Gebruiksaanwijzing PANASONIC MJ-L600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC MJ-L600. Wij hopen dat dit PANASONIC MJ-L600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC MJ-L600 te teleladen.


PANASONIC MJ-L600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25858 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC MJ-L600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Limpiar todas las piezas inmediatamente después de cada uso, ayudará a reducir las manchas. NO apto para lavavajillas Apto para lavavajillas Partes que pueden lavarse en el lavavajillas ● Antes de poner las piezas en el lavavajillas, retire los residuos de las piezas. Ochranný jistič Když se ochranný jistič aktivuje, aby chránil motor před přetížením, motor se zastaví. HU20 HU21 Magyar Áramköri megszakító védelem A motor leállíthatja a működést, ha az áramköri megszakító védelem aktív, a motor túlterhelésének megakadályozása érdekében. [. . . ] ž Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de dealer of een ander bevoegd persoon om gevaar te vermijden. L ● aat baby’s en kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of die nog geen ervaring hebben met het apparaat, indien zij toezicht of instructies ontvingen, en als zij bekend zijn met de mogelijke gevaren bij het gebruik. € inderen beseffen de gevaren niet die kunnen K optreden wegens ongepast gebruik van apparaten. H ● oud onmiddellijk op dit apparaat te gebruiken als het niet goed werkt. (Het kan rook, brand, een elektrische schok of brandwonden veroorzaken. ž et het apparaat onmiddellijk af en raadpleeg uw Z leverancier of een Panasonic dealer voor inspectie of reparatie. nL4 NL5 Nederlands Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Volg aub deze instructies op. LET OP Om het risico van brandwonden, letsel, vuur of elektrische schok te voorkomen Voorkom het risico van elektrische schok, brand, brandwonden of letsel door kortsluiting L ● et erop dat het voltage dat op het etiket van het toestel wordt aangeduid dezelfde is als uw plaatselijk voltage. Vermijd ook om andere apparaten in hetzelfde stopcontact aan te sluiten om elektrisch verhitting te voorkomen. Als u echter meerdere stekkers aansluit, verzeker u ervan dat het totale vermogen het maximale vermogen van het stopcontact niet overschrijdt. ) D ● ompel de motorbehuizing niet onder in water en bespat deze niet met water en / of vloeistof. v ● ervang de onderdelen van het apparaat alleen met de originele onderdelen. P ● laats niet uw vingers of lepels of vorken in de voedsel toevoerbuis terwijl het apparaat werkt. Indien voedsel verstopt raakt in de voedsel toevoerbuis gebruikt u de stamper of nog een stukje fruit of groente om het omlaag te drukken. — Plaats geen hete ingrediënten (heter dan 60 °C) in de voedsel toevoerbuis. o ● pen het deksel of demonteer de sapkom niet tijdens bediening. G ● ebruik het toestel niet indien de persschroef of de sapkom zichtbare barsten heeft of is beschadigd. L ● aat uw haar, ketting of kledingstukken niet dicht bij de voedsel toevoerbuis komen. ) NL7 LET OP Om het risico van brandwonden, letsel, vuur of elektrische schok te voorkomen G ● ebruik het apparaat alleen voor doelen die beschreven zijn in deze instructies. [. . . ] Namen van onderdelen en bediening instructies W ● as alle afneembare onderdelen van het apparaat als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, of wanneer u het een tijdje niet heeft gebruikt. onderdelen Stamper Sapreservoir Pulpopvangbak Voedsel toevoerbuis Deksel Schoonmaakborstel Persschroef Sap / Smoothie accessoire Sap zeef (Zwart) Smoothie zeef (Blauw) Draaiende borstel Rubber borstel (Twee kanten) De bovenkant van het handvat kan worden gebruikt om het pulp van saptuit of de pulpbuis te verwijderen. Dichte zeef it symbool geeft aan “Verplaats het apparaat niet D door het deksel of de sapkom vast te houden. Kortslutning, brand, forbrændinger eller skade For at undgå fare for elektrisk stød, brand pga. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC MJ-L600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC MJ-L600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag