Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG8062NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG8062NL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TG8062NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG8062NL te teleladen.


PANASONIC KX-TG8062NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2792 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TG8062NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TG8051_8061NL(du-du). book Page 1 Wednesday, March 30, 2011 9:38 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG8051NL KX-TG8052NL KX-TG8053NL KX-TG8061NL KX-TG8062NL KX-TG8063NL Digitale Draadloze Telefoon met Antwoordapparaat Model Afgebeeld model is de KX-TG8051. Zie "Aan de slag" op pagina 10 voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U dient daarvoor wel een abonnement af te sluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. TG8051_8061NL(du-du). book Page 2 Wednesday, March 30, 2011 9:38 AM Inhoud Inleiding Modellen. 38 2 TG8051_8061NL(du-du). book Page 3 Wednesday, March 30, 2011 9:38 AM Inleiding Modellen Serie KX-TG8051-serie Model KX-TG8051 KX-TG8052 KX-TG8053 KX-TG8061-serie KX-TG8061 KX-TG8062 KX-TG8063 Basisstation Artikelnr. [. . . ] Opmerking: L Als u het alarm wilt stoppen, drukt u op {ic} of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader. L Als de handset in gebruik is, gaat het alarm pas af wanneer de handset weer in stand-by staat. 1 2 3 4 5 1 (middelste zachte toets) (238 {r}: Selecteer de gewenste instelling. s M L Als u "UIT" selecteert, moet u ter afsluiting drukken op {ic}. s M L U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op / te drukken. 1 (middelste zachte toets) (237 Ga verder vanaf stap 3, "Nachtmodus in / uitschakelen", pagina 26. Start- en eindtijd wijzigen 1 2 26 TG8051_8061NL(du-du). book Page 27 Wednesday, March 30, 2011 9:38 AM Programmeren Belvertraging instellingen Met deze instelling laat u de handset overgaan tijdens de nachtmodus als de beller lang genoeg wacht. Als u "Niet overg. " selecteert, gaat de handset tijdens de nachtmodus niet over. 1 1 (middelste zachte toets) (239 2 {r}: Selecteer de gewenste instelling. s M s {ic} Opmerking: L Als de oproep door het antwoordapparaat wordt beantwoord, werkt deze functie niet. (KX-TG8061/KX-TG8062/KX-TG8063) Inkomende oproepen blokkeren (alleen met nummerherkenning) Deze functie zorgt ervoor dat het toestel oproepen van bepaalde telefoonnummers weigert als u deze oproepen (telemarketingnummers bijvoorbeeld) niet wilt aannemen. Als nu een oproep binnenkomt, gaat het toestel niet over op het moment waarop de beller wordt geïdentificeerd. Als het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers staat, krijgt de beller een bezettoon te horen. Belangrijk: L Wanneer een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt de verbinding verbroken. Vervolgens wordt het nummer vastgelegd in de bellerlijst (pagina 30) met 7 erbij. Categorieën selecteren waarvoor de nachtmodus niet geldt 1 (middelste zachte toets) (241 {r}: Selecteer de gewenste categorieën. s t L "Q" wordt weergegeven naast de geselecteerde categorieën. L U heft de selectie van een categorie op door nogmaals op t te drukken. 3 M s {ic} Opmerking: L In stap 2 kunt u de categorieën ook selecteren als volgt: Druk op 1 t/m 9. s M 1 2 Ongewenste bellers opslaan U kunt tot 30 telefoonnummers opslaan in de lijst met geblokkeerde nummers. Belangrijk: L U moet het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers opslaan met het netnummer erbij. Vanuit de bellerlijst: 1 {<} (y) 2 {r}: Selecteer de vermelding die u wilt blokkeren. blokkeren" s M 4 {r}: "JA" s M s {ic} Door telefoonnummers in te voeren: 1 1 (middelste functietoets) (217 s m 2 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). 3 {ic} De handsetnaam wijzigen U kunt elke handset een specifieke naam geven ("Bob", "Keuken" enzovoort). U kunt ook instellen of de naam van de handset al dan niet zichtbaar moet zijn in stand-by. [. . . ] Ik kan het antwoordapparaat niet bedienen. 45 TG8051_8061NL(du-du). book Page 46 Wednesday, March 30, 2011 9:38 AM Handige informatie Probleem Ik kan het antwoordapparaat niet op afstand bedienen. Als u de afstandsbedieningscode niet meer weet, ga dan naar de instelling voor deze code en kijk wat de code is (pagina 34). Schakel deze in (pagina 35). Schade door vloeistof Probleem Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen. Oorzaak/oplossing L Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TG8062NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TG8062NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag