Gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-ZK1VXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-ZK1VXE. Wij hopen dat dit PANASONIC NC-ZK1VXE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-ZK1VXE te teleladen.


PANASONIC NC-ZK1VXE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3534 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NC-ZK1VXE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: dek het verwarmingstoestel niet af omdat dit oververhitting kan veroorzaken. Gebruik dit verwarmingstoestel NOOIT in de nabijheid van een bad, douche of een zwembad. Indien de voedingskabel of stekker beschadigd zijn, moeten deze worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met dezelfde bekwaamheden teneinde gevaar te vermijden. Het verwarmingstoestel heeft geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. [. . . ] Indien het product schade of een storing ondervindt, moet het worden teruggezonden naar de fabrikant of zijn onderhoudsvertegenwoordiger. Gebruik dit product NOOIT met een programmeereenheid, timer of ander apparaat dat het verwarmingstoestel automatisch aanschakelt, aangezien er een gevaar is voor brand indien het verwarmingstoestel in dat geval afgedekt of foutief geplaatst is. Plaats het verwarmingstoestel NOOIT daar waar kinderen, in het bijzonder heel jonge kinderen, het kunnen aanraken. Zorg voor een veilige ruimte rond het verwarmingstoestel, en houd het verwijderd van meubelen of andere voorwerpen. De ruimte boven en naast het apparaat moet minstens 50 cm bedragen en aan de voorkant moet de ruimte minstens 200 cm bedragen. Het verwarmingstoestel moet minstens 3 m verwijderd zijn van een waterbron. Gebruik het verwarmingstoestel NOOIT in kamers waar explosief gas (bijv. Benzine) aanwezig is, of terwijl zuurstof, ontvlambare lijm of oplosmiddel wordt gebruikt (bijv. Houd de voedingskabel op een veilige afstand van het lichaam van het verwarmingstoestel. OPMERKING: Terwijl het verwarmingstoestel in gebruik is, is het normaal dat het apparaat afwisselt tussen AAN en UIT. TIPS VOOR HET OPBERGEN Indien het verwarmingstoestel een lange tijd niet wordt gebruikt, bijv. Tijdens de zomer, dan moet het worden bewaard op kamertemperatuur op een droge plaats en het liefst afgedekt om ophoping van stof en vuil te voorkomen. BESCHERMING TEGEN KIEPEN Indien de eenheid per ongeluk omgegooid wordt of aan een kant overhelt met een hoek van meer dan 45°, dan zal de eenheid onmiddellijk uitschakelen. Om het verwarmingstoestel opnieuw in te stellen, plaats het gewoon terug in de rechtopstaande positie. AANWIJZINGEN OM BEVRIEZING TE VERMIJDEN Indien u het verwarmingstoestel inschakelt, zal het beginnen te werken op de laagste temperatuurinstelling. indien de thermostaatknop in de laagste temperatuurstand ingesteld is , zal de temperatuur op 5° C worden gehouden. Het verwarmingstoestel zal bijgevolg uit staan tenzij de kamertemperatuur lager is dan 5° C. Indien de kamertemperatuur lager is dan 5° C, dan zal het verwarmingstoestel beginnen te werken en zal het voortdurend afwisselen tussen aan en uit. [. . . ] Het verwarmingstoestel zal bijgevolg uit staan tenzij de kamertemperatuur lager is dan 5° C. Indien de kamertemperatuur lager is dan 5° C, dan zal het verwarmingstoestel beginnen te werken en zal het voortdurend afwisselen tussen aan en uit. OPMERKING: De eenheid moet losgekoppeld zijn vooraleer ze volledig uit staat. GARANTIE Bewaar uw reçu omdat u dit nodig hebt wanneer u een garantieclaim wilt indienen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NC-ZK1VXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NC-ZK1VXE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag