Gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-A3E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-A3E. Wij hopen dat dit PANASONIC NV-A3E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NV-A3E te teleladen.


PANASONIC NV-A3E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NVA3E (8494 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NV-A3E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat de wandcontactdoos zich direct bij de camera bevindt en gemakkelijk bereikbaar is. Trek het netsnoer uit de contactdoos om het toestel compleet los te koppelen van de netvoeding. Over de accu Waarschuwing Gevaar van brand, explosie en verbranding. Niet uit elkaar halen, verhitten boven 60 °C of verbranden. OPGELET Als de knoopbatterij verkeerd wordt vervangen, bestaat de kans op ontploffingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een soortgelijk type dat door de fabrikant wordt aanbevolen. [. . . ] Als de functie wordt veranderd, gaat de tijdsaanduiding kortstondig uit om de resterende gebruikstijd van de accu te herberekenen. Indien u een netadapter van een andere fabrikant gebruikt, wordt het resterend accuvermogen niet weergegeven. Op de netvoeding aansluiten De camera staat op standby wanneer de netadapter wordt aangesloten. Zolang de netadapter in het stopcontact zit, is het primaire circuit altijd "live". Belangrijk: Zolang de DC-kabel op de netadapter is aangesloten, wordt de accu niet opgeladen. De netkabel is specifiek voor deze camera ontworpen en mag niet met een ander apparaat worden gebruikt. Bovendien mag een netkabel van andere apparatuur niet worden gebruikt met deze camera. A Gelijkstroomuitgangsaansluiting 1 2 3 Sluit de AC-kabel aan op de netadapter en steek deze in het stopcontact. Plaats de DC-kabel. Gebruik altijd de meegeleverde netadapter of een originele netadapter van Panasonic (VW-AD21E-K, optioneel). Zorg er bij het loskoppelen van de netadapter voor dat u de aan/uit-knop ingedrukt houdt totdat de statusindicator uitgaat. Koppel daarna de netadapter los. (DUT) VQT2D06 13 Voorbereidingen Instellingen 2 Een SD-kaart voorbereiden Dit toestel (een SDHC-compatibel toestel) ondersteunt zowel SD-geheugenkaarten als SDHCgeheugenkaarten. Als u een SDHC-geheugenkaart op een ander apparaat gebruikt, controleert u of het apparaat de SDHC-geheugenkaart ondersteunt. Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel Gebruik SD-kaarten die voldoen aan Class 4 of hoger van de SD Speed Class Rating* voor het opnemen van video's. Video's opnemen De volgende typen SD-kaarten van Panasonic kunnen worden gebruikt. Het is gemakkelijker om de tekenpen (meegeleverd) te gebruiken voor een nauwkeurige bediening of wanneer bedienen met uw vingers lastig is. Aanraken Raak het aanraakscherm aan en laat het weer los om een pictogram of afbeelding te selecteren. Over de bedieningspictogrammen / / / : Deze pictogrammen worden gebruikt om te wisselen tussen het menu en de miniatuuroverzichtspagina, bij het selecteren van een item, bij het maken van instellingen, enz. Raak het midden van het pictogram aan. Als u het aanraakscherm aanraakt terwijl u een ander deel van het aanraakscherm aanraakt, wordt geen bediening uitgevoerd. Over de tekenpen Wanneer de tekenpen (meegeleverd) niet in gebruik is, kan deze worden opgeborgen in het toestel, zoals afgebeeld. : Raak aan om terug te keren naar het vorige scherm, bijvoorbeeld tijdens het instellen op de menu's. Gebruik uitsluitend de meegeleverde tekenpen. Stop de tekenpen niet achter het LCD-scherm. Veeg het LCD-scherm schoon met een zachte doek, zoals een brillendoekje, als deze vuil is door vingerafdrukken en dergelijke. Raak het LCD-scherm niet aan met harde, puntige voorwerpen, zoals een balpen. Raak het LCD-scherm niet aan met uw vingernagels en veeg/druk er niet krachtig over/op. Wanneer het beschermvel op het LCD-scherm zit, kan het moeilijk afleesbaar zijn of het aanraken slecht herkennen. Kalibreer het aanraakscherm wanneer het aanraken niet wordt herkend of de verkeerde aanraakplaats wordt herkend. 18 VQT2D06 (DUT) Voorbereidingen Instellingen 6 Het menuscherm gebruiken 4 Raak de gewenste instelling aan om deze vast te leggen. A Wij adviseren u het LCD-scherm vast te houden met uw duim en wijsvinger wanneer u op de knoppen van het LCD-scherm drukt. 5 1 2 Druk op MENU. Raak [STOPPEN] aan of druk op MENU om de menu-instellingen te verlaten. Over het instellen van het informatiedisplay Taak het topmenu A aan. 3 Raak het submenu B aan. Een beschrijving of instellingbevestigingsmelding van het submenu of item dat is aangeraakt wordt afgebeeld in stap 3 en 4. Raak aan om het instellen van het informatiedisplay te annuleren. De taal instellen De taal van het hoofdscherm en het menuscherm kan worden ingesteld. 1 Raak / aan om de volgende/vorige pagina af te beelden. Het instellen van het informatiedisplay is klaar wanneer rondom een gele kleur wordt afgebeeld nadat u dit aanraakt. Druk op MENU en raak [INSTELLEN] > [LANGUAGE] aan. Raak [Nederlands] aan. 2 (DUT) VQT2D06 19 Voorbereidingen Instellingen 7 Datum en tijd instellen Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt een melding met de vraag de datum en tijd in te stellen. [. . . ] U kunt maximaal 99 scènes om te verwijderen selecteren. Meerdere scènes/foto's vanaf het miniatuuroverzicht verwijderen 4 (Alleen als [KIES] is geselecteerd in stap 2) 1 2 Raak [Wissen] aan of druk op Als de bevestigingsmelding wordt afgebeeld, raakt u [JA] aan. (Alleen als [KIES] is geselecteerd in stap 2) Andere scènes verwijderen Herhaal de stappen 3 en 4. . Druk op als het miniatuuroverzicht wordt weergegeven. Raak [KIES] of [ALLE SCÈN. ] aan. Halverwege stoppen met wissen Raak [ANNULEREN] aan of druk op MENU tijdens het wissen. De scènes of foto's die reeds waren gewist op het moment dat het wissen werd geannuleerd, kunnen niet meer worden hersteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NV-A3E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NV-A3E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag