Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-DS65EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-DS65EGM. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-DS65EGM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-DS65EGM te teleladen.


PANASONIC NV-DS65EGM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5564 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NV-DS65EGM (2650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-DS65EGM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geen oude en nieuwe batterijen of verschillende batterijsoorten tezamen gebruiken. Alleen batterijen zonder schadelijke stoffen (zoals lood, cadmium, kwik) gebruiken. Wanneer de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt, de batterijen er uitnemen. Lege batterijen onmiddellijk vervangen en door type AA, UM3 of R6 vervangen. [. . . ] · Een S-VHS-opname is met deze VCR niet mogelijk. 17 Weergave van NTSC-videocassettes (NV-VP33) U kunt NTSC-videocassettes weergeven om ze op een PAL televisietoestel te bekijken (PAL 60). Het opnemen en overspelen van videocassettes in NTSC-formaat is niet mogelijk. CVC Super - Crystal View Control Super De CVC-functie maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk. Het beeld wordt automatisch zo helder en scherp mogelijk ingesteld. Cinema Mode De functie Cinema Mode kan het beeld bij het weergeven van opgenomen videobanden verbeteren. De mate van verbetering is afhankelijk van het gebruikte beeldmateriaal. AV-link functie Omschakelen van TV-ontvangst naar de betreffende AV-ingang. Druk tegelijkertijd op de toetsen ENTER en 0 van de afstandsbediening. In het display verschijnt VCR. ! Bediening alleen op het toestel. Automatisch uitschakelen en cassette er uitnemen Als de VCR in stand-by geschakeld is, kan de cassette door op de EJECT-toets te drukken er worden uitgenomen. Daarna schakelt de VCR terug naar stand-by. SP Om dit te beëindigen nogmaals tegelijkertijd op ENTER en 0 drukken. VCR 27 DVD-SNEL INSTALLEREN VHS DVD DVD Instellingen SNEL INSTALLEREN SETUP JET REW Kies de menutaal. English Deutsch Español Svenska Français Italiano Polski Nederlands Na de VCR Auto Setup kan voor de DVD SNEL INSTALLEREN uitgevoerd worden. Kies met de richtingtoetsen de gewenste menutaal en bevestig dit met ENTER. Ga verder met de basisinstellingen door met de [Ja] te kiezen en bevestig dit met ENTER. SNEL INSTALLEREN kan op een later 40 tijdstip in het menu DVD Instellingen nogmaals uitgevoerd worden. 1 Groep Inhoud Tijd Afspelen Wissen Alles wissen Tot aan 32 Hoofdstukken/Titels kunnen voor weergave in een gewenste volgorde worden geprogrammeerd. Voer met de cijfertoetsen Groep/Titel (niet bij cd's) en Inhoud/Hoofdstuk in. Bij MP3 en WMA discs of bij invoer van cijfers met bevestigt u telkens met ENTER. Wilt u een gekozen onderdeel wissen, selecteer dit dan in het menu Kies met en [Wissen] en druk op ENTER. . --- kiezen, dan ENTER bet. PLAY starten Wilt u een onderdeel wijzigen, selecteer dit dan met en bevestig met ENTER. Bevestig de wijziging voor Groep/Titel en Inhoud/Hoofdstuk met ENTER. PLAY MODE PROG PLAY Programmaweergave-modus verlaten !D Druk in de stopstand op PLAY MODE tot Programmaweergave niet meer in beeld is. Het programma wordt gewist als het apparaat wordt uitgezet of de disc uitgenomen. DVD-Video Video CD CD PLAY MODE DVD-V, MP3, WMA, JPEG: Met of met de cijfertoetsen van de afstandsbediening kiest u de titels/groepen die in willekeurige volgorde weergegeven moeten worden. PROG PLAY MP3 WMA JPEG Willekeurige weergave Alle hoofdstukken/titels worden in willekeurige volgorde tenminste eenmaal afgespeeld. Druk in stopstand op PLAY MODE om de functie af te sluiten. 31 VCR-DVD-functies DVD-Video RAM MP3 Video CD WMA CD JPEG Synchroon opnemen Kopiëren van een disc zonder kopieerbeveiliging op een VHS-cassette. !! D Bij muziek of film op NTSCformaat of met discs die van een kopieerbeveiliging zijn voorzien, kunnen beeldstoringen optreden. INPUT REPEAT !De synchrone VCR-opname en DVD-weergave start u met . DVD RAM DUBBING RAM DVD-RAM DUBBING Met DVD RAM DUBBING kopieert u een DVD-RAM op een VHS-cassette. [. . . ] Er kan alleen worden gekozen uit talen die op de disc zijn opgeslagen. Bij sommige discs moet de instelling in het menu Disc gewijzigd worden. (VCR) en Hou in de stopstand de toetsen (DVD) en ook op het apparaar zo lang tegelijkertijd ingedrukt, tot de melding "Geinitialiseerd" van het beeldscherm verdwijnt. De basisinstellingen dienen nu weer opnieuw ingevoerd te worden in het menu SNEL INSTALLEREN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-DS65EGM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-DS65EGM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag