Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG8611NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG8611NL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TG8611NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG8611NL te teleladen.


PANASONIC KX-TG8611NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3365 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TG8611NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TG861x_2xNL(du-du). book Page 1 Wednesday, June 15, 2011 11:02 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon met TFT Kleurenscherm Model KX-TG8611NL KX-TG8612NL KX-TG8621NL KX-TG8622NL Digitaal Draadloos Antwoordapparaat met TFT Kleurenscherm Model Afgebeeld model is de KX-TG8611. Zie "Aan de slag" op pagina 10 voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U dient zich daarvoor wel te abonneren op de desbetreffende dienst bij uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij. TG861x_2xNL(du-du). book Page 2 Wednesday, June 15, 2011 11:02 AM Inhoud Inleiding Modellen. 10 11 12 13 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 Voicemailservice Voicemailservice . [. . . ] De babyfoon uitschakelen De gecontroleerde handset kan niet worden gebruikt wanneer de babyfoon is ingesteld op "AAN". 2 {r}: "Aan/uit" s M 3 {r}: "UIT" s M s {ic} Een extern controlenummer bewerken 1 Druk op 1 op de handset die wordt gecontroleerd. 2 {r}: "Aan/uit" s M 3 {r}: "AAN" s M 4 {r}: Selecteer de buitenlijn. s ~ 5 1 s {r}: "Wijzigen" s M 6 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 16 tekens; pagina 56). s M 2 keer Een extern controlenummer wissen 1 Druk op 1 op de handset die wordt gecontroleerd. 2 {r}: "Aan/uit" s M 3 {r}: "AAN" s M 4 {r}: Selecteer de buitenlijn. s ~ 5 1 s {r}: "Wissen" s M 6 {r}: "JA" s M Gevoeligheid babyfoon U kunt de gevoeligheid van de babyfoon aanpassen. Verhoog of verlaag de gevoeligheid voor het bijstellen van het geluidsniveau voor het activeren van de babyfoon. 5 L Deze functie kan niet worden ingesteld tijdens een controle-oproep. 2 {r}: "Gevoeligheid" s M 3 Druk op {^} of {V} om de gewenste instelling te selecteren. s M s {ic} Opmerking: L Wanneer de babyfoon is ingeschakeld, hebt u geen toegang tot de directe opdrachten met de gecontroleerde handset. Gebruik voordat u de babyfoon instelt de directe opdrachten om de gevoeligheid van de babyfoon aan te passen (pagina 27). De babyfoon beantwoorden Bij controle met een handset: Druk op {C} om oproepen te beantwoorden. L Op de controlehandset worden oproepen automatisch beantwoord als de automatische intercom op "AAN" is ingesteld (pagina 50). Opmerking: L Als u een externe oproep ontvangt wanneer u met de gecontroleerde handset communiceert, hoort u twee tonen. Bij controle vanaf een buitenlijn: Volg de instructies voor uw telefoon om een oproep te beantwoorden. Opmerking: L Twee minuten nadat de gecontroleerde handset een gesprek start, wordt de communicatie tussen de gecontroleerde handset en de 36 TG861x_2xNL(du-du). book Page 37 Wednesday, June 15, 2011 11:02 AM Programmeren telefoonlijn voor controle automatisch uitgeschakeld. 1 Een apparaat registreren Aanvullende apparaten bedienen Aanvullende handsets Bij elk basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden geregistreerd. Belangrijk: L Het model aanvullende handset voor dit toestel vindt u op pagina 5. Als een ander handsetmodel wordt gebruikt, zijn sommige bewerkingen mogelijk niet beschikbaar. Aanvullende basisstations Handsets kunnen bij maximaal 4 basisstations worden geregistreerd, zodat u aanvullende basisstations kunt toevoegen om het werkingsbereik van de handset(s) te vergroten. Als een handset buiten bereik van zijn basisstation komt en "Automat. " op het basisstation (pagina 37) is geselecteerd, wordt er naar een ander basisstation voor het opbellen en ontvangen van gesprekken gezocht. Het basisstation en de handsets waarmee deze communiceert vormen een "radiocel". Opmerking: L Gesprekken worden afgebroken als de handset van de ene radiocel naar de andere gaat. Handset: 1 (middelste zachte toets) y13z 2 {r}: Selecteer een basisstationnummer. (Geen registratietoon) L Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u nogmaals af met {x} en herhaalt u deze stap. [. . . ] Sommige geavanceerde functies van de hoofdtelefoon zijn mogelijk niet beschikbaar. Er klinkt een fouttoon wanneer ik de Bluetooth-functie wil programmeren. L De handset ondersteunt geen geavanceerde functies zoals het laatste nummer opnieuw bellen of oproep weigeren. L De Bluetooth-functie kan niet direct nadat de handset is ingeschakeld, worden geopend. L Ik heb de verbindingsprocedure uitgevoerd maar de hoofdtelefoon is nog niet verbonden met de handset. Wacht enkele seconden en probeer het nogmaals. Schade door vloeistof Probleem Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TG8611NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TG8611NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag