Gebruiksaanwijzing PANASONIC NTDP1HXC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NTDP1HXC. Wij hopen dat dit PANASONIC NTDP1HXC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NTDP1HXC te teleladen.


PANASONIC NTDP1HXC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10357 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NTDP1HXC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] σ Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze uit  voorzorg worden vervangen door de fabrikant, iemand van de technische dienst van de fabrikant of iemand met vergelijkbare bevoegdheden. Indb 30 2016/07/04 13:02:58 WAARSCHUWING qqSteek de stekker niet in of trek hem niet uit het stopcontact met natte handen. ) ●● Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het apparaat inschakelt. QqZorg ervoor dat het voltage aangegeven op het etiket van het apparaat dezelfde is als uw lokale voltage. [. . . ] ) ●● Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het apparaat onderworpen wordt aan onjuist gebruik, of nietnaleving van deze instructies. QqRaak geen onderdelen aan, met uitzondering van de bedieningselementen tijdens het gebruik van het apparaat of kort daarna. D  e oppervlakken worden heet tijdens gebruik wat een brandwond kan veroorzaken. (Dit kan een verkleuring, vervorming, beschadiging of brand ) veroorzaken. ) ●● qqGebruik geen toast of opgewarmd brood met boter of jam qqGebruik geen toast of brood dat niet de juiste vorm heeft of qqGebruik geen externe timer enz. Dit toestel is niet geschikt voor bediening door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem. Indb 34 2016/07/04 13:02:58 LET OP qqGebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen. —● Oneffen en niet hitte-bestendige oppervlaktes zoals niethittebestendig vloerbedekking of tafelkleed, enz. ) ●● Plaatsen waar het apparaat kan worden bespat met water of in de buurt van een warmtebron. —● Plaatsen waar met water wordt gevuld, zoals een bad, wastafel of in andere containers. ) ( ( ) ) Nederlands qqRaak het apparaat niet aan met natte handen. A  nders kan er een elektrische schok of brand ontstaan, vanwege kortsluiting. ( ( ) ) qqTrek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, voordat u het verplaatst en voor het schoonmaken. A  nders kan er een elektrische schok of brand ontstaan, vanwege lekstroom. ) qqPlaats apparaat op een stevig, droog, schoon, vlak, qqPas op niet te struikelen over of vast komen te zitten in het 35 NT-DP1(TZ50E109). indb 35 2016/07/04 13:02:58 Veiligheidsmaatregelen LET OP qqLet op het apparaat als het in gebruik is. ) qqZorg ervoor dat de kruimellade schoon is en juist ingesteld qqTrek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het te reinigen en op te bergen. ) qqDruk de roosterhendel alleen naar beneden om te qqZorg ervoor dat u het apparaat na elk gebruik reinigt. Zet het apparaat niet aan voor andere doeleinden dan het roosteren of opwarmen van brood. —● Zet het apparaat niet aan als de insteeksleuven zijn bedekt met brood. Voordat u het netsnoer opbergt, reinig de broodrooster want er kunnen kruimels uitvallen. 40) ●● Voordat u de broodrooster gebruikt, pas de lengte van het netsnoer aan in deze plaatsen. [. . . ] Als de knoppen opnieuw worden ingedrukt terwijl het licht aan bleef, wordt de geselecteerde functie geannuleerd en de roosterfunctie geactiveerd. Indb 38 2016/07/04 13:02:59 ~Broodjes opwarmen~ de stekker druk verwarmingsrekhendel naar beneden 1 Steekvergrendeldin het stopcontact entotdat de deze is. —● Als de broodjes niet warm genoeg zijn, herhaal de stappen 1 tot 3. opmerking ●● Zet het roosterniveau niet op het niveau 2 of hoger. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NTDP1HXC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NTDP1HXC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag