Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG6423NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG6423NL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TG6423NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG6423NL te teleladen.


PANASONIC KX-TG6423NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2445 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TG6423NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TG6411-6421NL(du-du). book Page 1 Monday, March 9, 2009 1:34 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG6402NL KX-TG6411NL KX-TG6412NL KX-TG6413NL KX-TG6421NL KX-TG6422NL KX-TG6423NL KX-TG6432NL Digitale Draadloze Telefoon met Antwoordapparaat Model Afgebeeld model is de KX-TG6411. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. U dient daarvoor wel een abonnement af te sluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor latere naslag. TG6411-6421NL(du-du). book Page 2 Monday, March 9, 2009 1:34 PM Inhoud Inleiding Modellen. [. . . ] Vanuit de bellerlijst: 1 8 (middelste zachte toets) 2 {V}/{^}: "Bellerlijst" i M 3 {V}/{^}: Selecteer de vermelding die u wilt blokkeren. i 8 4 {V}/{^}: "Toev. Blokk. L. " i M 5 {ih} Door telefoonnummers in te voeren: 1 8 (middelste zachte toets) 2 {V}/{^}: "Blok. Ink. Nr. " i M i~ 3 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). 4 {ih} Geblokkeerde nummers weergeven/bewerken/wissen 1 8 (middelste zachte toets) 2 {V}/{^}: "Blok. Ink. Nr. " i M 3 {V}/{^}: Selecteer de gewenste naam. Een nummer bewerken: 8 i {V}/{^}: "Wijzigen" i M i Druk op {^} of {V} om de cursor te verplaatsen. i M i {ih} Een nummer wissen: 8 i {V}/{^}: "Wissen" i M i {V}/{^}: "JA" i M i {ih} Opmerking: L Druk tijdens het bewerken op de gewenste kiestoets om toe te voegen en ^ om te wissen. Een apparaat registreren Aanvullende apparaten bedienen Aanvullende handsets Bij het basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden geregistreerd. Belangrijk: L Het model aanvullende handset voor dit toestel vindt u op pagina 5. Als u een ander model handset gebruikt, kunnen sommige functies (handsetinstellingen, basisstationinstellingen enzovoort) niet beschikbaar zijn. Een handset bij het basisstation registreren De meegeleverde handset en het basisstation zijn reeds geregistreerd. Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation is geregistreerd (als bijvoorbeeld w knippert, ook al is de handset in de buurt van het basisstation), registreert u de handset opnieuw. 1 Handset: 8 (middelste zachte toets) 2 {V}/{^}: "Handset instel. " i M 3 {V}/{^}: "Aanmeldn" i M 4 Basisstation: Ga verder met de handeling voor uw model. KX-TG6402/KX-TG6411/ KX-TG6412/KX-TG6413 Houd ongeveer 5 seconden {x} ingedrukt. (Geen registratietoon) 23 TG6411-6421NL(du-du). book Page 24 Monday, March 9, 2009 1:34 PM Programmeren KX-TG6421/KX-TG6422/ KX-TG6423/KX-TG6432 Houd ongeveer 5 seconden {x} ingedrukt tot de registratietoon wordt weergegeven. L Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u af met een druk op dezelfde toets. i M L Raadpleeg het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum als u uw PIN bent vergeten. Opmerking: L Wanneer u een aanvullende handset koopt, raadpleeg dan de handleiding van dit toestel voor registratie ervan. De registratie van een handset opheffen Met een handset kunt u de registratie daarvan (of de registratie van een andere handset) bij het basisstation opheffen. Hierdoor kan de handset de draadloze verbinding met het systeem beëindigen. 1 8 (middelste zachte toets) 2 {V}/{^}: "Basisst. Inst. " i M 3 {3}{3}{5} 4 {V}/{^}: "H/set annuleren" i M L De nummers van alle bij het basisstation geregistreerde handsets worden weergegeven. 5 Selecteer de handset(s) die u wilt annuleren door op het gewenste handsetnummer te drukken. L U heft de selectie van een handsetnummer op door er nogmaals op te drukken. {V}/{^}: "JA" i M L U hoort een bevestigingstoon en het nummer van de handset verdwijnt. L De handset piept niet wanneer het toestel zijn eigen registratie annuleert. {ih} 6 7 Het bereik van het basisstation vergroten U kunt het signaalbereik van het basisstation vergroten met een DECT-repeater. [. . . ] Wijzig het aantal keren overgaan van het apparaat of raadpleeg uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij (pagina 31). 42 TG6411-6421NL(du-du). book Page 43 Monday, March 9, 2009 1:34 PM Handige informatie Probleem Mijn eigen meldtekst is niet goed te horen. Als u de afstandsbedieningscode niet meer weet, ga dan naar de instelling voor deze code en kijk wat de code is (pagina 30). Neem de oproep aan en probeer het later opnieuw. Ik kan de beantwoorder niet op afstand bedienen. Tijdens het opnemen van een meldtekst of het afluisteren van berichten, gaat het toestel over en stopt het opnemen of afluisteren. Schade door vloeistof Probleem Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen. Oorzaak/oplossing L Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TG6423NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TG6423NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag