Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS200EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS200EB. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS200EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS200EB te teleladen.


PANASONIC NV-GS200EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4315 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS200EB (6050 ko)
   PANASONIC NV-GS200EB (6025 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS200EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. Knoopbatterij 60 oC Accupak 60 oC EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. OPGELET! PLAATS DEZE UNIT NIET IN EEN BOEKENKAST, INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE WORDT GEBRUIKT. OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN DOOR OVERVERHITTING TE VOORKOMEN DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT GORDIJNEN EN ANDERE MATERIALEN DE VENTILATIEOPENINGEN NIET VERSPERREN. [. . . ] Handmatig instellen Kwik- of natriumlicht, sommige TL-verlichting Licht dat wordt gebruikt bij trouwrecepties in hotels, spotlights in theaters Zonsopgang, zonsondergang, enz. Wanneer de zoeker gebruikt wordt, drukt u op de CAMERA FUNCTION toets en houd u deze ingedrukt. Als het scherm onmiddellijk zwart wordt en het pictogram stopt met knipperen en continu oplicht, is de instelling voltooid. Als het pictogram blijft knipperen, kan de witbalans niet worden ingesteld. Als het pictogram knippert, wordt de zojuist ingestelde witbalansinstelling opgeslagen. Stel de witbalans opnieuw in zodra de opnameomstandigheden veranderen. Als u zowel witbalans als diafragma/gain instelt, dient u eerst de witbalans in te stellen. AWB wordt niet afgebeeld op het scherm wanneer AWB wordt ingesteld. Om terug te keren naar auto setting stelt u AWB in of drukt u opnieuw op de toets iA/MANUAL. VQT3B41 81 De sluitertijd/het diafragma handmatig instellen Sluitertijd: Pas de sluitertijd aan bij het opnemen van snel bewegende objecten. Diafragma: Pas de lensopening aan als het scherm te helder of te donker is. Druk op de iA/MANUALtoets of op de CAMERA FUNCTION toets om naar de handmatige werking over te schakelen. (l 80) Raadpleeg voor het uitvoeren van de instellingen tijdens het gebruik van de zoeker, pagina 80. 1 2 Raak [SHTR] of [IRIS] aan. Raak / aan om de instelling te veranderen. SHTR : Sluitertijd: 1/50 tot 1/8000 Als [SLTR AUT. De snelheid van het vooruitspoelen en terugspoelen wordt hoger als u nogmaals 5/6 aanraakt (het afspelen op het scherm verandert van 5 in ). (De werking is alleen SEARCH PLAY SEARCH mogelijk met de PAUSE STILL ADV STILL ADV afstandsbediening. ) SKIP STOP SKIP Wanneer het afspelen op pauze staat, doorgaan met aanraken van . ( is voor langzaam achteruit afspelen) Het afspelen vindt langzaam plaats tijdens het aanraken. Als slow-motion video's achteruit worden afgespeeld, worden ze voortdurend getoond op ongeveer 2/3 van de snelheid van normaal afspelen (met een interval van 0, 5 seconde). (raak aan om frame per frame verder te gaan in de omgekeerde richting. ) Wanneer u aanraakt wordt het normaal afspelen hersteld. Als de beelden één voor één achteruit worden afgespeeld, worden deze steeds met een interval van 0, 5 seconden weergegeven. Snel vooruit/ achteruit afspelen Tijdens het afspelen Skippen (naar het begin van een scène) Slow-motion afspelen Tijdens pauze Frame-by-frame afspelen De opname wordt beeld voor beeld afgespeeld. Wanneer de bedieningsicoon verdwijnt, raak het scherm dan aan om de icoon opnieuw te laten weergeven. 84 VQT3B41 Afspelen Afspeeldisplay 1) Uit te voeren stappen Raak 1 aan om de balk voor rechtstreeks afspelen A weer te geven. (l 21) Het afspelen pauzeert tijdelijk en springt naar de aangeraakte of versleepte positie. Afspelen zal beginnen doordat u uw aanrakende of schuivende vinger losmaakt van het scherm. De balk voor rechtstreeks afspelen kan niet worden bediend met de afstandsbediening. Tijdens het afspelen Rechtstreeks afspelen Een foto maken van een video Een enkel frame van de opgenomen video kan worden opgeslagen als een foto. De fotoresolutie van de foto die wordt genomen is 2. 1 M (1920k1080). 1 2 Pauzeer het afspelen in de scène die u wilt opslaan als een foto. Druk helemaal in. Het is handig hierbij in slow-motion en beeld-voor-beeld af te spelen. [. . . ] Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-norm ("AVC-video") en/of (ii) het decoderen van AVC-video die werd gecodeerd door een consument in een privé- en nietcommerciële activiteit en/of werd verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Zie http://www. mpegla. com. Licenties Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. "AVCHD" en het "AVCHD" logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS200EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS200EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag