Gebruiksaanwijzing PANASONIC NR-BN31AX2-E & NRBN31AX2,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NR-BN31AX2-E & NRBN31AX2,MV. Wij hopen dat dit PANASONIC NR-BN31AX2-E & NRBN31AX2,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NR-BN31AX2-E & NRBN31AX2,MV te teleladen.


PANASONIC NR-BN31AX2-E & NRBN31AX2,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2791 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NR-BN31AX2-E & NRBN31AX2,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 44 44 44 45 47 49 Respect voor het milieu Verwijderen van het verpakkingsmateriaal Onmiddellijk nadat u de koelkast hebt uitgepakt, moet u zorgen dat alle verpakkingsmateriaal, zoals karton, plastic zakken, plakband en polystyreen veilig verwijderd worden. Houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby´s en jonge kinderen om de kans op letsel of verstikking te voorkomen. Informatie voor gebruikers over het verwijderen van elektrisch afval & elektronische apparatuur (huishoudelijk gebruik) Dit symbool op de producten en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte, elektrische en elektronische producten niet met algemeen huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor de juiste behandeling, het opnieuw gebruiken en het recyclen dient u deze producten naar de daarvoor aangewezen verzamelplaatsen te brengen, waar ze kosteloos in ontvangst worden genomen. [. . . ] Nadat het apparaat op de voeding is aangesloten, verschijnen alle symbolen voor korte duur, waarna de opstartwaarden verschijnen als -18 °C op de indicator van de vrieskastinstelling en 4 °C op de indicator van de koelkastinstelling. alle toetsen op het bedieningspaneel functioneren via tiptoetsbediening. ) Opmerkingen: • Het koelen kan langer duren in de zomermaanden of wanneer de omgevingstemperatuur hoger is. € Als u de stekker van de koelkast uit het stopcontact moet trekken, wacht u dan minstens 10 minuten voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. kamertemperatuur De klimaatklasse van de koelkast vindt u op het typeplaatje op de linkerzijkant van het koelgedeelte. Hierop staat de omgevingstemperatuur aangegeven waarop de koelkast gebruikt kan worden. klimaatklasse SN (Uitgebreid Gematigd) N (Gematigd) ST (Subtropisch) T (Tropisch) Toegestane omgevingstemperatuur +10 °C t/m 32 °C +16 °C t/m 32 °C +16 °C t/m 38 °C +16 °C t/m 43 °C Voor energiebesparing 1. hoe kouder de omgevingstemperatuur , des te efficiënter de koelkast functioneert. De combinatie van laden en legplaten waardoor de grootste ruimte ontstaat en de koelkast de minste energie verbruikt. Voor het behoud van de luchtcirculatie mag de koelkast niet te vol worden gevuld. Open de deuren alleen wanneer dat noodzakelijk is en zo kort mogelijk. Extra koelstand Eco-spaarstand 42 Opmerkingen: • Tijdens deze stand: -De temperatuur van de koelkast en de vrieskast kan worden aangepast. De eco-stand wordt geannuleerd en de geselecteerde temperatuur wordt ingesteld. -De standen diepvriesstand en extra koelstand kunnen worden geselecteerd. Als een van deze modi wordt geselecteerd, wordt de eco-stand geannuleerd en de geselecteerde stand actief. Als deze geselecteerd wordt, wordt de eco-stand geannuleerd en de wordt de vakantiestand actief. Vakantiestand Functies: • Zet de koelkast in deze stand wanneer de koelkast langdurig niet gebruikt zal worden, bijvoorbeeld wanneer u langdurig op vakantie bent. € In deze stand wordt de temperatuur van de koelkast automatisch op 12 °C gezet en de vrieskast automatisch op -18 °C. Druk eenmaal op en het indicatielampje van de vakantiestand gaat branden. Als er tijdens de instelprocedure 1 seconde lang geen bedieningshandeling wordt verricht, gaat het indicatielampje van de vakantiestand knipperen en is een piepgeluid hoorbaar om aan te geven dat de vakantiestand nu is ingesteld. Het indicatielampje van de vakantiestand knippert en er is een piepgeluid hoorbaar om aan te geven dat de vakantiestand beëindigd is. Opmerkingen: • Haal de koelkast leeg en sluit de deur voordat u de vakantiestand inschakelt. [. . . ] Algemeen Er komen vreemde geluiden uit de • Staat de koelkast op een stevige, vlakke ondergrond?€ Het is normaal dat er geluiden klinken wanneer een van de functies van de koelkast start of stopt. Er klinkt een geluid van een luchtstroom of stromend water nadat u de deur opent. € Dit is normaal; veelal is dit het geluid van het koelmiddel dat naar de compressor toestroomt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NR-BN31AX2-E & NRBN31AX2,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NR-BN31AX2-E & NRBN31AX2,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag