Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG5522BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG5522BL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TG5522BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG5522BL te teleladen.


PANASONIC KX-TG5522BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2461 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TG5522BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TG5522BL(du-du). book Page 1 Monday, February 7, 2011 10:14 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon met Antwoordapparaat Model KX-TG5522BL Zie "Aan de slag" op pagina 8 voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U dient daarvoor wel een abonnement af te sluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. TG5522BL(du-du). book Page 2 Monday, February 7, 2011 10:14 AM Inhoud Inleiding Aanvullende informatie. 37 Gesprekken doorverbinden / vergaderen 37 Belangrijke informatie Voor uw veiligheid . [. . . ] (Alleen bij nummerherkenning) Stel eerst de datum en tijd in als u deze functie wilt gebruiken (pagina 13). *3 Wanneer het belvolume is uitgeschakeld, wordt ~ weergegeven en gaat de handset niet over voor externe gesprekken. Maar zelfs wanneer het belvolume is uitgeschakeld, gaat de handset nog wel over bij een alarm (pagina 24), intercomoproep (pagina 37) en paging (pagina 37). *4 Als u een van de melodieën selecteert, blijft het signaal nog enkele seconden klinken als de beller al heeft opgehangen. *5 De bij dit product meegeleverde melodieën worden gebruikt met toestemming van © 2007 Copyrights Vision Inc. *6 Schakel deze functie uit als u liever geen toetstonen hoort tijdens het kiezen of indrukken van toetsen. *7 Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen. *9 Door deze functie in te schakelen kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken. 23 TG5522BL(du-du). book Page 24 Monday, February 7, 2011 10:14 AM Programmeren Speciale programmering Alarm Op de ingestelde tijd klinkt gedurende 3 minuten een alarm (eenmaal of dagelijks). "Eenmalig" Het alarm gaat één keer op de ingestelde tijd af. "Dagelijks" Het alarm gaat dagelijks op de ingestelde tijd af. Ga naar stap 4. De handsetnaam wijzigen U kunt elke handset een specifieke naam geven ("Bob", "Keuken" enzovoort). U kunt ook instellen of de naam van de handset al dan niet zichtbaar moet zijn in stand-by. Als u "AAN" selecteert zonder een naam in te voeren voor de handset, wordt "Handset 1" t/m "Handset 6" weergegeven. 1 8 i {#}{1}{0}{4} 2 Voer de gewenste naam in (maximaal 10 tekens; pagina 38). i M 2 keer 5 {ic} Inkomende oproepen blokkeren (alleen met nummerherkenning) Deze functie zorgt ervoor dat het toestel oproepen van bepaalde telefoonnummers weigert als u deze oproepen (telemarketingnummers bijvoorbeeld) niet wilt aannemen. Als nu een oproep binnenkomt, gaat het toestel niet over op het moment waarop de beller wordt geïdentificeerd. Als het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers staat, krijgt de beller een bezettoon te horen. Belangrijk: L Wanneer een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt de verbinding verbroken. Vervolgens wordt het nummer vastgelegd in de bellerlijst (pagina 28) met 7 erbij. 3 Voer de gewenste dag en maand in. i M L Wij raden u aan een andere melodie te selecteren dan de melodie die wordt gebruikt voor externe gesprekken. Opmerking: L Als u het alarm wilt stoppen, drukt u op een willekeurige kiestoets of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader. L Als de handset in gebruik is, gaat het alarm pas af wanneer de handset weer in stand-by staat. 24 TG5522BL(du-du). book Page 25 Monday, February 7, 2011 10:14 AM Programmeren Ongewenste bellers opslaan U kunt maximaal 30 telefoonnummers opslaan in de lijst voor geblokkeerde nummers. [. . . ] De beste geluidskwaliteit is alleen mogelijk door registratie van een aanbevolen handset. Schakel deze uit(pagina 16). Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid. De geluidskwaliteit lijkt minder te worden. Ik kan niet bellen. 43 TG5522BL(du-du). book Page 44 Monday, February 7, 2011 10:14 AM Handige informatie Nummerherkenning Probleem De bellerinfo wordt niet weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TG5522BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TG5522BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag