Gebruiksaanwijzing PANASONIC NN-C753

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NN-C753. Wij hopen dat dit PANASONIC NN-C753 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NN-C753 te teleladen.


PANASONIC NN-C753 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10587 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NN-C753 (595 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NN-C753

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Leggere attentamente queste note e conservarle per riferimento futuro. Léalas detenidamente y guárdelas para futura referencia. Leia atentamente as instruções de segurança e guarde-as para futuras consultas. ¢È·, ¿ÛÙ ÚÔÛÎÙÈο ÙÈ~ ÔËÁ>~ Î·È ÊÏ¿ÍÙ ÙÈ~ ÁÈ· ÌÏÏÔÓÙÈÎ< ·Ó·ÊÔÚ¿. [. . . ] keukenrol), tenzij het papierproduct gekenmerkt is als zijnde veilig voor gebruik in een magnetronoven. Onzuiverheden in recycled papier kun nen in de magnetron vonken en/of brand veroorzaken. · Verwijder metalen sluitingen van braadzakken voordat u deze in de oven plaatst. 8) Keukengerei/folie · Verwarm nooit gesloten potjes of flessen omdat deze kunnen exploderen. · Gebruik geen metalen bakjes of schotels met metalen randen tijdens de magnetron-functie. Hierdoor kunnen er vonken ontstaan · Bij gebruik van aluminiumfolie, vleesspiesen of andere metalen voorwerpen, moet de afstand tot de ovenwanden minimaal 2 cm bedragen om vonkoverslag te voorkomen. 9) Zuigflessen/potjes babyvoeding · De speen of deksel moeten verwijderd worden van zuigflessen of potjes babyvoedsel alvorens ze in de magnetronoven te plaatsen. · Schud zuigflessen goed en roer de inhoud van de potjes met babyvoeding een paar maal om. · Controleer de temperatuur van het voedsel voor het nuttigen zorgvuldig, om verbranden te voorkomen. Nederlands 4) Niet-poreuze schil · Voedsel zonder poreuze schil, zoals aardappelen, eierdooiers en worstjes, moeten doorprikt worden alvorens ze met de MAGNETRON-functie te bereiden. 5) Vleesthermometer · Indien u gebruik maakt van een vleesthermometer voor vlees en gevogelte, gebruik deze dan alleen wanneer het voedsel buiten de magnetronoven is. Gebruik geen conventionele vleesthermometer tijdens de MAGNETRON- of COMBINATIEfunctie, omdat hierbij vonken kunnen optreden. Nl-3 De Magnetronoven [8b] [8a] [6] [4] [2] [5] [1] [7] [9] [3] [1] Deur-ontgrendelknop Indrukken om ovendeur te openen. Verdraai de Tijd-/gewichtsschakelaar om de kooktijd te verlengen of te verkorten. De tijd kan in stappen van 1 minuut tot een maximum van 10 minuten verlengd/verkort worden. Door de schakelaar op nul te zetten wordt het koken beëindigd. · Stel de Nl-9 Automatisch ontdooien Met deze functie kunt u bevroren voedsel ontdooien op basis van het gewicht. Voor snelle selectie, is van elke categorie het meest voor de hand liggende gewicht geprogrammeerd. · Selecteer het gewenste autoontooiprogramma 1 x drukken kleine stukjes 2 x drukken grote stukken 3 x drukken brood/cake Het nummer van het automatische programma verschijnt in het uitleesvenster. · Stel het gewicht van het bevroren voedsel in met de Tijd-/gewichtschakelaar. Met de klok mee draaien verhoogt het gewicht in stappen van 10g. · Druk op de Starttoets. Programma Uitleesvenst er 1 Kleine stukjes 2 Grote stukjes 3 Brood/ Cake Gewicht Geschikt voedsel Kleine stukjes vlees, kalfsoesters, gehakt, visfilet, steaks, koteletten (van 100 gram tot 1 2 3 200 - 1000g 400 gram per stuk). Draai / roer het voedsel om zodra de pieptoon weergeven wordt. pieptoon weergeven wordt. 400 - 1600g Grote stukken vlees, rollades, hele kip, groot stuk vis. Draai het voedsel om zodra de pieptoon weergeven wordt. Voor brood (heel of snede) en cake. Indien de ontdooitijd meer dan 60 minuten bedraagt, wordt de tijd weergegeven in uren en minuten. De vorm en het formaat van het voedsel bepalen het maximale gewicht dat in de oven geplaatst kan worden. Auto-gewicht Programma's Met deze functie kunt u het merendeel van uw favoriete gerechten bereiden door alleen het gewicht in te stellen. De oven bepaalt automatisch het magnetronvermogen, het grillvermogen (NN-J155/NN-J125) en de bereidingstijd. Voor snelle selectie, is van elke categorie het meest voor de hand liggende gewicht geprogrammeerd. [. . . ] De magnetronoven mag uitsluitend door gekwalificeerd servicepersoneel worden gerepareerd. Neem voor onderhoud en reparaties van de oven contact op met de dichtstbijzijnde erkende verdeler. Als u de oven niet schoon houdt, is het mogelijk dat de kwaliteit van de oppervlakken vermindert waardoor de levensduur van het toestel verkort en er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan. Controleer dat stof of andere materialen de ventilatie-openingen boven-, onder- of achteraan de oven niet blokkeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NN-C753

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NN-C753 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag