Gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-DF1WXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-DF1WXE. Wij hopen dat dit PANASONIC NC-DF1WXE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC NC-DF1WXE te teleladen.


PANASONIC NC-DF1WXE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1847 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC NC-DF1WXE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, wanneer u de ventilator verplaatst, voordat u een onderdeel aanbrengt of verwijdert en voordat u de fan reinigt. Gebruik de ventilator niet in de buurt van explosieve en/of vlambare gassen. Plaats de ventilator of enige onderdeel niet in de buurt van open vuur, kook- of andere verwarmingsapparatuur. [. . . ] Plaats de ventilator of enige onderdeel niet in de buurt van open vuur, kook- of andere verwarmingsapparatuur. Gebruik nooit een toestel wanneer het snoer of de stekker is beschadigd, nadat het apparaat een storing heeft vertoond of is gevallen of op enige andere manier is beschadigd. Het gebruik van hulpstukken die niet door de producent van het apparaat worden aanbevolen of worden verkocht, kan gevaarlijk zijn. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakten. Houd de stekker stevig vast wanneer u deze uit het stopcontact neemt. Dit product is niet voor commerciële of industriële toepassingen bestemd en is UITSLUITEND voor huishoudelijk gebruik geschikt. Als het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd zijn, moeten ze om risico's te vermijden, worden vervangen door de fabrikant of een van diens officiële agenten of een vergelijkbaar bevoegd persoon. MONTAGEVOORSCHRIFTEN NB: Klap voordat u deze aanwijzigen leest eerst de achterste pagina uit voor de bijbehorende illustraties. dit zijn onder meer de volgende: · Gebruik de ventilator alleen waarvoor deze is bedoeld en zoals dit in de gebruiksaanwijzing wordt omschreven. Neem altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de ventilator schoonmaakt of monteert. OPSLAG VAN DE VENTILATOR Het is belangrijk dat u de ventilator op een veilige, droge plek bewaart. Wij raden u aan de originele doos of een voldoende grote doos te gebruiken. Mocht er sprake zijn van een defect, hoewel dit onwaarschijnlijk is, brengt u hem dan terug naar de winkel waar u hem hebt gekocht, met uw kassabon en een exemplaar van deze garantie. Uw rechten en voordelen binnen het kader van deze garantie staan los van uw statutaire rechten waarop deze garantie geen invloed heeft. Holmes Products Europe verplicht zich binnen de vastgestelde periode geheel gratis elk onderdeel van het apparaat dat mankementen blijkt te vertonen te herstellen of te vervangen mits wij: · Onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van het mankement. Het apparaat op geen enkele wijze veranderd of verkeerd behandeld of gerepareerd is door een ander dan de persoon die daartoe bevoegd is door Holmes Products Europe. [. . . ] Holmes Products Europe verplicht zich binnen de vastgestelde periode geheel gratis elk onderdeel van het apparaat dat mankementen blijkt te vertonen te herstellen of te vervangen mits wij: · Onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van het mankement. Het apparaat op geen enkele wijze veranderd of verkeerd behandeld of gerepareerd is door een ander dan de persoon die daartoe bevoegd is door Holmes Products Europe. Onder deze garantie worden geen rechten verleend aan iemand die het apparaat tweedehands of voor commercieel of gemeenschappelijk gebruik heeft aangeschaft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC NC-DF1WXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC NC-DF1WXE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag