Gebruiksaanwijzing PANASONIC NE-1880

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NE-1880. Wij hopen dat dit PANASONIC NE-1880 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NE-1880 te teleladen.


PANASONIC NE-1880 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10828 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NE-1880 (14482 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NE-1880

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het aansluiten van dit toestel op een niet geaard stopcontact is dan voor de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker. De deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek. Vóór aflevering is dit toestel nagekeken op beschadigingen aan de deurafdichtingen en de plaatsen rondom deze afdichtingen--mochten zich hier toch beschadigingen voordoen, dan mag het toestel pas in gebruik worden genomen, nadat de magnetronoven is gerepareerd of nagekeken door hiervoor gekwalificeerd servicepersoneel. Gebruik dit toestel niet, indien het NETSNOER en/of de STEKKER beschadigd zijn. [. . . ] Vóór gebruik dient u er zich van te verzekeren dat alle te gebruiken hulpmiddelen (schalen/bakvormen enz. Gebruik de magnetronoven niet om krantenpapier, kleding of andere materialen te drogen. Gebruik de magnetronoven niet om voorwerpen (anders dan de accessoires) in op te bergen. Als u tijdens het gebruik van de magnetronoven rook ziet, dan dient u altijd de deur gesloten te houden en direct op de stop toets te drukken of de stekker uit het stopcontact te halen. Het is af te raden de magnetronoven in een heel vochtige omgeving te plaatsen. Zorg ervoor dat het snoer altijd in de geleidingsklem aan de achterzijde geplaatst is. Faktoren, die invloed hebben op de kookduur, zijn: de begintemperatuur, de hoeveelheid, grootte, afmetingen en vorm van het voedsel en van de materialen die voor het koken worden gebruikt. Als voedsel te kort wordt gekookt, kan het altijd nog een keer in de magnetronoven worden geplaatst. Als u het voedsel langer kookt dan de aanbevolen kooktijden, kan het verbranden, en in extreme gevallen zelfs vlam vatten. B) Gebruik geen voorwerpen met smalle halzen om vloeistoffen in op te warmen. Als u voedsel gaat verwarmen in kunststof bakjes, dient u de oven regelmatig te controleren omdat deze bakjes bij oververhitting vlam kunnen vatten. Deze oven mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerd personeel. Voor onderhoud en reparatie van de oven kunt u contact opnemen met uw leverancier. Opmerking: Kiest u voor een kooktijd korter dan 4 minuten, draai de Tijd-keuzeschakelaar dan verder dan 4 minuten, en draai hem vervolgens terug naar de gewenste tijd. OPMERKING: OM DE OVEN UIT TE ZETTEN, opent u de deur of zet u de Tijd-keuzeschakelaar terug op stand "0" (nul)­de oven stopt onmiddellijk. De Geheugentoetsen zijn standaard ingesteld op 1000 W op de hieronder aangegeven kooktijden voor eenstaps koken. De Dubbele-portietoets (k2) toets is ingesteld op automatisch verdubbelen van de geprogrammeerde tijd van elke Geheugentoets. Het uitleesvenster zal leeg worden (als de deur gesloten is): indien de oven 1 minuut niet gebruikt wordt. 1 minuut nadat het vermwarmen is voltooid en het voedsel uit de oven is gehaald. In het uitleesvenster knippert "0": zolang de deur niet wordt geopend om het voedsel eruit te halen. De ovenlamp zal uitgaan wanneer: de deur wordt gesloten (geen verwarming). Tijdens het verwarmen kunt u de oven afzetten door eenmaal op de Stop/Resettoets te drukken. [. . . ] + Terwijl u de STOP/RESETTOETS ingedrukt houdt, drukt u op de Starttoets en houdt deze ingedrukt 2 seconden later zal de Programma instelling en symbool "P" verschijnen in het display. OPMERKING: Als u een ander programma wilt, druk dan op de gewenste Geheugentoets waarvan u de programmering wilt aflezen, terwijl de informatie van de Geheugentoets wordt weergegeven. Wilt u de programmering zien van de Dubbele-portie toets (k2) toets, druk dan op de Dubbele-portie toets voordat u op de Geheugentoets drukt. Het uitleesvenster toont het totale aantal keren dat de oven is gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NE-1880

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NE-1880 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag