Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG8422NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG8422NL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TG8422NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG8422NL te teleladen.


PANASONIC KX-TG8422NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2993 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TG8422NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TG8411_8421NL(du-du). book Page 1 Wednesday, March 4, 2009 1:49 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG8411NL KX-TG8412NL Digitale Draadloze Telefoon met Antwoordapparaat Model KX-TG8421NL KX-TG8422NL Afgebeeld model is de KX-TG8411. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. U dient zich daarvoor wel te abonneren op de desbetreffende dienst bij uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor latere naslag. TG8411_8421NL(du-du). book Page 2 Wednesday, March 4, 2009 1:49 PM Inhoud Inleiding Modellen. [. . . ] 3 {ih} Geblokkeerde nummers weergeven/bewerken/wissen 1 1 (midden van de joystick) i # iM 2 {V}/{^}: Selecteer de gewenste naam. Een nummer bewerken: 1 i {V}/{^}: "Wijzigen" i M i De cursor verplaatst u met de joystick. i M i {ih} Een nummer wissen: 1 i {V}/{^}: "Wissen" i M i {V}/{^}: "JA" i M i {ih} Opmerking: L Druk tijdens het bewerken op de gewenste kiestoets om toe te voegen en ^ om te wissen. Een apparaat registreren Aanvullende apparaten bedienen Aanvullende handsets Bij elk basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden geregistreerd. Belangrijk: L Het model aanvullende handset voor dit toestel vindt u op pagina 5. Als u een ander model handset gebruikt, kunnen sommige functies (handsetinstellingen, basisstationinstellingen enzovoort) niet beschikbaar zijn. Aanvullende basisstations Handsets kunnen bij maximaal 4 basisstations worden geregistreerd, zodat u aanvullende basisstations kunt toevoegen om het werkingsbereik van de handset(s) te vergroten. Als een handset buiten bereik van zijn basisstation komt en "Automatisch" op het basisstation (pagina 31) is geselecteerd, wordt er naar een ander basisstation voor het opbellen en ontvangen van gesprekken gezocht. Het basisstation en de handsets waarmee deze communiceert vormen een "radiocel". Opmerking: L Gesprekken worden afgebroken als de handset van de ene radiocel naar de andere gaat. Een handset bij een basisstation registreren De meegeleverde handset en het basisstation zijn reeds geregistreerd. Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation is geregistreerd (als 30 TG8411_8421NL(du-du). book Page 31 Wednesday, March 4, 2009 1:49 PM Programmeren bijvoorbeeld w knippert, ook al is de handset in de buurt van het basisstation), registreert u de handset opnieuw. 1 Handset: 1 (midden van de joystick) i N i M 2 {V}/{^}: "Aan/Afmelden" i M 2 keer 3 {V}/{^}: Selecteer een basisstationnummer. i M L Dit nummer wordt door de handset alleen ter referentie gebruikt. (Geen registratietoon) KX-TG8421/KX-TG8422 Houd ongeveer 5 seconden {x} ingedrukt tot de registratietoon wordt weergegeven. L Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u af met een druk op dezelfde toets. i M L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. Opmerking: L Wanneer u een aanvullende handset koopt, raadpleeg dan de handleiding van dit toestel voor registratie ervan. Een basisstation selecteren Als "Automatisch" is geselecteerd, gebruikt de handset automatisch elk beschikbaar basisstation waarop deze is geregistreerd. Als een specifiek basisstation wordt geselecteerd, wordt met de handset alleen via dat basisstation gebeld. Als de handset buiten bereik van het basisstation is, kan er niet mee worden gebeld. 1 1 (midden van de joystick) i N i M 2 {V}/{^}: "Kies Basis" i M 3 {V}/{^}: Selecteer het gewenste basisstationnummer of "Automatisch". De registratie van een handset opheffen Met een handset kunt u de registratie daarvan (of de registratie van een andere handset) bij het basisstation opheffen. Hierdoor kan de handset de draadloze verbinding met het systeem beëindigen. [. . . ] Neem de oproep aan en probeer het later opnieuw. Mijn eigen meldtekst is niet goed te horen. Ik kan de beantwoorder niet bedienen. Ik kan de beantwoorder niet op afstand bedienen. Tijdens het opnemen van een meldtekst of het afluisteren van berichten, gaat het toestel over en stopt het opnemen of afluisteren. 55 TG8411_8421NL(du-du). book Page 56 Wednesday, March 4, 2009 1:49 PM Handige informatie Schade door vloeistof Probleem Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen. Oorzaak/oplossing L Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. Haal de batterijen uit de handset en laat het toestel ten minste 3 dagen drogen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TG8422NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TG8422NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag