Gebruiksaanwijzing PANASONIC NE-1027

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NE-1027. Wij hopen dat dit PANASONIC NE-1027 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NE-1027 te teleladen.


PANASONIC NE-1027 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1589 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC NE-1027 (246 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NE-1027

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De ventilatie-openingen van de magnetronoven moeten vrij blijven en mogen niet geblokkeerd worden. Indien deze openingen geblokkeerd zijn terwijl de magnetronoven werkt, kan deze oververhit raken. Een veiligheidsschakelaar zal de magnetronoven buiten werking stellen en de oven weer inschakelen zodra deze is afgekoeld. Het toestel moet op een geaard stopcontact worden aangesloten Belangrijk--in het belang van uw eigen veiligheid: dit toestel mag uitsluitend worden aangesloten op een geaard stopcontact. [. . . ] Blijf bij het toestel indien gebruik wordt gemaakt van brandbare verpakkingen, zoals papier of plastic. Kleine hoeveelheden voedsel met een gering vochtgehalte kunnen uitdrogen, aanbranden of zelfs verbranden als te lang wordt doorgekookt. Indien het voedsel vlam vat, dient u de ovendeur gesloten te houden en de stekker uit het stopcontact te nemen. Kook geen ongepelde eieren en verwarm geen hardgekookte eieren met de magnetron. Er kan een te hoge druk in de eieren ontstaan waardoor ze uiteen kunnen spatten. Vloeistoffen en ander (vast) voedsel in luchtdichte verpakking dienen niet in de oven te worden verwarmd in verband met ontploffingsgevaar. Gebruik geen metalen schotels of schotels met metalen randen ter voorkoming van vonk-overslag waardoor de oven beschadigd kan worden. Als u aluminium folie of vlees spiezen gebruikt, moet er een minimum afstand van 2 cm bestaan tussen de gerechten en de ovenwanden om vonkoverslag te voorkomen. Indien U gebruik maakt van een vleesthermometer voor vlees en gevogelte, gebruik die dan alleen wanneer het voedsel buiten de magnetronoven is. Indien vloeistoffen, zoals soep, sauzen en drank opgewarmd worden in uw magnetronoven, kunnen deze bij het bereiken van het kookpunt gaan overkoken. Om dit te voorkomen, moet men het volgende doen: Controleer altijd de temperatuur voor gebruik om verbranding te voorkomen. Indien er restjes voedsel of gemorste vloeistoffen op de wanden van de oven blijven zitten, deze verwijderen met een vochtige doek. U kunt gebruik maken van een keukenschoonmaakmiddel indien de oven erg vuil is geworden. De buitenkant van de magnetronoven moet worden schoongemaakt met een oplossing van zeep en water--drog daarna de buitewanden met een zachte doek. Om te voorkomen, dat de mechanische delen binnenin de magnetronoven worden beschadigd door binnensijpelend water, moet men er goed op letten, dat er geen water door de ventilatie openingen naar binnen kan dringen. Indien het bedieningspaneel vochtig wordt, droog dit dan met een zachte, droge doek. Gebruik voor het bedieningspaneel geen scherpe reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Bij het schoonmaken van het bedieningspaneel moet de deur van de magnetronoven geopend blijven, om zodoende te voorkomen, dat de magnetronoven per ongeluk wordt ingeschakeld. Na het schoonmaken moet de Stop/Resettoets worden aangetipt om het uitleesvenster weer op de kloktijd te stellen of draai de Tijd Schakelaar terug op de nul-stand. Indien er aan de binnenkant van de ovendeur of rondom de buitenkant hiervan condensvorming plaatsvindt, veeg deze dan weg met een zachte doek. Het geval kunnen zijn, wanneer de magnetronoven wordt gebruikt in een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad--deze condensvorming wordt niet veroorzaakt door slecht of foutief functioneren van het toestel. Deze oven mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerd personeel. [. . . ] Zorg ervoor dat folie's en deksels kunnen zorgen voor stoom aflating van het te verwarmen produkt. Voor een optimale warmteverdeling in het voedsel is het te adviseren om halverwege de kooktijd het voedsel om te roeren. Deze oven controleert zelf zijn werking en toont een foutcode in het uitleesvenster wanneer zich een probleem voordoet. CODE F01 OORZAAK *Voedsel wordt te lang verwarmd *De temperatuur van afgezogen lucht is te hoog HOE TE HANDELEN *Druk op de Stop/Resettoets om de pieptoon te stoppen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NE-1027

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NE-1027 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag