Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-EX21EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-EX21EG. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-EX21EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-EX21EG te teleladen.


PANASONIC NV-EX21EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17048 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NVEX21EG (12586 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-EX21EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] http://www. panasonic. co. jp/global/ Inleggen van batterijen Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Levensduur van de batterij afhankelijk van de gebruiksfrequentie, ca. Geen oude en nieuwe batterijen of verschillende batterijsoorten tezamen gebruiken. Alleen batterijen zonder schadelijke stoffen (zoals lood, cadmium, kwik) gebruiken. [. . . ] Druk op ENTER. : verplaats : toegang : Exit ! : : : : : : : 1 ARD 7 AUTO UIT AUTO UIT : Exit !De nieuwe naam wordt in de Zenderlijst opgeslagen. EXIT Zenderlijst Pos Naam Kan ARD ZDF N3 RTL SAT1 A : wissen : verplaats MENU : terug 1 2 3 4 5 7 4 2 12 13 B EXIT ENTER Pos 6 7 8 9 10 Naam Kan VOX 8 PRO7 95 RTL2 85 KABE 97 S-RTL 98 : verplaats : opslaan : Exit Volgorde van de televisiezenders wijzigen of zender wissen Druk op MENU, het beeldscherm Menu verschijnt. Druk op B , het keuzeveld wordt aan de linkerrand door een pijl gemarkeerd. ! Druk op A om de zender te wissen. 16 Manuele instellingen Zenderlijst Handbediening Auto Herstart OK? ENTER Zendertabel nieuw aanleggen !Druk op ENTER om de veiligheidsvraag te bevestigen. : Ja EXIT : Neen Het menu Landkeuze verschijnt. De zenderzoekloop start automatisch. Nederland Kan 1 Zenderlijst-Auto Landkeuze: Zenderlijst: Zenderlijst Handbediening Auto Herstart OK? ENTER Herstart / Aanleveringstoestand Druk op MENU, het beeldscherm Menu verschijnt. Druk op ENTER om de veiligheidsvraag te bevestigen. ! D Om de aanleveringstoestand in te stellen, scheidt u de netkabel kortstondig van het stroomnet. Vervolgens moet u opnieuw de VCR Auto Setup uitvoeren. : Ja EXIT : Neen 17 Menu Instellingen SV121 Instellingen Band lengte AV2 aansl. Power save VCR display : : : : : : : 1/2 AUTO( E-240) DECODER AUTO AUTO 4:3 UIT GEDIMD : : : : : : : 1/2 AUTO( E-240) DECODER VIDEO VIDEO AUTO AUTO 4:3 Band lengte Instelling van de bandlengte van de gebruikte cassette. AUTO ( E - 240), E - 195, E - 260, E - 300 Om het type van het externe toestel te selecteren, dat op de AV2 bus van de videorecorder aangesloten is. AV2 aansl. DECODER: Bij het aansluiten van een decoder. EXT : Bij het aansluiten van een andere videorecorder of satellietreceiver. 25 STATUS Weergave resterende bandlooptijd In het display van de VCR verschijnen: Kloktijd - Teller - Resterende bandlooptijd. Druk op STATUS totdat de melding [RE] verschijnt. 20 Opnameprogrammering SV121 HV61 HV51 MV21 MV16 De opnameprogrammering maakt het u mogelijk de opnametijd van programma's tot 1 maand vooraf in te voeren. Via het beeldschermmenu kunt u maximaal 16 opnamen programmeren. Geprogrammeerd opnemen Pos 1 1 2 4 6 -Datum Start Stop SP SP SP SP SP SP ARD 31/12 10:30 11:30 ARD 31/12 11:30 12:30 ZDF 31/12 12:30 13:30 RTL 31/12 13:30 14:30 VOX 31/12 14:30 15:30 - - - - - -/- - - -: - - - -:- : kiezen ENTER : opslaan CANCEL : wissen EXIT : Exit 1/3 VPS PDC !! AAN AAN AAN AAN AAN --- PROG/CHECK indrukken en de vrije zenderplaats kiezen . Houdt u de toetsen ingedrukt, dan verandert de tijd in stappen van 30 minuten. Zorg ervoor dat de VCR-weergave verschijnt. D Vergeet niet de resterende bandlooptijd te controleren. De opnameduur mag niet langer zijn dan de resterende tijd op de videocassette. TIMER Opheffen van de opnamegereedheid !Daarna moet u TIMER opnieuw indrukken om de geprogrammeerde opnamegereedheid weer te herstellen. 21 Opnameprogrammering SV121 HV61 HV51 MV21 MV16 Controleren van de geprogrammeerde opname !! SV121 HV61 HV51 MV21 MV16 Automatische SP/LP-omschakeling A : Wanneer de resterende bandlooptijd bij het starten van een geprogrammeerde opname niet voldoende is om de uitzending tot aan het einde op te nemen, schakelt de functie SP/LP over op de bandloopsnelheid LP. Wanneer de resterende bandlooptijd ook in de LP-modus niet voldoende is, kan de uitzending niet tot aan het einde toe worden opgenomen. D Een automatische omschakeling naar de EP-modus is niet mogelijk. Druk op PROG/CHECK, het menu Geprogrammeerd opnemen verschijnt. [. . . ] SV121 HV61 HV51 MV21 MV16 Automatisch uitschakelen en cassette er uitnemen Als de VCR in stand-by geschakeld is, kan de cassette door op de EJECT-toets te drukken er worden uitgenomen. QUICK ERASE Om op een bespeelde cassette opnieuw met storingvrije kwaliteit te kunnen opnemen, wist u de op de cassette aanwezige opnamen met de functie QUICK ERASE. 30 minuten. SV121 HV61 HV51 MV21 MV16 AUDIO-instelling Geluidweergave-modus door herhaaldelijk indrukken van de toets AUDIO selecteren. weergave stereo: indicatie: L R linker kanaal: indicatie: L rechter kanaal: indicatie: - R weergave mono: indicatie: - - Optimalisering van de beeldkwaliteit SV121 HV61 HV51 MV21 MV16 3D DNR, 3-dimensionale digitale ruisonderdrukking Verbetering van de beeldkwaliteit door ruisvermindering. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-EX21EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-EX21EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag