]-knop. Bestanden die als blauwe of witte thumbnails worden weergegeven, kunnen niet worden beveiligd. (P101) Als het schuifje voor de schrijfbeveiliging op een SD card in de [LOCK]-stand staat, kunnen de bestanden op de kaart niet worden beveiligd. (P14) 64 VQT0T57 Een SD card formatteren Met deze functie kunt u kaarten initialiseren (formatteren). Houd er rekening mee dat alle gegevens op een SD card worden gewist zodra deze wordt geformatteerd. Sla beelden die met dit toestel zijn opgenomen, op de PC op met behulp van MotionSD STUDIO. [. . . ] De batterij kan worden opgeladen maar in sommige gevallen kan het uren duren voordat het normaal opladen van de batterij begint. Als de statusindicator ca. Verwijder de batterij uit het toestel en probeer deze opnieuw op te laden. De temperatuur van de batterij of de omgevingstemperatuur kan extreem hoog of laag zijn. Wacht totdat de juiste temperatuur is bereikt en laad de batterij daarna opnieuw op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS22EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS22EGM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag