Gebruiksaanwijzing PANASONIC NN-K101W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NN-K101W. Wij hopen dat dit PANASONIC NN-K101W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NN-K101W te teleladen.


PANASONIC NN-K101W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23299 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NN-K101W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leggere attentamente queste note e conservarle per riferimento futuro. Léalas detenidamente y guárdelas para futura referencia. Leia atentamente as instruções de segurança e guarde-as para futuras consultas. ¢È·, ¿ÛÙ ÚÔÛÎÙÈο ÙÈ~ ÔËÁ>~ Î·È ÊÏ¿ÍÙ ÙÈ~ ÁÈ· ÌÏÏÔÓÙÈÎ< ·Ó·ÊÔÚ¿. [. . . ] De dubbele punt houdt op met knipperen en de tijd is in het geheugen opgenommen. Nederlands Opmerkingen: 1. Om de juiste tijd opnieuw in te stellen, herhaalt u stap 1 tot en met stap 3. Als de magnetronoven op het stopcontact aangesloten is en van elektriciteit voorzien wordt, zal de klok de tijd blijvend weergeven. Om de klok in te stellen, gebruik de toets "10 min" voor de uren, de toets "1 min" voor 10 minuten en de toets "10 s" voor 1 minuut instelling. Kinderslot NN-K155/K125 Met dit systeem worden de bedieningselementen buiten werking gesteld. Het kinderslot kan ingesteld worden wanneer het uitleesvenster een dubbele punt of de tijd weergeeft. Instellen: Opheffen: · Druk driemaal op de starttoets. "_ _ _ _ " verschijnt in het utileevsvenster. · Druk driemaal op de stop/wistoets. De tijd verschijnt weer in het uitleesvenster. NI-7 Koken en ontdooien met de magnetronfunctie NN-K155/K125 Het glazen draaiplateau dient tijdens het gebruik van de magnetronoven, altijd op de juiste positie geplaatst te zijn. Nederlands Wattage 1 x drukken 2 x drukken 3 x drukken 4 x drukken 5 x drukken Max/Hoog Ontdooien Medium Laag Sudderen 800 W 270 W 600 W 440 W 250 W · Druk de toets voor magnetronvermogen in. Het magnetron-wijzer en het wattage verschijnen in het utileesvenster. · Stel m. b. v. Uw oven kan op de standen Medium, Laag, Sudderen en Ontdooien op 99 minuten en 50 seconden ingesteld worden. De stand Hoog kan op 30 minuten worden ingesteld. · Druk de starttoets in. Het kookproces zal starten en de tijd in het uitleesvenster zal gaan aftellen. WAARSCHUWING: Als er tijdens het instellen van de tijd geen stand voor het vermogen is ingesteld, zal de magnetronoven automatisch in de stand HOOG functioneren. Koken in multi-fasen De oven is voorzien van een tweefasen geheugen. Bij de meeste gerechten is het noodzakelijk om deze, nadat ongeveer de helft van de bereid- ingstijd versteken is, te draaien. Voor het draaien van de gerechten moet u, nadat u de deur geopend heeft, heel VOORZICHTIG én met ovenhandschoenen, het rooster uit de magnetron nemen. Zodra de deur gesloten is zal bij het model NN-K105/K135, de grillfunctie opnieuw starten. Bij het model NN-K155/K125, dient na het sluiten van de deur op Start gedrukt te worden. Het uitleesvenster van de magnetronoven zal doorgaan met het aftellen van de resterende tijd. U kunt zonder gevaar en op ieder moment de deur van de oven openen om te controleren hoever de bereiding gevorderd is. Tijdens het bereidingsproces kan de grill afwisselend gloeien - dit is normaal. De magnetronoven dient na het grillen en voor het gebruik van de magnetron - of combinatiefunctie, altijd gereinigd te worden. Alleen van toepassing voor model NN-K105/K135: Om oververhitting te voorkomen, slaat de thermostaat, na het gebruik van de grill, af. WAARSCHUWING: Het GRILLrooster dient altijd tezamen met het glazen draaiplateau, in de juiste positie, gebruikt te worden. Neem het grill rooster uit de oven door het rooster en de vuurvaste plaat/schaal goed vast te houden. In verband met de hoge temperaturen dient u voorzichtig te zijn bij het plaatsen en of uitnemen van gerechten. [. . . ] Groep B wil zeggen dat dit produkt toegepast kan worden voor normaal huishoudelijk gebruik. Dit apparaat voldoet aan de vereisten van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Deze richtlijn bepaalt het kader voor de inzameling, verwijdering en recyclage van afgedankte apparatuur. NI-14 Verzorging van uw magnetronoven 1. Als er spatten en gemorste vloeistoffen vast zijn gaan zitten op de ovenwanden, deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen, moeten deze worden schoongemaakt met een vochtige doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NN-K101W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NN-K101W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag