Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS120EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS120EGM. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS120EGM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS120EGM te teleladen.


PANASONIC NV-GS120EGM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4315 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS120EGM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorts garandeert Matsushita niet dat het gebruik van de Software niet zonder onderbrekingen zal zijn of foutloos zal verlopen. Noch Matsushita noch een van haar distributeurs is aansprakelijk voor schade die de Licentiehouder ondervindt als gevolg van of in verband met het gebruik van de Software door de Licentiehouder. Artikel 2 Gebruik door derden De Licentiehouder mag de Software niet gebruiken, kopiëren, wijzigen of overdragen aan derden en de Licentiehouder mag derden, al dan niet tegen betaling, niet de gelegenheid bieden de Software te gebruiken, te kopiëren of te wijzigen, behalve als daarvoor in deze Overeenkomst uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven. Artikel 7 Exportcontrole De Licentiehouder gaat ermee akkoord de Software, in welke vorm dan ook, niet te exporteren of te herexporteren naar een ander land zonder dat de Licentiehouder beschikt over de benodigde exportvergunningen, indien nodig, overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het land waar de Licentiehouder verblijft. Artikel 3 Beperkingen met betrekking tot het kopiëren van de Software De Licentiehouder mag slechts één kopie van de gehele Software of van een gedeelte daarvan maken, uitsluitend voor het maken van een reservekopie. Artikel 8 Beëindiging van de Overeenkomst Het recht dat hierbij aan de Licentiehouder wordt toegekend, komt automatisch te vervallen als de Licentiehouder een van de bepalingen van deze Overeenkomst schendt. In dat geval is de Licentiehouder gehouden de Software, de bijbehorende documentatie en alle kopieën daarvan te vernietigen op kosten van de Licentiehouder zelf. Artikel 4 Computer De Licentiehouder mag de Software slechts op één computer gebruiken. Gebruik op meer dan één computer is niet toegestaan. 2 VQT0X44 Inhoud Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (P26) Als [SWITCH] wordt ingesteld op [VIEW ALL], worden alle opgenomen bewegende beelden achter elkaar afgespeeld. ([ ALL] wordt weergegeven. ) SETUP ENTER EXIT MENU VIEW BY DATE 01 15. 2006 2) Druk op de cursortoetsen omhoog of omlaag om de datum te selecteren die u wilt afspelen en druk vervolgens op de knop in het midden van de cursortoetsen. EXIT MENU SETUP ENTER Zodra het afspelen van één bewegend beeld is gestart, worden eventuele andere beelden die op dezelfde dag zijn opgenomen, daarna afgespeeld. ([ 01] en andere symbolen worden weergegeven. ) Afspelen herhalen PLAY SETUP PLAY MODE REPEAT PLAY RESUME PLAY LOCK OFF ON Druk op de menuknop en selecteer vervolgens [ PLAY SETUP]# [ REPEAT PLAY]#[ON] met behulp van de cursortoetsen. (P26) Het symbool [ ] wordt weergegeven op de thumbnailweergave en op de weergave op volledige schermgrootte. U kunt de modus afspelen herhalen annuleren door [REPEAT PLAY]>[OFF] in te stellen. SETUP ENTER EXIT MENU Terug naar vorige weergave PLAY SETUP PLAY MODE REPEAT PLAY RESUME PLAY LOCK Als het afspelen van bewegende beelden worden afgebroken, wordt [R] weergegeven op de thumbnailweergave van het afgebroken bestand. Als het afspelen ergens in een film wordt gestopt terwijl [RESUME PLAY] op [OFF] staat, wordt de film de keer daarna opnieuw afgespeeld vanaf het begin. [RESUME PLAY] wordt op [OFF] gezet als er een SD card is ingevoerd waarvan het schuifje van de schrijfbeveiliging in de [LOCK]-stand staat. (P15) SETUP ENTER EXIT MENU OFF ON Druk op de menuknop en selecteer [ PLAY SETUP]#[ RESUME PLAY] #[ON] met behulp van de cursortoetsen. (P26) Over de compatibiliteit van de videomodus Dit toestel kan bestanden afspelen die zijn geformatteerd in MPEG2-formaat. Gegevens die met een ander product zijn opgenomen of gemaakt, kunnen mogelijk niet op dit toestel worden afgespeeld of worden minder goed weergegeven; andersom kunnen gegevens die met dit toestel zijn opgenomen, mogelijk niet op een ander toestel worden afgespeeld of worden ze mogelijk minder goed weergegeven. U kunt tot 12 bestanden per pagina achter elkaar instellen. 3 DELETE SCENES DELETE SCENE?YES NO SETUP ENTER EXIT MENU (Alleen als u [SELECT] in stap 1 had geselecteerd) Druk op de [ ]-knop. Als er geen bestand is geselecteerd en u hebt de [ ]-knop in stap 2 ingedrukt, wordt het bestand met de rode rand gewist. 4 DELETE SCENES DELETE SCENE?YES NO SETUP ENTER EXIT MENU Zodra het bevestigingsbericht wordt weergegeven, selecteert u [YES] met behulp van de cursortoetsen; vervolgens drukt u op de knop in het midden van de cursortoetsen. Selecteer [NO] om het wissen te stoppen. 64 VQT0X44 Bestanden één voor één wissen ¬ Selecteer of met behulp van de mode dial. 1 DELETE SCENE?YES NO SETUP ENTER Druk tijdens het afspelen op de [ ]-knop. 2 DELETE SCENE?YES NO SETUP ENTER Zodra het bevestigingsbericht wordt weergegeven, selecteert u [YES] met behulp van de cursortoetsen; druk vervolgens op de knop in het midden van de cursortoetsen. Selecteer [NO] om het wissen van bestanden te stoppen. Foto's wissen die met een ander toestel zijn opgenomen op een SD card Een fotobestand (geen JPEG-bestand) dat niet kan worden afgespeeld op dit toestel wordt mogelijk gewist. Open het klepje van de kaartgleuf niet terwijl er gegevens worden gewist. Bestanden die als blauwe of witte thumbnails worden weergegeven, kunnen niet worden gewist. Als het schuifje voor de schrijfbeveiliging op een SD card in de [LOCK]-stand staat, kunnen de bestanden op de kaart niet worden gewist. (P15) Verwijder overbodige bestanden als tijdens het opnemen het bericht "CARD FULL. " wordt weergegeven. Als er geen bestanden kunnen worden gewist, is het geheugen vol en moet u een nieuwe SD card invoeren. Als [ALL] is ingesteld, neemt het wissen mogelijk enige tijd in beslag als er veel bestanden op de SD card staan. Als [ALL] wordt geselecteerd in de modus Afspelen video worden de volgende scènes gewist. [. . . ] Plaats het apparaat vlakbij het stopcontact zodat u gemakkelijk bij de schakelaar (stekker) kunt komen. Fouten bij het opladen Als de statusindicator snel of langzaam knippert, kan het volgende aan de hand zijn. De batterij kan worden opgeladen maar in sommige gevallen kan het uren duren voordat het normaal opladen van de batterij begint. Verwijder de batterij uit het toestel en probeer deze opnieuw op te laden. De temperatuur van de batterij of de omgevingstemperatuur kan extreem hoog of laag zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS120EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS120EGM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag