Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS120EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS120EB. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS120EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS120EB te teleladen.


PANASONIC NV-GS120EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4315 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS120EB (6050 ko)
   PANASONIC NV-GS120EB (6025 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS120EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg pagina 15 voor meer informatie over SD-kaarten. U kunt met gebruik van dit toestel bewegende beelden opnemen met AVCHD opnameformaten (l 29, 109) AVCHD 3D en AVCHD Progressive worden ondersteund. AVCHD 3D: Het is mogelijk om krachtige, levensechte, full high definition 3D-beelden op te nemen. Voor het bekijken van full high definition 3Dbeelden is een televisie vereist die compatibel is met het framesequentieformaat. (l 85) AVCHD Progressive: Het is met dit toestel mogelijk om 2D-video's met de hoogst mogelijke kwaliteit op te nemen (1080/50p). Over het opnameformaat voor het opnemen van bewegende beelden Ten behoeve van deze gebruiksaanwijzing Het accupack wordt "Accu" genoemd. [. . . ] Raak de afspeeldatum aan. 3D 3D 3D B Pictogram voor het selecteren van de datum De foto's die op de geselecteerde datum gemaakt zijn, worden als miniaturen weergegeven. Raak de af te spelen foto aan. U keert terug naar "toon alle" door de stroom uit te schakelen of de modusschakelaar te bedienen. Ook al zijn foto's op dezelfde dag gemaakt, dan worden deze afzonderlijk gegroepeerd wanneer het aantal foto's de 999 overschrijdt. wordt weergegeven na de datum, in de lijst op datum, voor foto's die vanuit een video gecreëerd zijn. (l 77) - 78 - Afspelen Wissen van scènes/foto's Gewiste scènes/foto's kunnen niet worden hersteld, dus moet u goed controleren welke inhoud u wilt wissen alvorens verder te gaan. Verander de modus in en raak de icoon voor de selectie van de afspeelmodus aan. Schakel vervolgens naar de miniatuurweergave van de te wissen scènes of foto's. (l 72) 1 Selecteer het menu. : [VIDEO SETUP] of [BEELDINST. ] # [VERWIJD. ] # gewenste instelling MENU [ALLE SCÈN. ]: Alle scènes of foto's die als miniatuur weergegeven worden, kunnen gewist worden. (bij het afspelen van scènes op opnameformaat of van foto's op datum, zullen alle scènes in het geselecteerde opnameformaat of foto's met de geselecteerde datum gewist worden. ) [Multi]: Meervoudige scènes of foto's kunnen geselecteerd en gewist worden. [Enkel]: Afzonderlijke scènes of foto's kunnen geselecteerd en gewist worden. Beveiligde scènes/foto's kunnen niet worden verwijderd. 2 (Alleen als [Multi] geselecteerd is bij Stap 1) Raak de scène/foto aan die gewist moet worden. Na aanraking is de scène/foto geselecteerd en wordt het pictogram afgebeeld op de miniaturen. U kunt maximaal 99 scènes om te verwijderen selecteren. (Alleen als [Enkel] geselecteerd is bij Stap 1) Raak de scène/foto aan die gewist moet worden. De aangeraakte scène of foto is gewist. 3 (Alleen als [Multi] geselecteerd is bij Stap 1) Raak [Wissen] aan. Herhaal, om andere scènes/foto's continu te wissen, stappen 2-3. Het wissen halverwege stoppen: Raak [Annuleren] aan of druk op de MENU toets tijdens het wissen. http://panasonic. net/ Scènes die in 3D opgenomen zijn, kunnen niet afgespeeld worden. Zelfs als een scène in 2D opgenomen is, kan het zijn dat afspelen niet mogelijk is, afhankelijk van het opnameformaat. Voor meer informatie betreffende het afspelen, raadpleeg de handleiding bij uw televisie. - 82 - Aansluiten met een HDMI-kabel Selecteer de gewenste methode van HDMI-uitvoer. : [OVERIGE FUNCT] # [HDMI RESOLUTIE] # [AUTO]/[1080p]/[1080i]/[576p (480p)]* * [576p] wordt weergegeven als [24p SELECT] op [UIT] staat en [480p] wordt weergegeven als het op [AAN] staat. [AUTO] bepaalt dat de weergegeven resolutie automatisch gebaseerd wordt op de informatie afkomstig van de aangesloten televisie. Indien beelden niet op de televisie weergegeven worden terwijl de instelling op [AUTO] staat, schakel dan over naar methode [1080p], [1080i] of [576p (480p)] waarmee de beelden op uw televisie weergegeven zullen worden. (lees de gebruiksaanwijzing van de TV. ) De beeldkwaliteit van [AUTO] verschilt van die van [1080p], [1080i] en [576p (480p)]. Het beeld zal in de volgende gevallen enkele seconden niet op de TV weergegeven worden. j Als [3D OUTPUT] ingeschakeld is (l 67, 86) j Als tijdens de opnamemodus naar [3D/2D Opn. stand] geschakeld wordt j Als [OPNAME FORMAAT] tijdens de opnamemodus op [1080/50p] gezet is j Als de selectie van de afspeelmodus tijdens de afspeelmodus op [3D] gezet is j Als de selectie van de afspeelmodus tijdens de afspeelmodus op [2D] gezet is en scène in 1080/50p op iets anders dan 1080/50p of geschakeld is, of vice versa. j Als de selectie van de afspeelmodus op [FOTO] gezet is en een 3D-foto op 2D gezet wordt, of omgekeerd, tijdens de afspeelmodus. MENU Luisteren naar 5. 1-kanaalsgeluid De audio die met de ingebouwde microfoon opgenomen is, kan als 5. 1-kanaalsgeluid afgespeeld worden door dit toestel met een HDMI-kabel aan te sluiten op een versterker of TV die compatibel is met 5. 1-kanaal. [. . . ] Dit is echter geen storing en zal niet van invloed zijn op het opgenomen beeld. De klant is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in de SD-kaart. - 138 - Condensvorming Wanneer zich condens op het toestel vormt, wordt de lens wazig en is het mogelijk dat het toestel niet meer normaal werkt. Neem onderstaande maatregelen als zich toch condens vormt. Oorzaken van condensvorming Condensvorming vindt plaats wanneer de omgevingstemperatuur of relatieve luchtvochtigheid verandert. Wanneer dit toestel uit een auto met air-conditioning naar buiten genomen wordt. Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtstreeks op dit toestel wordt geblazen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS120EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS120EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag