Gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-ZK1HXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-ZK1HXE. Wij hopen dat dit PANASONIC NC-ZK1HXE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-ZK1HXE te teleladen.


PANASONIC NC-ZK1HXE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3534 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NC-ZK1HXE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let goed op als het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Neem de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, wanneer u de ventilator verplaatst, voordat u een onderdeel aanbrengt of verwijdert en voordat u de ventilator reinigt. [. . . ] Verzeker u ervan dat de ventilator uitgeschakeld is, voordat u de bescherming/ het raster verwijdert. Niet gebruiken bij aanwezigheid van ontplofbare producten en/of ontvlambare dampen. Zet de ventilator en onderdelen ervan niet naast open vuur, fornuizen of kachels. Gebruik apparatuur niet met beschadigde snoeren of stekkers, nadat er een defect is opgetreden of wanneer het apparaat is gevallen of beschadigd is. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat aanbevolen of verkocht worden, kan gevaar opleveren. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of balie hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken. Om de verbinding met de stroomtoevoer te verbreken, pakt u het snoer bij de stekker beet en trekt u deze uit het stopcontact. De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het product wordt tot 3 jaar na de aanschafdatum gegarandeerd, zoals beschreven in dit document. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat tijdens de garantieperiode defect raakt door een ontwerp- of fabricagefout, brengt u het samen met uw reçu en een Assembleer de helften van de voet (F) rond 10 Uw rechten en voordelen onder deze garantie staan los van uw wettelijke rechten, waarop deze garantie geen invloed heeft. Holmes verplicht zich ertoe binnen de garantieperiode het apparaat of ieder onderdeel van het apparaat dat niet juist werkt, gratis te repareren of vervangen op voorwaarde dat: Kopie van deze garantie terug naar de plaats van aanschaf. U het probleem onmiddellijk meldt bij de plaats van aankoop of bij Holmes, en dat Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik, beschadiging, misbruik, gebruik met een onjuiste netspanning, natuurrampen, gebeurtenissen waarop Holmes geen invloed heeft, reparatie of wijziging door een persoon die daartoe niet door Holmes is gemachtigd of het niet naleven van de handleiding, worden niet door deze garantie gedekt. Verder wordt gewone slijtage, met inbegrip van maar niet beperkt tot geringe verkleuring en krassen, niet door deze garantie gedekt. De rechten onder deze garantie gelden alleen voor de oorspronkelijke aankoper en zijn niet van toepassing op commercieel of gemeenschappelijk gebruik. [. . . ] Verder wordt gewone slijtage, met inbegrip van maar niet beperkt tot geringe verkleuring en krassen, niet door deze garantie gedekt. De rechten onder deze garantie gelden alleen voor de oorspronkelijke aankoper en zijn niet van toepassing op commercieel of gemeenschappelijk gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NC-ZK1HXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NC-ZK1HXE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag