Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TS85

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TS85. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TS85 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TS85 te teleladen.


PANASONIC KX-TS85 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (804 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-TS85 (3244 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TS85

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Als de andere partij u moeilijk kan horen: Verlaag het luidsprekervolume. · Vermijden van echo's: Gebruik deze telefoon in een kamer met gordijnen en/of vloerbedekking (absorberend materiaal). · Het vermijden van verlies delen van het gesprek: Als u en de andere partij tegelijkertijd spreken, zult u delen van het gesprek missen. Om dit te vermijden dient u om de beurt te spreken. Nederlands 87 Locatie van de bedieningsonderdelen KX-T7531 SELECTEREN LCD (Liquid Crystal Display) KX-T7531 KX-T7533 Soft-toetsen (S1 tot S3) KX-T7533 LCD (Liquid Crystal Display) SHIFT SELECT MODE SHIFT MODUS KX-T7536 Soft-toetsen (S1 tot S3) DSN/NS (Doorschakelen/ Niet storen) PROGRAMMEREN INTERCOM CONFERENTIE toets SHIFT Flexibele netlijntoetsen (CO) LCD Functietoetsen (F1 tot F10) KX-T7536 BOODSCHAP SHIFT INT , PROG. 6 12 R 5 11 4 10 ABC DEF 1 GHI 2 JKL 3 MNO 3 9 2 8 4 PQRS 5 TUV 6 WXYZ 1 7 7 8 0 9 R (Flash) -toets PAUZE DOORVERBINDEN HANDEN-VRIJ WACHTSTAND Jog Dial Microfoon AUTOMATISCH KIEZEN /OPSLAAN HERHALEN AUTO BEANTWOORD /MICROFOON UIT g Het display en de microfoon zijn niet beschikbaar bij de KX-T7550. 88 AUTO BEANTWOORD Voor het automatische aannemen van een gesprek. HERHALEN Wordt gebruikt om het laatste nummer te herhalen. GESPREK (alleen voor KX-T7550) Wordt gebruikt om automatisch een ICM gesprek te luisteren. INTERCOM Wordt gebruikt om een intercomgesprek te maken of te beantwoorden. MICROFOON UIT Wordt gebruikt om naar een ander gesprek te luisteren zonder dat u wordt gehoord. [. . . ] Instellen Als u een bezetsignaal hoort 6 B. TRG OF Kies 6 of druk op B. TRG (S3). *1 Bevestigingstoon Op de haak. Beantwoorden en bellen*2 Als u een terugbeltoon hoort Het toestel wordt automatisch gebeld. Van de haak. *1 B. TRG (S3) is alleen beschikbaar voor KX-T7533 en KX-T7536. *2 Als u na vier terugbeltonen niet beantwoordt, vervalt deze functie. Een bericht achterlaten (wachtend bericht) Als het gebelde toestel bezet is of niet wordt opgenomen, kunt u een bericht achterlaten zodat het gebelde toestel u terug kan bellen. Een bericht achterlaten Als het gebelde toestel bezet is of niet wordt opgenomen Druk op BOODSCHAP. Bevestigingstoon Op de haak. Een bericht annuleren Nederlands 7 0 0 toestelnummer Van de haak. Kies 700. Kies het toestelnummer. Bevestigingstoon Op de haak. 93 Terugbellen Als u een bericht ontvangt (wachtend bericht) De BOODSCHAP toets licht op om u te laten zien dat er een bericht is ontvangen. De partij controleren en selecteren (alleen voor display telefoontoestellen) Op de haak Druk op BOODSCHAP totdat het gewenste bericht verschijnt. Spreek. Terugbellen Alle boodschappen wissen 7 0 0 uw toestelnummer Van de haak. Kies 700. Voer uw toestelnummer in. Bevestigingstoon Op de haak. Opbellen met gebruik van een gesprekslog (binnenkomende gespreksregistratie) (Alleen voor KX-T7533 en KX-T7536) Als u een gesprek niet wilt beantwoorden, noteert uw toestel automatisch de gegevens van een binnenkomend extern gesprek met de CLIP service* (Calling Line Identification Presentation). U kunt ook het huidige gesprek opslaan tijdens het spreken of de genoteerde nummers terugbellen. Voor het bevestigen of terugbellen met de gesprekslog, zie pagina 104 (voor KX-T7533) en pagina 106 (voor KX-T7536). * De CLIP service geeft het telefoonnummer door van de bellende partij. U zult nog steeds de andere partij kunnen horen. *4 Instellen Annuleren Tijdens een gesprek via de hoorn Wanneer de microfoon van de hoorn is uitgeschakeld Druk op de AUTO BEANTWOORD/ MICROFOON UIT-toets of GESPREK/MICROFOON UIT-toets. Nederlands Druk op de AUTO BEANTWOORD/ MICROFOON UIT-toets of GESPREK/MICROFOON UIT-toets. *4 Deze funktie is alleen beschikbaar tijdens een gesprek via de hoorn. 97 Nuttige functies Uw gesprekken doorschakelen (Doorschakelen - de DSN/NS-toets) U kunt uw binnenkomende gesprekken naar een ander toestel of naar een externe partij doorschakelen. Alle gesprekken Alle gesprekken worden naar een ander toestel doorgeschakeld. 2 toestelnummer Van de haak. Druk op DSN/NS. Kies 2 en het toestelnummer. Bevestigingstoon Op de haak. Bezet Alle gesprekken worden naar een ander toestel doorgeschakeld als uw toestel bezet is. 3 toestelnummer Van de haak. Druk op DSN/NS. 2 Selecteer de gewenste functie. * · Druk op STA (S1) voor persoonlijk snelkiezen. · Druk op FUNC (S3) voor toegang tot de systeemfuncties. Systeem snelkiezen Persoonlijk snelkiezen < Derde display > 1 Jan 15:00 Toestel Station SK Funkties Systeem SK Gesprekslog STA TST FUNC SHIFT Toestel kiezen Systeemfunctie 3 Draai de Jog Dial totdat de gewenste functie bij de pijl op de display staat. 4 · Van de haak of druk op HANDEN-VRIJ/BEL (S3) voor Systeem snelkiezen, Persoonlijk snelkiezen en Toestel kiezen. Of druk op de corresponderende toetsen aan de zijde van de display (functietoetsen). Ronald Zaydel Adam Alice Ann Parker MENU MENU Ann Parker Beth Bob Jones Carol Chris MENU MENU Aannemen in groep Afwezig bds aan (1-9) Afwezig bds uit Beantw ext-opr (1-4) Beantw groep-oproep MENU KZE NEXT MENU BEL NEXT BEL NEXT Nederlands Indien er een parameter nodig is, zal de functienaam en parameter knipperen. 5 Voer een parameter in, indien vereist, of volg de procedure voor een standaard bediening op (alleen voor toegang tot de systeemfuncties). * Stap 2 kan worden overgeslagen voor Systeem Snelkiezen. 105 De display gebruiken Bevestigen en terugbellen met de gesprekslog 1 Druk op SHIFT om de display op de tweede display te zetten. · Druk op de Functietoets (Gesprekslog) om een eerder gekozen nummer te bellen (voor een uitgaand gesprekslog). · Druk op OUD (S1) om de bevestigde gespreksinformatie die u heeft gekregen, te zien. · Druk op NW (S2) om de onbevestigde gespreksinformatie die u heeft gekregen, te zien. 3 Druk op VOLG (S3) om de informatie van een andere beller te zien. * < Tweede display > 1 Jan 15:00 Toestel Station SK Funkties Systeem SK Gesprekslog NW5 OUD7 SHIFT Om bevestigde informatie te zien Om onbevestigde informatie te zien Buitenlijnnummer/naam Bellers telefoonnummer Bellers naam Datum en tijd Volgnummer /aantal keren gebeld CO02:AB COMPANY 0102030405 Bob Jones 30 12:35VM Nr01 2 Gesprek MENU WIS VOLG NEXT Uitgaand bellog Om te bellen met het bellog (de vijf laatste externe nummers die u heeft gebeld). Om de informatie over een andere beller te zien 4 · Druk op de corresponderende toets aan de zijde van de display (voor uitgaand gesprekslog). · Van de haak. 1234567890 111 0987654 000111222333 100200300400500 WIS MENU 5 Druk op BEL (S1). * CO02:AB COMPANY 0102030405 Bob Jones 30 12:35VM Nr01 2 Gesprek BEL * Stappen 3 en 5 kunnen worden overgeslagen voor de uitgaande gesprekslog. 106 Opslaan in snelkiezen Namen en nummers op uw toestel opslaan voor eigen gebruik Een telefoonnummer opslaan 3 0 persoonlijk snelkiesnummer telefoonnummer # Kies #. Bevestigingstoon Op de haak. Van de haak. Kies 30. *1 Voer het persoonlijk snelkiesnummer in (0-9). Voer het telefoonnummer in (max. *2 " "en PAUZE kunnen ook worden opgeslagen als nummers. Een telefoonnummer / naam opslaan ­ Voor KX-T7531 en KX-T7533 gebruikers *3 Voor de volgende ingave 9 9 persoonlijk snelkiesnummer Druk op PROGRAMMEREN en kies 99. [. . . ] 10 tekens). Druk op AUTOMATISCH KIEZEN /OPSLAAN. Bevestigingstoon*4 Druk op WACHTSTAND. Druk op PROGRAMMEREN. *3 Er kunnen 100 snelkiesnummers (00-99) in de KX-TD208 worden opgeslagen. *4 U kunt doorgaan met het invoeren van het nummer/de naam door na de bevestigingstoon op VOLG (S3) of op HANDEN-VRIJ te drukken. 108 Wandmontage/De KX-T7545 installeren Wandmontage De KX-T7545 installeren De KX-T7545 Toegevoegde netlijnmodule kan aan uw telefoontoestel worden bevestigd. Deze toetsen worden gebruikt om een netlijn te kiezen, op te bellen met automatisch direct kiezen of om toegang te krijgen tot bepaalde functies. SELEC T MODE 1 Verwijder de klem voor de handset door deze naar boven te trekken. Verwijder de aangegeven bevestigingsplaat. 2 INT' PROG R . 6 12 24 1 5 ABC GHI 4 2 11 DEF 23 4 JKL PQRS 7 5 3 10 3 22 MNO TUV 8 6 9 2 21 WXYZ 8 0 9 1 20 7 19 18 17 16 15 14 13 <KX-T7531 met KX-T7545> 3 Draai de plaat 180 graden om. 1 Open het deksel. 4 Plaats de bevestigingsplaat in de gleuven in het midden. 2 Bevestig de KX-T7545 aan uw telefoontoestel met een schroef. 5 La marca CE en este Sistema Telefónico certifica el cumplimiento de las directivas anteriores, en bevestig het toestel tegen de muurplaat. 3 Stop de kabel in de connector. 4 De handset tijdens een gesprek tijdelijk ophangen, haak de handset over de bovenkant van de telefoon zoals aangegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TS85

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TS85 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag