Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TGA800EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TGA800EX. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TGA800EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TGA800EX te teleladen.


PANASONIC KX-TGA800EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2371 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TGA800EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] *1 Lees de bij het basisstation meegeleverde bedieningsinstructies voor informatie over nieuwe batterijen. Lees de bij het basisstation meegeleverde bedieningsinstructies voor informatie over extra en vervangende accessoires. Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik in Duitsland, Spanje, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Oostenrijk, België, Nederland, Griekenland, Zwitserland en Turkije. [. . . ] De antwoordapparaatopties zijn alleen beschikbaar als deze handset bij de KX-TG8021 is geregistreerd. Voor uw veiligheid Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/eigendommen te voorkomen moet u dit gedeelte goed nalezen voordat u het product in gebruik neemt. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan door ophoping van warmte. Van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum. installatie · Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht. Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is. batterij · Wij raden u aan de bijgeleverde batterijen of nieuwe batterijen te gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. [. . . ] Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool Dit symbool (2) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool (3). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TGA800EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TGA800EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag