Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS15EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS15EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS15EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS15EG te teleladen.


PANASONIC NV-GS15EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4489 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS15EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal de batterij niet uit elkaar, verhit haar niet tot boven de 60 xC en veras haar niet. EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen. OPGELET! PLAATS DEZE UNIT NIET IN EEN BOEKENKAST, INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE WORDT GEBRUIKT. OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN DOOR OVERVERHITTING TE VOORKOMEN DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT GORDIJNEN EN ANDERE MATERIALEN DE VENTILATIEOPENINGEN NIET VERSPERREN. [. . . ] A Ingestelde tijdselectie B Geselecteerde scène De volgende (vorige) scène kan weergegeven worden door / selecteren. te 2 Kies het gewenste zoekitem in eenheden van [3 SEC. ], [6 SEC. ], [12 SEC. ] of [MINUTEN]. 62 VQT3H92 3 (Alleen wanneer [MINUTEN] geselecteerd is onder stap 2) Stel de tijd in en druk vervolgens op het midden van de joystick. Het kan ingesteld worden tot een maximum van 60 minuten. Video's afspelen op datum Beelden met dezelfde datum kunnen achter elkaar worden afgespeeld. 1 Selecteer de icoon voor de selectie van de datum en druk op de joystick. 4 Kies de miniatuur vanwaar u het afspelen wilt beginnen en druk op het midden van de joystick. A Pictogram voor het selecteren van de datum De volgende (vorige) miniatuur kan weergegeven worden door / te selecteren. 2 Selecteer de afspeeldatum en druk op de joystick. De beelden die op de geselecteerde datum zijn opgenomen, worden als miniatuur weergegeven. 3 Selecteer de scène die u wilt afspelen en druk op de joystick. Het afspelen van alle scènes keert terug als de stroom uitgezet wordt of als de wijze omgeschakeld wordt. Zelfs als beelden op dezelfde dag zijn opgenomen, worden deze in de onderstaande gevallen gescheiden gerangschikt. j Als het aantal scènes de 99 overschrijdt j Als de instelling van de wereldtijd is veranderd VQT3H92 63 Opnieuw afspelen Zodra de laatste beelden zijn afgespeeld, wordt opnieuw begonnen met de eerste beelden. Selecteer het menu. (l 23) [VIDEO SETUP] # [Herh. afsp. ] # [AAN] Het pictogram wordt op de volledigschermweergave afgebeeld. Alle scènes worden op volgorde afgespeeld (bij het afspelen van video's op datum, worden alle scènes opgenomen op de geselecteerde datum herhaaldelijk afgespeeld). Afspelen hervatten Indien het afspelen van een scène halverwege is gestopt, kan het afspelen worden hervat op het punt waar het is gestopt. Selecteer het menu. AFSP. ] # [AAN] Indien het afspelen van een video is gestopt, verschijnt op het miniatuuroverzicht van de gestopte scène. De opgeslagen herneempositie wordt gewist als u de stroom uitzet of de wijze omschakelt. AFSP. ] verandert niet. ) 64 VQT3H92 Afspelen Bekijken 2 Foto's bekijken 1 2 Zet de functie op . SDR-T70 Gebruik de joystick om de icoon voor het kiezen van de afspeelwijze A te selecteren en druk vervolgens op het midden van de joystick. Selecteer [SD-KAART]/ [INTERN GEH. ] en [FOTO] en druk vervolgens op het midden van de joystick. 3 SDR-H100 NV-GS15EG Selecteer [FOTO] en druk vervolgens op het midden van de joystick. Selecteer [SD-KAART]/[HDD] en [FOTO] en druk vervolgens op het midden van de joystick. Selecteer [ENTER] en druk vervolgens op het midden van de joystick. Druk op de toets MENU om de instelling te annuleren. VQT3H92 65 4 De bedieningsicoon zal weergegeven of verborgen worden telkens wanneer op het midden van de joystick gedrukt wordt. De volgende (vorige) pagina kan weergegeven worden door / te selecteren. Selecteer het af te spelen beeld en druk vervolgens op de joystick. Foto's bekijken op datum Foto's opgenomen op dezelfde datum kunnen achter elkaar worden bekeken. 5 1 Selecteer de afspeelwerking met de joystick. Selecteer de icoon voor de selectie van de datum en druk op de joystick. 1/;: 2;: ;1: : Diavoorstelling (foto's op nummervolgorde bekijken) starten/onderbreken. Stopt het afspelen en geeft de miniaturen weer. A Pictogram voor het selecteren van de datum 2 Selecteer de afspeeldatum en druk op de joystick. Het miniatuuroverzicht veranderen De foto's die op de geselecteerde datum gemaakt zijn, worden als miniaturen weergegeven. Als in stap 4 de zoomknop naar de -kant of -kant wordt geduwd, verandert het miniatuuroverzicht in de volgende volgorde. Wanneer "disk afspelen" geselecteerd is terwijl een (optioneel) DVD-brander aangesloten is, kunnen de scènes niet beveiligd worden. VQT3H92 69 Afspelen Bewerken 2 Splitsen van een scène om deze gedeeltelijk te wissen [SDR-T70]/[SDR-H100] De opgenomen scènes worden in tweeën gesplitst en de voorste helft of de achterste helft wordt gewist. SDR-T70 ¬ Zet de mode op en schakel de selectie van de afspeelwijze naar [INTERN GEH. ]/[VIDEO] (l 59) SDR-H100 ¬ Zet de mode op [VIDEO] (l 59) en schakel de selectie van de afspeelwijze naar [HDD]/ 1 2 3 Selecteer het menu. (l 23) 5 [EDIT SCÈNE] # [SPLITS&VERW] Selecteer [JA] en druk op de joystick om het gedeelte dat u wilt verwijderen af te spelen. Selecteer de scène die u in tweeën wilt splitsen, en druk dan op de joystick. Wanneer u het punt bereikt waarop u de scène wilt splitsen Als u [NEE] selecteert, wordt het 6 bevestigingsbericht weergegeven. Ga naar stap 7. Wanneer u het afspelen stopt, verschijnt het bevestigingsbericht. Selecteer [JA] en druk vervolgens op de joystick. Selecteer [ ] met de joystick. 7 Doorgaan met het splitsen en verwijderen van andere scènes Herhaal de stappen 2 tot 7. Bewerken voltooien Druk op MENU. Beweeg de joystick naar links of naar rechts om snel vooruit/achteruit af te spelen. Met behulp van afspelen in slow-motion of beeld-voor-beeld, kunt u gemakkelijk het punt zoeken waarop u de scène in tweeën wilt knippen. (l 61) Het is onmogelijk om scènes met een korte opnametijd te splitsen en te wissen. De lengte van de resterende scènes moet 3 seconden of langer zijn. Het is onmogelijk om het punt van splitsing aan het begin of aan het einde van de scène in te stellen. Als een scène die met behulp van de functie SPLITS&VERW is gesplitst en verwijderd, met behulp van de dvd-brander of de bijgeleverde software naar een schijf wordt gekopieerd en dan wordt afgespeeld op een ander toestel, wordt mogelijk maximaal ongeveer 1 seconde van het verwijderde gedeelte afgespeeld. [. . . ] Als het opladen nog steeds niet lukt, zou het een fout in het toestel, de accu of de netadapter kunnen betreffen. Indien het statuslampje uit blijft en het laden is niet klaar, dan kan er een fout in het toestel, de accu of de netadapter zijn. Raadpleeg pagina 109 voor informatie over de accu. Over SD-kaarten De geheugencapaciteit die wordt aangegeven op het etiket van een SD-kaart is de totale capaciteit voor auteursrechtbeveiliging en beheer en de capaciteit die kan worden gebruikt op het toestel, een pc, enz. Stel de SD-kaart niet bloot aan sterke schokken, buig hem niet en laat hem niet vallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS15EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS15EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag