Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS10. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-GS10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-GS10 te teleladen.


PANASONIC NV-GS10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4720 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NVGS10 (1129 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-GS10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Levensduur van de batterij afhankelijk van de gebruiksfrequentie, ca. Geen oude en nieuwe batterijen of verschillende batterijsoorten tezamen gebruiken. Alleen batterijen zonder schadelijke stoffen (zoals lood, cadmium, kwik) gebruiken. Wanneer de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt, de batterijen er uitnemen. [. . . ] Drukt u langer dan 5 seconden op PLAY tijdens de weergave of in stilstand. Qua tijd beperkte opname en weergave Schakelt het toestel tijdens een opname, weergave of in stilstand na de geselecteerde tijd over naar stand-by. Elke druk op de knop verlengt de tijd van 30 tot 60, 120, 180 of 240 OFF TIMER Minuten. Houd in de modus Stilstaand beeld (-) of (+) ingedrukt totdat het beeld stilstaat. D Bij sommige televisietoestellen kan het gebeuren dat het beeld bij speciale weergavefuncties omhoog of omlaag wordt verschoven. Het gaat hierbij niet om functiestoringen van de VCR. 26 Algemene comfortabele functies Auto-Start Wanneer u er een cassette inlegt, wordt de VCR automatisch ingeschakeld. Automatisch terugspoelen Is het einde van de cassette bereikt, dan spoelt de VCR automatisch terug naar het begin van de band. Beeldzoekloop voorwaarts of achterwaarts Druk tijdens de weergave op of . Als er twee keer op de toets wordt gedrukt (JET SEARCH) neemt de zoeksnelheid toe !Houdt u de toets ingedrukt, dan start de beeldzoekloop gedurende te indrukken avn de toets. aan het begin of het einde van de band) staat deze functie niet ter beschikking. ! Snel zoeken van begin opname Tijdens de weergave of in stilstand !INDEX band spoelt vooruit/ INDEX band spoelt terug Overeenkomstig iedere toetsdruk(maximaal 20 maal) spoelt de VCR naar het betreffende begin van de opname. Druk tweemaal op STOP . 7 7 7 DVD-Video DVD-A Video CD MP3 CD WMA RAM JPEG INPUT REPEAT Herhaalfunctie ! D De herhaalfunctie is alleen beschikbaar als de verstreken speelduur tijdens de weergave wordt getoond. Het herhalen van een complete disc is niet mogelijk. Druk tijdens de weergave op REPEAT. Afhankelijk van de gebruikte disc kunt u kiezen uit de volgende instellingen: DVD-Video Uit Hoofdstuk Titel DVD-RAM PG Uit Programma Alle DVD-RAM PL Uit Scène Speellijst DVD-A Uit Titel Groep VCD/CD Uit Nummer Alle WMA/MP3 Uit Inhoud Groep JPEG Uit Groep Herhalen van een VCD met weergavebesturing (PBC) !De REPEAT-functie wordt op het display aangegeven. 30 Weergavefuncties DVD-Video Hoofdstukpreview Met deze functie bekijkt u een preview van dit hoofdstuk van de DVD-V, waarin de eerste seconden van het hoofdstuk worden afgespeeld. De weergave wordt na enkele seconden automatisch vanaf hetzelfde punt vervolgd. DVD-Video Video CD MP3 CD WMA RAM JPEG Video CD CD DVD-Video DVD-A Willekeurige weergave JPEG MP3 WMA Alle hoofdstukken/titels worden in willekeurige volgorde tenminste eenmaal afgespeeld. Druk in stopstand op PLAY MODE om de functie af te sluiten. D DVD-V, MP3, WMA, JPEG: Met of met de cijfertoetsen van de afstandsbediening kiest u de titels/groepen die in willekeurige volgorde weergegeven moeten worden. POSITION MEMORY DVD-A Met Position Memory kunt u de weergave van een disc vanaf een bepaald punt weer oppakken. De markering blijft behouden als een disc wordt gewisseld of als het apparaat op standby gaat. ! RAM DVD-Video Video CD DVD-A Beeld voor beeld afspelen Druk in de pauzestand op de toetsen of van de afstandsbediening. Telkens als u op een van deze toetsen drukt, wordt een beeld voorwaarts of achterwaarts afgespeeld. Blijft u een van deze toetsen ingedrukt houden, dan wordt beeld na beeld getoond. Het beeld voor beeld afspelen voorwaarts kan ook uitgevoerd worden met de toets PAUSE/SLOW. [. . . ] 40 41 ! Hou in de stopstand de toetsen en (DVD) en ook op het apparaar zo lang tegelijkertijd ingedrukt, tot de melding "Geinitialiseerd" van het beeldscherm verdwijnt. 29 De basisinstellingen dienen nu weer opnieuw ingevoerd te worden in het menu SNEL INSTALLEREN. OPEN / CLOSE 45 Codes voor de afstandsbediening Codes voor de afstandsbediening Als u de code van de afstandsbediening verandert, kunt u uw tv besturen. Als het toestel zich niet goed laat bedienen, probeer het dan nog eens met een andere code. De code moet na het verwisselen van de batterijen opnieuw ingevoerd worden. D Sommige televisietoestellen van de vermelde merken Merk Code Panasonic 01-04, 45 AIWA 35 AKAI 27, 30 BLAUPUNKT 09 BRANDT 10, 15 BUSH 05, 06 CURTIS 31 DESMET 05, 31, 33 DUAL 05, 06 ELEMIS 31 FERGUSON 10 GOLDSTAR/LG 31 Merk Code GOODMANS 05, 06, 31 GRUNDIG 09 HITACHI 22, 23, 31, 40-42 INNO HIT 34 IRRADIO 30 ITT 25 JVC 17, 39 LOEWE 07 METZ 28, 31 MITSUBISHI 06, 19, 20 MIVAR 24 NEC 36 Merk Code NOKIA 25-27 NORDMENDE 10 ORION 37 PHILIPS 05, 06 PHONOLA 31, 33 PIONEER 38 PYE 05, 06 RADIOLA 05, 06 SABA 10 SALORA 26 SAMSUNG 31, 32, 43 SANSUI 05, 31, 33 Merk Code SANYO 21 SBR 06 SCHNEIDER 05, 06, 29-31 SELECO 06, 25 SHARP 18 SIEMENS 09 SINUDYNE 05, 06, 33 SONY 08 TELEFUNKEN 10-14 THOMSON 44 TOSHIBA 16 WHITE WESTINGHOUSE 05, 06 kunnen niet worden bediend met de afstandsbediening. De behandeling van discs ! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-GS10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-GS10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag