Gebruiksaanwijzing PANASONIC MC-CG461A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC MC-CG461A. Wij hopen dat dit PANASONIC MC-CG461A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC MC-CG461A te teleladen.


PANASONIC MC-CG461A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1312 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC MC-CG461A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Zet eerst het apparaat uit alvorens de stekker uit het stopcontact te nemen. Wanneer u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer maar aan de stekker. € De stofzuiger is uitgerust met een warmtebeveiliging, die ervoor zorgt dat de stofzuiger wordt uitgeschakeld wanneer de zuigingang verstopt is en de motor oververhit raakt. [. . . ] Verwijder de verstopping en wacht 60 minuten alvorens verder te gaan met stofzuigen. Kleine Bürste (nur MC-CG695) Staubbeutelfach Staubfüllanzeige Staubbeutel (im Gehäuse) Stellen Sie die Motorleistung auf höchste Stellung und heben die Bodendüse vom Boden hoch. Reinigen Sie des Filters vor dem Motor ● ● ●Säubern Sie die Bürste mit einer alten • MC-CG695 Säubern der Düsen • MC-CG461A ● Zahnbürste oder ähnlichem Werkzeug um die Bürste von Schmutz oder Fusseln zu säubern. —De stekker moet uit het stopcontact zijn gehaald voordat u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat verricht. —Gebruik voor het drogen van de filters geen hele lucht of een heet oppervlak. —BELANGRIJK: Voordat u de wasbare filters terugplaatst, dient u er zeker van te zijn dat ze volledig droog zijn teneinde schade aan het apparaat te voorkomen. Zet het apparaat aan Druk op het -teken, niet op de rand van de schakelaar. Druk Stel kracht af door te draaien Afstelbare zuigkrachtregeling Ontgrendelingsknop De onderdelen zijn veilig bevestigd zodat ze niet los komen. —Was de pre-motorfilter niet in een wasmachine en droog het niet in een droger of een andere bron met hete lucht. —Bevestig de filters op de juiste wijze (zodat u de motor niet beschadigd). Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnten. ) HEPA-Filter Modellnummer AMC-J2EP (TYPE C-17H) AMV95K7B0HEE 230 V ~ 50 Hz FÜR IHRE UNTERLAGEN Sie finden die Modell- und die Seriennummer Ihres Gerät auf dem unterseitg angebrachten Typenschild. NEDERLANDS Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC MC-CG461A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC MC-CG461A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag