Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS10EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS10EGM. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS10EGM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS10EGM te teleladen.


PANASONIC NV-GS10EGM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4720 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS10EGM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De batterijen niet verhitten tot boven de volgende temperaturen en ze niet verassen. Knoopbatterij 60 oC Batterijpak 60 oC EMC ElektroMagnetische Compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. Gebruik alleen de meegeleverde AV-kabels, componentkabels en USB-kabels. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. [. . . ] Het videosignaal dat met deze camera kan worden afgespeeld is 1920k1080/50i, 1920k1080/25p of 1440k1080/50i. Het is mogelijk dat beelden die met een andere camera zijn opgenomen door deze camera niet worden afgespeeld of van mindere kwaliteit zijn. Hetzelfde geldt voor beelden die met deze camera zijn opgenomen en op een andere camera worden afgespeeld, zelfs al wordt AVCHD ondersteund. Alleen tijdens normaal afspelen is er geluid. 64 VQT1N81 Als de scène langer dan 5 minuten wordt gepauzeerd, keert het scherm terug naar de miniaturen. Alle scènes waarvan de miniaturen worden afgebeeld als kunnen niet worden afgespeeld. Tijdens het afspelen van video's wordt het toestel niet uitgeschakeld, ook niet wanneer het LCD-scherm wordt ingeklapt. De resterende tijd tijdens het afspelen wordt bij elke scène teruggesteld op "0h00m00s". Een ononderbroken opname van videogegevens die groter is dan 4 GB kan tijdelijk worden onderbroken na iedere 4 GB aan videogegevens wanneer deze wordt afgespeeld op een ander apparaat. 3 Kies de scène die u wilt afspelen en druk op de cursor. Selecteer (Alle scènes) en druk op de cursor om alle opgenomen scènes achtereenvolgens af te spelen. Het afspelen van alle scènes keert terug als de camera wordt uitgeschakeld of de functieknop wordt bediend. Zelfs als beelden op dezelfde dag zijn opgenomen, worden deze in de onderstaande gevallen gescheiden gerangschikt. jAls het aantal scènes de 99 overschrijdt jIndien de SD-kaart of harde schijf is gerepareerd jAls de instelling van [25pDIGITAL CINEMA] is veranderd* jAls de opname-instelling werd veranderd van HA/HG/HX naar HE*, of van HE naar HA/HG/HX* * ­1, ­2. . . (Niet alle JPEG-bestanden kunnen worden bekeken. ) Bij het bekijken van een foto die niet standaard is, wordt de map-/bestandsnaam mogelijk niet weergegeven. Het is mogelijk dat foto's die op een andere camera zijn opgenomen met deze camera niet kunnen worden bekeken of van mindere kwaliteit zijn. Hetzelfde geldt voor foto's die op deze camera zijn opgenomen en met een andere camera worden bekeken. Alle foto's waarvan de miniaturen worden afgebeeld als kunnen niet worden bekeken. Tijdens het bekijken van foto's wordt het toestel niet uitgeschakeld, ook niet wanneer het LCD-scherm wordt ingeklapt. 68 VQT1N81 Foto's bekijken op datum Foto's opgenomen op dezelfde datum kunnen achter elkaar worden bekeken. 1 Selecteer (Op datum) en druk vervolgens op de cursor. Zelfs als foto's op dezelfde dag zijn opgenomen, worden deze in de onderstaande gevallen gescheiden gerangschikt. jAls het aantal foto's de 999 overschrijdt jAls beelden zijn opgenomen in de HD HiSpeed Burst-opnamefunctie ([ ] wordt weergegeven voor de datum in de scènelijst op datum). 2 Selecteer de afspeeldatum en druk vervolgens op de cursor. De foto's die op de geselecteerde datum zijn opgenomen, worden als miniatuur weergegeven. Beweeg de cursor naar boven of beneden om de afspeeldatum te selecteren. Beweeg de cursor naar links om de laatste datum van de vorige maand te selecteren en beweeg de cursor naar rechts om de laatste datum van de volgende maand te selecteren. 3 Selecteer de foto die u wilt bekijken. Selecteer (Alle scènes) en druk op de cursor om alle opgenomen foto's achter elkaar te bekijken. Het bekijken van alle foto's keert terug als de camera wordt uitgeschakeld of de functieknop wordt bediend. VQT1N81 69 Bewerken 1 Scènes/foto's verwijderen VIDEO PHOTO Belangrijk: De verwijderde scènes/foto's kunnen niet worden hersteld. ¬ Draai de functieknop om te selecteren. Verwijderen door de afgespeelde beelden te controleren Druk op terwijl scènes of foto's die u wilt verwijderen afspeelt of bekijkt. Als de bevestigingsmelding verschijnt, selecteert u [JA], en drukt u vervolgens op de cursor. Meerdere scènes/foto's vanaf het miniatuuroverzicht verwijderen 1 2 Druk op als het miniatuuroverzicht wordt weergegeven. Beweeg de cursor om [KIES] of [ALLE SCÈN. ] te selecteren, en druk vervolgens op de cursor. jAls het afspelen is ingesteld op : Alle scènes of foto's jAls het afspelen is ingesteld op : Alle scènes of foto's opgenomen op de geselecteerde datum 3 (Alleen als [KIES] is geselecteerd in stap 2) Selecteer de scène/foto die u wilt verwijderen, en druk vervolgens op de cursor. Als [ALLE SCÈN. ] is geselecteerd, worden de volgende scènes/foto's op de SD-kaart of de harde schijf verwijderd, behalve de beveiligde scènes/foto's. [. . . ] Wanneer u dit toestel uit een auto met air-conditioning mee naar buiten neemt. Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtstreeks op dit toestel wordt geblazen. (bijvoorbeeld een verwarmd zwembad) Nuttige tips Als u bijvoorbeeld op een skipiste een opname hebt gemaakt en het toestel vervolgens meeneemt naar een verwarmd vertrek, plaatst u het toestel in een plastic zak en verwijdert u zoveel mogelijk lucht uit deze zak, waarna u de zak sluit. Laat het toestel ongeveer een uur in het vertrek liggen om het toestel op kamertemperatuur te laten komen en gebruik het dan. 126 VQT1N81 Begrippenlijst Automatische witbalans De witbalansfunctie herkent de kleur van het licht en past deze aan zodat het wit zuiverder wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS10EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS10EGM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag