Gebruiksaanwijzing PANASONIC MC-CG710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC MC-CG710. Wij hopen dat dit PANASONIC MC-CG710 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC MC-CG710 te teleladen.


PANASONIC MC-CG710 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14911 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC MC-CG710 (1701 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC MC-CG710

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De verpakking die wordt gebruikt om het apparaat tijdens het transport tegen schade te beschermen, is volledig recycleerbaar. Informatie over het weggooien van elektrische & elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool op het apparaat en/ of in de bijgeleverde documentatie betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. [. . . ] Zorg ervoor dat deze volledig droog zijn om schade aan het apparaat te voorkomen. - De volgende zaken mogen niet worden opgezogen: - Hete as of gloeiende kolen/hout - Grote en puntige voorwerpen - Water of andere vloeistoffen - Explosieve stoffen of gassen - Brandbare en ontvlambare stoffen of gassen - Tonerstof, bijvoorbeeld afkomstig van printers en fotokopieerapparaten - Geleidend stof van elektrisch gereedschap Ter verkleining van het risico op brand, elektrische schok of persoonlijk letsel - Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of zonder ervaring met het apparaat op voorwaarde dat dit onder supervisie gebeurt of nadat ze instructies over veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren hebben ontvangen. Kinderen mogen het apparaat alleen onder supervisie reinigen of onderhouden. - Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is. - Deze stofzuiger is voorzien van een elektrisch snoer dat bij beschadiging moet worden vervangen door een officiële technische dienst of door een gekwalificeerde persoon, zodat mogelijke persoonlijke schade wordt voorkomen. - Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, open haarden, direct zonlicht enz. - Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar brandbare of ontvlambare stoffen of gas aanwezig zijn. - Dit apparaat is uitgerust met een warmtebeveiliging die ervoor zorgt dat de stofzuiger wordt uitgeschakeld ter voorkoming van oververhitting van de motor. Als dit gebeurt, trek dan de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact en controleer of het stofzakcompartiment of de filters verstopt zijn. Verwijder de verstopping en laat het apparaat afkoelen totdat de warmtebeveiliging zich na ongeveer 60 minuten reset. - Bewaar het apparaat of delen ervan niet op oogniveau om mogelijk letsel te voorkomen. - Ga voorzichtig te werk als u het apparaat op trappen gebruikt aangezien het apparaat kan vallen. - Gebruik het apparaat bij voldoende licht om mogelijk struikelgevaar te voorkomen. Raadpleeg voor aanvullende informatie het onderdeel "GARANTIE", het afzonderlijke document dat bij het apparaat wordt meegeleverd. Vul deze in het hiervoor bestemde veld in en bewaar deze voor latere referentie. Als u wilt controleren of de stofzak vol is, zet u de knop van de zuigkrachtregeling op de hoogste stand en tilt u de zuigmond van de vloer. (alleen MC-CG712) Afneembare kleine borstel (alleen MC-CG712) De afneembare kleine borstel kan desgewenst tussen de telescoopbuis en de grote zuigmond worden geplaatst. U kunt de grote zuigmond verwijderen door het ontgrendelingspedaal in te drukken, zodat u de kleine borstel op elk ogenblik gemakkelijk kunt gebruiken. Een te hoge zuigkracht ervoor zorgt dat de grote zuigmond op de vloer wordt vastgezogen en u de stofzuiger niet goed kunt bewegen. - MC-CG712 Sluit de gebogen buis en de grote zuigmond aan op de telescoopbuis door het knopje in lijn te brengen met de bijbehorende uitsparing. [. . . ] Oplossing - Controleer of het apparaat juist is aangesloten op het stopcontact en of het stopcontact stroom levert. - Indien de warmtebeveiliging heeft gewerkt, wacht totdat deze zich automatisch reset na ongeveer 60 minuten. - Rol het netsnoer een paar keer op en trek het weer uit de behuizing terwijl u de snoeroprolknop voorzichtig indrukt. - Trek het netsnoer ongeveer 2 m tot 3 m uit de behuizing en druk vervolgens op de snoeroprolknop om het netsnoer op te rollen terwijl u de stekker vasthoudt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC MC-CG710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC MC-CG710 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag