Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TGA785EXW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TGA785EXW. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TGA785EXW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TGA785EXW te teleladen.


PANASONIC KX-TGA785EXW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3239 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TGA785EXW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ) Batterijen installeren/Batterij opladen Als de taalkeuze getoond wordt nadat de batterijen voor de eerste keer geïnstalleerd zijn, kunt u de gewenste taal kiezen. Voor de vervanging raden wij u aan de oplaadbare batterijen van Panasonic te gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation. R Als de batterijen volledig zijn opgeladen, wordt “Laden voltd. Opmerking: R Wanneer de handset op de oplader geplaatst wordt, kan het telefoondisplay “Even geduld (1 minuut)” aangeven indien deze niet is geregistreerd bij een basisstation. [. . . ] Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum. Installatie R Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht. R Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren. oPGELET Installatie en locatie R De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is. Pdf 5 2016/11/28 14:34:04 Installatie Batterij R Wij raden u aan de bijgeleverde batterijen of nieuwe batterijen te gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. R Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding. R Gebruik alleen een compatibel basisstation (of oplader) voor het opladen van de batterijen. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen. Belangrijke veiligheidsinstructies Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder: 1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt is. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften. [. . . ] Informatie over het afvoeren in andere landen buiten de Europese Unie Deze symbolen (A, B, C) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten af te voeren. Opmerking over het batterijensymbool Dit symbool (B) kan gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool (C). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TGA785EXW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TGA785EXW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag