Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG6623NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG6623NL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TG6623NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG6623NL te teleladen.


PANASONIC KX-TG6623NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2614 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TG6623NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TG6611_21_31NL(du-du). book Page 1 Tuesday, March 15, 2011 3:39 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG6611NL KX-TG6612NL KX-TG6613NL KX-TG6621NL KX-TG6622NL KX-TG6623NL KX-TG6632NL Digitale Draadloze Telefoon met Antwoordapparaat Model Afgebeeld model is de KX-TG6611. Zie "Aan de slag" op pagina 10 voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U dient daarvoor wel een abonnement af te sluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. TG6611_21_31NL(du-du). book Page 2 Tuesday, March 15, 2011 3:39 PM Inhoud Inleiding Modellen. 38 2 TG6611_21_31NL(du-du). book Page 3 Tuesday, March 15, 2011 3:39 PM Inleiding Modellen Serie KX-TG6611-serie Model KX-TG6611 KX-TG6612 KX-TG6613 KX-TG6621-serie KX-TG6621 KX-TG6622 KX-TG6623 KX-TG6631-serie KX-TG6632 Basisstation Artikelnr. [. . . ] s M s {ic} Opmerking: L Als de oproep door de beantwoorder wordt beantwoord, werkt deze functie niet. (KX-TG6621/KX-TG6622/KX-TG6623/ KX-TG6632) 1 2 Nachtmodus Met de nachtmodus stelt u een periode in waarin de handset niet overgaat voor externe gesprekken. Deze functie is handig als u niet wilt worden gestoord als u bijvoorbeeld slaapt. L Wij raden u aan het belsignaal van het basisstation uit te schakelen (pagina 24) en daarnaast de nachtmodus in te schakelen. (KX-TG6621/KX-TG6622/KX-TG6623/ KX-TG6632) L Als u het alarm hebt ingesteld, gaat het alarm ook als de nachtmodus is ingeschakeld af. De handsetnaam wijzigen U kunt elke handset een specifieke naam geven ("Bob", "Keuken" enzovoort). U kunt ook instellen of de naam van de handset al dan niet zichtbaar moet zijn in stand-by. Als u "JA" selecteert zonder een naam in te voeren voor de handset, wordt "Handset 1" t/m "Handset 6" weergegeven. s M 2 keer 5 {ic} Nachtmodus in / uitschakelen 1 2 3 4 5 8(238 {r}: Selecteer de gewenste instelling. s M L Als u "UIT" selecteert, moet u ter afsluiting drukken op {ic}. s M L U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op / te drukken. s M {ic} L Als de nachtmodus is ingeschakeld, wordt 3 weergegeven. Inkomende oproepen blokkeren (alleen met nummerherkenning) Deze functie zorgt ervoor dat het toestel oproepen van bepaalde telefoonnummers weigert als u deze oproepen (telemarketingnummers bijvoorbeeld) niet wilt aannemen. Als nu een oproep binnenkomt, gaat het toestel niet over op het moment waarop de beller wordt geïdentificeerd. Als het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers staat, krijgt de beller een bezettoon te horen. Belangrijk: L Wanneer een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt de verbinding verbroken. Vervolgens wordt het nummer vastgelegd in de bellerlijst (pagina 30) met 7 erbij. Start- en eindtijd wijzigen 1 2 8(237 Ga verder vanaf stap 3, "Nachtmodus in / uitschakelen", pagina 26. Belvertraging instellingen Met deze instelling laat u de handset overgaan tijdens de nachtmodus als de beller lang genoeg wacht. Als u "Niet overg. " selecteert, gaat de handset tijdens de nachtmodus niet over. Ongewenste bellers opslaan U kunt tot 30 telefoonnummers opslaan in de lijst met geblokkeerde nummers. 26 TG6611_21_31NL(du-du). book Page 27 Tuesday, March 15, 2011 3:39 PM Programmeren Belangrijk: L U moet het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers opslaan met het netnummer erbij. Vanuit de bellerlijst: 1 {<} (y) 2 {r}: Selecteer de vermelding die u wilt blokkeren. blokkeren" s M 4 {r}: "JA" s M s {ic} Door telefoonnummers in te voeren: 1 8(217 s m 2 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). 3 {ic} L Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven. L U heft de selectie van een handset op door nogmaals op t te drukken. s M 6 Voer het telefoonnummer of netnummer in dat u wilt uitschakelen (maximaal 8 cijfers). Opmerking: L In stap 5 kunt u een geheugenlocatie ook selecteren als volgt: Druk op 1 t/m 6. [. . . ] Wijzig het aantal keren overgaan van het apparaat of raadpleeg uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij (pagina 35). Als u de afstandsbedieningscode niet meer weet, ga dan naar de instelling voor deze code en kijk wat de code is (pagina 34). Schakel deze in (pagina 35). Mijn eigen meldtekst is niet goed te horen. Ik kan het antwoordapparaat niet bedienen. Ik kan het antwoordapparaat niet op afstand bedienen. 44 TG6611_21_31NL(du-du). book Page 45 Tuesday, March 15, 2011 3:39 PM Handige informatie Schade door vloeistof Probleem Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TG6623NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TG6623NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag