Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TGA820EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TGA820EX. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TGA820EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TGA820EX te teleladen.


PANASONIC KX-TGA820EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-TGA820EX (2549 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TGA820EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor naslag Bevestig de bon hieraan of berg hem elders op in verband met reparaties die vallen onder de garantie. Serienummer (op onderkant basisstation) Aankoopdatum Naam en adres dealer Opmerking: L Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Nederlandse analoge telefoonnetwerk. L Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC voor radio- en telecommunicatieapparatuur (R&TTE). [. . . ] 2 Selecteer "Handset instel. " en druk op {>}. 3 Selecteer "Inst. beltoon" en druk op {>}. 4 Selecteer "Nachtmodus" en druk op {>}. 5 Selecteer "Selecteer groep" en druk op {>}. 6 Selecteer de gewenste categorienummers en druk op {j/OK}. 1 Druk op {j/OK}. 19 TCD200NL(du-du). book Page 20 Friday, April 1, 2005 11:18 AM Instellingen van de handset L Het geselecteerde categorienummer knippert. L U heft de selectie van een categorienummer op door er nogmaals op te drukken. Opmerking: L Als er een oproep wordt ontvangen van een nummer uit een categorie waarvoor de nachtmodus niet geldt, gaat alleen de handset over. 2 Selecteer "Handset instel. " en druk op {>}. 3 Selecteer "Display instel. " en druk op {>}. 4 Selecteer "Kies Taal" en druk op {>}. 6 Druk op {ih}. Opmerking: L Als u een taal heeft geselecteerd die u niet kunt lezen, drukt u op {ih}, {j/OK}, drukt u 2 keer op {e}, drukt u op {>}, drukt u 2 keer op {v}, drukt u op {>}, drukt u op {v}, drukt u op {>}, selecteert u de gewenste taal, en drukt u op {>}. Druk op {ih}. Instelling weergave De standbymodus van het display selecteren "Basis Nummer": het huidige basisstationnummer wordt weergegeven. "Handset Nummer": het huidige handsetnummer wordt weergegeven. Opmerking: L Als "Basis Nummer" is geselecteerd en het huidige basisstationnummer 2 is, wordt "-2-" weergegeven. L Als "Handset Nummer" is geselecteerd en het huidige handsetnummer 2 is, wordt "[2]" weergegeven. Contrast van display instellen 1 Druk op {j/OK}. 2 Selecteer "Handset instel. " en druk op {>}. 3 Selecteer "Display instel. " en druk op {>}. 4 Selecteer "Contrast" en druk op {>}. 5 Druk op {e} of {v} tot het gewenste 6 contrast wordt weergegeven, en druk op {>}. Deze functie is handig als u niet wilt worden gestoord als u bijvoorbeeld slaapt. 6 Selecteer "Start/einde" en druk op {>}. 4 5 6 7 8 Belvertraging voor nachtmodus instellen Met deze instelling kunt u het basisstation laten overgaan tijdens de nachtmodus als de beller lang genoeg wacht. Als u "Niet overgaan" selecteert, gaat het basisstation tijdens de nachtmodus niet over. 28). 24 TCD200NL(du-du). book Page 25 Friday, April 1, 2005 11:18 AM Instellingen basisstation 4 Selecteer "Inst. beltoon" en druk op 5 6 7 8 {>}. Noodnummers opslaan / wijzigen Met deze instellingen bepaalt u welke telefoonnummers kunnen worden gebruikt als gespreksverbod is ingeschakeld (blz. L Als de geheugenlocatie al een noodnummer bevat, wordt het nummer weergegeven. 8 Druk op {ih}. Belopties De herhaalduur wijzigen Wijzig indien nodig de herhaalduur, afhankelijk van de vereisten van het telefoonbedrijf of de huiscentrale. 7 Druk op {ih}. ARS (Automatic Route Selection: automatische route-selectie) Als u een tweede telefoonaanbieder gebruikt om kosten te besparen, moet u om van de aanbieder gebruik te maken mogelijk een speciale code invoeren voordat u het telefoonnummer invoert. Als u automatische route-selectie gebruikt, wordt automatisch de code van de gewenste aanbieder gedraaid als u iemand belt. Als u voor bepaalde gebieden in plaats daarvan de standaardaanbieder wilt gebruiken, kunt u de automatische route-selectie zo programmeren dat de code van de tweede aanbieder voor bepaalde gebieden of landen niet wordt ingevoegd. Belangrijk: L Om van automatische route-selectie gebruik te kunnen maken, moet u: De pauzeduur instellen Wijzig indien nodig de pauzeduur, afhankelijk van de vereisten van het telefoonbedrijf of de huiscentrale. [. . . ] Het wordt aanbevolen een filter (neem contact op met de DSL-aanbieder) in de telefoonlijn te plaatsen tussen het basisstation en de telefoonwandcontactdoos. Sluit de wisselstroomadapter aan, schakel de handset aan, en probeer het opnieuw. Het apparaat gaat niet over. De batterij zou op moeten laden, maar het batterijsymbool verandert niet. U hoort een in-bezet-toon als u op {C} drukt. Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid. Storing van andere elektrische apparaten. De handset valt tijdens gebruik uit. 39 TCD200NL(du-du). book Page 40 Friday, April 1, 2005 11:18 AM Handige informatie Probleem Tijdens het opslaan van een nummer in het telefoonboek of het toewijzen van een snelkiestoets, gaat de handset over. Als u op {R} drukt, wordt niet het laatstgekozen nummer weergegeven of gebeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TGA820EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TGA820EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag