Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS11. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS11 te teleladen.


PANASONIC NV-GS11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4489 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-GS11 (4950 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELEMMER DE VENTILATIEGATEN VAN HET TOESTEL NIET MET KRANTEN, TAFELKLEDEN, GORDIJNEN OF SOORTGELIJKE VOORWERPEN. PLAATS GEEN VOORWERPEN MET EEN OPEN VLAM, ZOALS EEN KAARS, OP HET TOESTEL. Het stopcontact dient zich in de nabijheid van de apparatuur op een goed bereikbare plek te bevinden. Trek de stekker van de voedingskabel uit de wandcontactdoos om dit toestel volledig los te koppelen van het lichtnet. VQT1P55 2 EMC Elektromagnetische compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de typeplaat. [. . . ] Het toestel wordt niet uitgeschakeld wanneer het lcd-scherm wordt gesloten. De weergegeven tijd kan verschillen van de opnametijd en het kan even duren voordat de miniatuurweergave verschijnt bij het afspelen van bewegende beelden die zijn opgenomen op een SD-kaart met andere producten. De opnameduur wordt niet weergegeven op het scherm wanneer u scènes afspeelt die met een ander apparaat op een SD-kaart zijn opgenomen. Snel vooruitgaan/snel achteruitgaan Druk de cursorknop naar rechts en houd deze tijdens de weergave ingedrukt totdat snel vooruitgaan wordt gestart. (Druk de cursorknop naar links en houd deze ingedrukt om terug te spoelen. ) Druk opnieuw op de cursorknop om de snelheid te verhogen. (De schermweergave verandert van 5 tot . ) U gaat terug naar normaal weergeven wanneer u de cursorknop naar boven drukt. VQT1P55 61 Weergave Slow-motionweergave 1 2 Druk de cursorknop tijdens de weergave naar boven om de weergave te onderbreken. (Slow-motionbeelden worden achteruit afgespeeld wanneer u de cursorknop naar links drukt en ingedrukt houdt. ) U gaat terug naar normaal weergeven wanneer u de cursorknop naar boven drukt. Frame-per-frameweergave De film wordt frame per frame afgespeeld. 1 2 Druk de cursorknop tijdens de weergave naar boven om de weergave te onderbreken. (De beelden worden een voor een achteruit weergegeven wanneer u de cursorknop naar links drukt. ) U gaat terug naar normaal weergeven wanneer u de cursorknop naar boven drukt. Volume regelen Regel het luidsprekervolume tijdens het afspelen. Druk op de volumeknop om het geluidsniveau te regelen. Naar "r": verhoogt het volume Naar "s": verlaagt het volume Hoe verder de [ ]-aanduiding naar rechts gaat, hoe hoger het volumeniveau. Het geluid wordt mogelijk zachter weergegeven als het toestel nat is. Het zal weer normaal worden weergegeven wanneer het toestel weer droog is. VQT1P55 62 Weergave Films op datum afspelen Dit toestel groepeert opgenomen scènes op datum. Scènes die op dezelfde dag zijn opgenomen, kunnen na mekaar worden afgespeeld. 1 Druk op de knop MENU, selecteer [INSTL. AFSP. ] # [AFSP INST] # [DATUM] en druk vervolgens op de centrale cursorknop. Het [DATA AFSP]-scherm verschijnt. Wanneer [AFSP INST] wordt ingesteld op [VOL WEERG] worden alle opgenomen films achtereenvolgens afgespeeld. 2 Druk de cursorknop naar boven of naar beneden om de datum te selecteren die u wilt weergeven en druk vervolgens op de centrale cursorknop. Scènes die op dezelfde dag zijn opgenomen, worden weergegeven als miniatuur. 3 Selecteer de scène die u wilt afspelen. De instelling voor weergeven gaat terug naar [VOL WEERG] als het toestel wordt uitgeschakeld of als de standkiezer wordt gebruikt. U kunt tot 50 scènes na elkaar instellen. 4 (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Druk op de knop . 5 Selecteer [JA] wanneer u wordt gevraagd om een bevestiging en druk vervolgens op de centrale cursorknop. (Alleen wanneer [KIES] is geselecteerd in stap 2) Meer scènes wissen Herhaal stap 3 tot 5. Het wissen halverwege afbreken Druk op de MENU-knop. De scènes worden gewist vanaf het einde van de miniatuurweergave. Scènes die werden gewist voordat het wissen was gestopt kunnen niet worden hersteld. Scènes die niet kunnen worden afgespeeld (de miniaturen worden weergegeven als [ ]) kunnen niet worden gewist. In het geval van [ALLES] kan het wissen even duren als er veel scènes zijn. Om scènes te wissen, gebruikt u best een batterij met voldoende vermogen of de lichtnetadapter. Als u scènes wist die met dit toestel op een ander product zijn opgenomen, worden alle data die bij de scènes horen mogelijk gewist. Als u bestanden met de DCF-norm wist, worden alle data van de bestanden gewist. VQT1P55 67 Bewerken Scènes vergrendelen Hiermee kunt u voorkomen dat scènes per ongeluk worden gewist. Scènes kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist. (Zelfs scènes die vergrendeld zijn op een SD-kaart worden gewist als de SD-kaart wordt geformatteerd. ) 2 Selecteer de scène die u wilt vergrendelen en druk vervolgens op de centrale cursorknop. ¬ Zet de standkiezer op of . 1 (Voor bewegende beelden) Druk op de knop MENU, selecteer [INSTL. AFSP. ] # [VERGRENDELD. ] # [JA] en druk vervolgens op de centrale cursorknop. (Voor stilstaande beelden) Druk op de knop MENU, selecteer [BEELDINST. ] # [VERGRENDELD. ] # [JA] en druk vervolgens op de centrale cursorknop. De weergave [ ] verschijnt en de geselecteerde scène wordt vergrendeld. U kunt meerdere scènes na elkaar selecteren. Instellingen beëindigen Druk op de MENU-knop. VQT1P55 68 Bewerken U kunt een getal kiezen tussen 0 tot 999. [. . . ] Het toestel stelt de schakering vast van het licht dat door de lens en de witbalanssensor valt, bepaalt op basis daarvan de opnameomstandigheden en selecteert de dichtstbijzijnde kleurinstelling. Aangezien het toestel alleen de informatie over de witte kleur met bepaalde lichtbronnen opslaat, werkt de automatische witbalansregeling niet normaal met andere lichtbronnen. 10 000K 9 000K 8 000K 7 000K 6 000K 5) 2) 3) 4) 5 000K 1) 6) 4 000K 7) 3 000K 8) 2 000K 9) 10) 1 000K In de bovenstaande afbeelding ziet u het bereik van de automatische witbalans. 1) Effectief bereik van de automatische witbalansregeling met dit toestel 2) Blauwe lucht 3) Bewolkt (regen) 4) Tv-scherm 5) Zonlicht 6) Witte tl-lamp VQT1P55 113 Overige 7) 8) 9) 10) Halogeenlamp Gloeilamp Zonsopgang of zonsondergang Kaarslicht Autofocus De lens gaat automatisch naar voor of achter om scherp te stellen op het onderwerp. De focus wordt veranderd zodat de verticale lijnen van een onderwerp scherper zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag