Gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-ZF1HXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-ZF1HXE. Wij hopen dat dit PANASONIC NC-ZF1HXE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-ZF1HXE te teleladen.


PANASONIC NC-ZF1HXE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1847 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NC-ZF1HXE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd toezicht op het apparaat wanneer het door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, wanneer u de ventilator verplaatst, voordat u een onderdeel aanbrengt of verwijdert en voordat u de ventilator reinigt. [. . . ] Gebruik de ventilator niet in de buurt van ontplofbare en/of ontvlambare gassen. Plaats de ventilator of onderdelen ervan niet in de buurt van open vuur, kook- of andere verwarmingsapparatuur. Gebruik nooit een toestel waarvan het snoer of de stekker beschadigd is, nadat het apparaat een storing heeft vertoond, is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Het gebruik van hulpstukken die niet door de producent van het apparaat worden aanbevolen of verkocht, kan gevaarlijk zijn. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken. Dit product is niet voor commerciële of industriële toepassingen bestemd en is ALLEN voor huishoudelijk gebruik geschikt. Mocht er sprake zijn van een defect, hoewel dit onwaarschijnlijk is, brengt u hem dan terug naar de winkel waar u hem hebt gekocht, met uw kassabon en een exemplaar van deze garantie. Uw rechten en voordelen binnen het kader van deze garantie staan los van uw statutaire rechten waarop deze garantie geen invloed heeft. Holmes Products Europe verplicht zich binnen de vastgestelde periode geheel gratis elk onderdeel van het apparaat dat mankementen blijkt te vertonen te herstellen of te vervangen mits wij: · Onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van het mankement. Het apparaat op geen enkele wijze veranderd of verkeerd behandeld of gerepareerd is door een ander dan de persoon die daartoe bevoegd is door Holmes Products Europe. Onder deze garantie worden geen rechten verleend aan iemand die het apparaat tweedehands of voor commercieel of gemeenschappelijk gebruik heeft aangeschaft. Gerepareerde of vervangen apparaten blijven de resterende tijd van de garantie onder deze voorwaarden gegarandeerd. [. . . ] Gerepareerde of vervangen apparaten blijven de resterende tijd van de garantie onder deze voorwaarden gegarandeerd. Elektrische afvalproducten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggeworpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NC-ZF1HXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NC-ZF1HXE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag