Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS11EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS11EGM. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS11EGM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS11EGM te teleladen.


PANASONIC NV-GS11EGM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4489 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS11EGM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. Knoopbatterij 60 oC Batterijpak 60 oC EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Gebruik alleen de meegeleverde AV-kabels, componentkabels en USB-kabels. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. [. . . ] E Volgende pagina Bedien de functieknop om te F Weergave-omschakelknop selecteren. G Scènenummer De geselecteerde scène wordt op het volledige scherm afgespeeld en het bedieningspictogram Selecteer [ ] (video's afspelen) verschijnt automatisch op het scherm. Als 9 of meer scènes zijn opgenomen, kunt u de volgende (of vorige) pagina afbeelden door de cursor naar rechts (of links) te bewegen, of door / te selecteren en vervolgens op de cursor te drukken. Het scènenummer verandert in het paginanummer, behalve wanneer miniaturen zijn gekozen. 1 2 B Video's afspelen 3 Kies de scène die u wilt afspelen en druk op de cursor. C Miniatuuroverzicht D Vorige pagina 60 VQT1N52 Druk op de cursor terwijl de weergaveomschakelknop geselecteerd is om de miniaturen weer te geven van de volgende scènes. (Alle scènes): Alle scènes afspelen (Op datum): Scènes afspelen die op een geselecteerde datum zijn opgenomen (l 63) (Intelligente scèneselectie): Gevonden scènes afspelen die levendig zijn opgenomen (l 63) Snel vooruitspoelen/snel terugspoelen met afspelen Beweeg tijdens het afspelen de cursor naar rechts. (Beweeg de cursor naar links om snel terug te spoelen. ) 4 Selecteer de weergavebediening met de cursor. De snelheid van het snel vooruitspoelen/snel terugspoelen neemt toe als u de cursor nogmaals beweegt. (De weergave op het scherm verandert van 5 in . ) Normaal afspelen wordt hervat als u de cursor naar boven beweegt. De afstandsbediening gebruiken Druk tijdens het afspelen op 6 of 5 . 1/;: 6: 5: : Afspelen/Pauze Snel terugspoelen met afspelen Snel vooruitspoelen met afspelen Stopt het afspelen en geeft de miniaturen weer. De bedieningspictogrammen verdwijnen of verschijnen zodra het midden van de cursor opnieuw ingedrukt wordt. VOL SEARCH STILL ADV PLAY PAUSE SEARCH STILL ADV Afspelen overslaan (naar het begin van een scène) (Bediening is alleen mogelijk via de afstandsbediening. ) Druk op : of 9 van de afstandsbediening tijdens het afspelen. SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE STOP SEARCH STILL ADV SKIP Luidsprekervolume-instelling Beweeg de volumeknop om het volumeniveau van de luidspreker tijdens het afspelen in te stellen. Naar "r": Verhoogt het volume Naar "s": Verlaagt het volume VQT1N52 61 Afspelen in slow-motion 1 2 Onderbreek het afspelen. (Beweeg de cursor naar links en houdt vast om slow-motion video's achteruit af te spelen. ) De afstandsbediening gebruiken 1 Druk op ;. SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE STOP SEARCH STILL ADV SKIP 2 Druk op E of D. SEARCH STILL ADV SKIP PLAY PAUSE STOP SEARCH STILL ADV SKIP Normaal afspelen wordt hervat als u de cursor naar boven beweegt. Als slow-motion video's achteruit worden afgespeeld, worden ze voortdurend getoond op ongeveer 2/3 van de snelheid van normaal afspelen (met een interval van 0, 5 seconde). Stel [HERH AFSP. ] in op [UIT] om het afspelen hervatten te annuleren. Het opgeslagen punt van waar het afspelen hervat dient te worden, wordt verwijderd zodra de camera wordt uitgeschakeld of de functieknop wordt bediend. Opnieuw afspelen Zodra de laatste beelden zijn afgespeeld, wordt opnieuw begonnen met de eerste beelden. Selecteer het menu. (l 21) [VIDEO SETUP] # [Herh. afsp. ] # [AAN] Het pictogram [ ] wordt op het miniatuuroverzicht en op de volledigschermweergave afgebeeld. (Als het afspelen is ingesteld op , worden alle scènes die op de geselecteerde datum zijn opgenomen, herhaaldelijk afgespeeld. ) Stel [Herh. afsp. ] in op [UIT] om het opnieuw afspelen te annuleren. 64 VQT1N52 Afspelen 2 Foto's bekijken PHOTO A Vrijgaveknop Bedien de functieknop en houdt tegelijkertijd de vrijgaveknop ingedrukt indien u van OFF naar een andere functie wilt overschakelen. 1 2 Bedien de functieknop om selecteren. te 3 C D E Selecteer de foto die u wilt bekijken en druk op de cursor. Selecteer [ ] (foto's bekijken) met de cursor. F G H B Foto's bekijken C D E F G H Afspeelfunctie-keuzetoets Miniatuuroverzicht Vorige pagina Volgende pagina Fotonummer Map-/bestandsnaam VQT1N52 65 De geselecteerde foto wordt op het volledige scherm weergegeven en het bedieningspictogram verschijnt automatisch op het scherm. Als 9 of meer foto's zijn opgenomen, kunt u de volgende (of vorige) pagina afbeelden door de cursor naar rechts (of links) te bewegen, of door / te selecteren en vervolgens op de cursor te drukken. Het fotonummer verandert in het paginanummer, behalve wanneer miniaturen zijn gekozen. Selecteer de afspeelfunctie-keuzetoets en druk op de cursor om het scherm van de volgende foto's te veranderen in het miniatuuroverzicht. (Alle scènes): Alle foto's afspelen (Op datum): Foto's afspelen die zijn opgenomen op de geselecteerde datum (l 67) 4 Selecteer de weergavebediening met de cursor. 1/;: Diavoorstelling (foto's op nummervolgorde bekijken) starten/ onderbreken. De bedieningspictogrammen verdwijnen of verschijnen zodra het midden van de cursor opnieuw ingedrukt wordt. Compatibiliteit van foto's Deze camera voldoet aan de standaard DCF (Design rule for Camera File system) die is vastgesteld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Het bestandsformaat van foto's dat door deze camera wordt ondersteund is JPEG. (Niet alle JPEG-bestanden kunnen worden bekeken. ) Bij het bekijken van een foto die niet standaard is, wordt de map-/bestandsnaam mogelijk niet weergegeven. [. . . ] Wanneer u dit toestel uit een auto met air-conditioning mee naar buiten neemt. Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtstreeks op dit toestel wordt geblazen. (bijvoorbeeld een verwarmd zwembad) Nuttige tips Als u bijvoorbeeld op een skipiste een opname hebt gemaakt en het toestel vervolgens meeneemt naar een verwarmd vertrek, plaatst u het toestel in een plastic zak en verwijdert u zoveel mogelijk lucht uit deze zak, waarna u de zak sluit. Laat het toestel ongeveer een uur in het vertrek liggen om het toestel op kamertemperatuur te laten komen en gebruik het dan. 122 VQT1N52 Begrippenlijst Automatische witbalans De witbalansfunctie herkent de kleur van het licht en past deze aan zodat het wit zuiverder wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS11EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS11EGM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag