Gebruiksaanwijzing PANASONIC NN-E229BM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NN-E229BM. Wij hopen dat dit PANASONIC NN-E229BM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NN-E229BM te teleladen.


PANASONIC NN-E229BM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (438 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NN-E229BM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NN-E229BMie Kamera kennen lernen Identifikation der Funktionen / Lieferumfang der Kamera Batteriebetriebsdauer und Anzahl der Aufnahmen (Aufnahmezeit) Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird LCNN-E229BM-Monitoranzeige Taste Modus Fotografieren Wiedergabe, Löschen und Schützen von Bildern MULITMENN-E229BMIA-Modus Herunterladen von Bildern Technische NN-E229BMaten Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird. ­ Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen. [. . . ] Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals: ­ Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts. Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera. Als dit het geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze kan afkoelen. Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand. Wanneer u de camera gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u niet de camera of oplader bedekt. NN-E229BMit kan een opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte. VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot gering tot matig letsel. Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen. NN-E229BMeze getallen zijn benaderingen omdat de opnamecapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp en het type geheugenkaart. NN-E229BMeze getallen zijn gemeten onder de standaardomstandigheden van Samsung, en opnameomstandigheden kunnen verschillen afhankelijk van de methoden van de gebruiker. NN-E229BMe opnametijden kunnen worden gewijzigd door het gebruik van de zoom. NN-E229BMe zoomknop functioneert niet tijdens het opnemen van de film. Als u de camera voor het eerst gebruikt Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken. Als de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt een menu voor het instellen van datum/tijd, taal en batterijtype weergegeven op het LCNN-E229BM scherm. NN-E229BMit menu wordt niet meer weergegeven nadat u de datum/tijd en taal hebt ingesteld. Stel datum/tijd, taal en batterijtype in voordat u deze camera gaat gebruiken. Kies het gewenste submenu door op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knoppen te drukken, en druk op de OK knop. rechts knop: Hiermee kiest u de wereldtijd/jaar/maand/dag/uur/minuut en datumtype. Links knop: Beweegt de cursor naar het hoofdmenu [NN-E229BMate&Time] als de cursor zich op het eerste item van de datum- en tijdinstellingen bevindt. [. . . ] Wees voorzichtig dat u geen illegale kopieën maakt van MP3en multimediabestanden. Zonder toestemming van Samsung mag u een deel of het gehele MP3, PMP bestand dat op het interne geheugen is meegeleverd niet kopiëren, wijzigen, en/of distribueren. Met deze camera kunt u alleen MP3-bestanden afspelen in de MP3-modus en SNN-E229BMC bestanden (gewijzigde XviNN-E229BM MPEG4video/MPEG Layer2-audiotype) in de PMP-modus. Als een bestand niet kan worden afgespeeld op deze camera, converteert u het naar een ondersteunde bestandsindeling met de Samsung Converter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NN-E229BM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NN-E229BM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag