Gebruiksaanwijzing PANASONIC NRB32SG2SF & NR-B32SG2,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NRB32SG2SF & NR-B32SG2,MV. Wij hopen dat dit PANASONIC NRB32SG2SF & NR-B32SG2,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NRB32SG2SF & NR-B32SG2,MV te teleladen.


PANASONIC NRB32SG2SF & NR-B32SG2,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (70105 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NRB32SG2SF & NR-B32SG2,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze aanwijzingen aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt. 2 Drücken Sie die Taste mehrmals, bis Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben. 2 Drücken Sie die Taste mehrmals, bis Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben. € Sind die Lebensmittel zu dicht zusammengepackt, oder ist die Raumtemperatur hoch? [. . . ] Opmerking: • Plaats in deze lade geen voedsel dat u wilt invriezen of ijslades om ijsblokjes te maken. 47 Gebruik van de handige functies Functies: • In deze stand kan de vrieskast snel vriezen, zodat verse etenswaren snel kunnen worden ingevroren. € De diepvriesstand wordt na 24 uur automatisch beëindigd of wanneer de temperatuur van de vrieskastsensor lager wordt dan -32 °C. Als er tijdens het instelproces gedurende 1 seconde geen handeling wordt uitgevoerd, knippert “SF” en hoort u een pieptoon om aan te tonen dat de diepvriesstand ingesteld is. € Tijdens deze stand wordt “SF” weergegeven en knipperen er afwisselend twee -markeringen. Opmerkingen: • Tijdens deze stand: -Door het indrukken van (laag) wordt de diepvriesstand geannuleerd en kan de gewenste temperatuur worden ingesteld. € Het effect op de aanwezige levensmiddelen kan worden verminderd als u de diepvriesstand al inschakelt enkele uren voordat u de levensmiddelen in de vrieskast plaatst. • Het alarm weerklinkt 3 uur na het instellen van de diepvriesstand. € Voor het behalen van de maximale vriescapaciteit wordt u geadviseerd het volgende te doen: 1 Stel 24 uur voor u voedsel wilt gaan bewaren de temperatuur van de vrieskast in op -24 °C en de temperatuur van de koelkast op 2 °C. € De maximale vriescapaciteit binnen 24 uur staat aangegeven op het typeplaatje. Functies: • In deze stand kunnen etenswaren voor het nuttigen worden gekoeld, kan een grote hoeveelheid levenswaren worden gekoeld en bewaard en kunnen dranken snel worden gekoeld. € De extra koelstand wordt na 8 uur automatisch beëindigd of wanneer de temperatuur van de koelsensor lager wordt dan 0 °C. Als er tijdens het instelproces gedurende 1 seconde geen handeling wordt uitgevoerd, knippert “SC” en hoort u een pieptoon om aan te tonen dat de extra koelstand ingesteld is. € Tijdens deze stand wordt “SC” weergegeven en knipperen er afwisselend twee -markeringen • Druk op (hoog) om de stand te annuleren. Opmerkingen: • Tijdens deze stand: -Door het indrukken van (hoog) wordt de extra koelstand geannuleerd en kan de gewenste temperatuur worden ingesteld. Diepvriesstand Extra koelstand 48 Functies: • In deze stand bedient het bedieningselement de vriezer en de koelkast op een economische manier. € In deze stand wordt de temperatuur van de koelkast automatisch op 4 °C gezet en de vrieskast automatisch op -18 °C. Als er tijdens het instelproces gedurende 1 seconde geen handeling wordt uitgevoerd, knippert de cirkel rond en hoort u een pieptoon om aan te tonen dat de Eco-stand ingesteld is. € Tijdens deze stand wordt “E” weergegeven op het temperatuurdisplay van de koelkast/ vrieskast en verschijnt er een cirkel rond . Opmerkingen: • Tijdens deze stand: -De vries- en koelkast kunnen aangepast worden. Na het inschakelen van deze stand, wordt de Eco-stand automatisch uitgeschakeld. -Als de Eco-stand uitgeschakeld is , kan de vakantiestand geactiveerd worden. [. . . ] € Wanneer u de stroom voor het eerst inschakelt, blijft de compressor lang achtereen werken om de gehele koelkast te koelen totdat de ingestelde temperaturen worden bereikt. € Wanneer er veel levensmiddelen gelijktijdig in de koelkast worden geplaatst, zal de compressor lang achtereen blijven werken. € Er kan vocht uit de lucht condenseren wanneer de luchtvochtigheid in het vertrek erg hoog is; dit is volkomen normaal. € Nadat de koelkast is aangezet, kan de koelkast warm aanvoelen totdat de binnenkant voldoende gekoeld is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NRB32SG2SF & NR-B32SG2,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NRB32SG2SF & NR-B32SG2,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag