Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1611BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1611BL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TG1611BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1611BL te teleladen.


PANASONIC KX-TG1611BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1848 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TG1611BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TG171xBL(du-du). book Page 1 Tuesday, March 29, 2011 2:33 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611BL KX-TG1711BL KX-TG1713BL Afgebeeld model is de KX-TG1611. Afgebeeld model is de KX-TG1711. Zie "Aan de slag" op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. U dient daarvoor wel een abonnement af te sluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. TG171xBL(du-du). book Page 2 Tuesday, March 29, 2011 2:33 PM Inhoud Inleiding Modellen. [. . . ] s {j/OK} L U kunt de tekeninvoermodus wijzigen door op {k} te drukken (pagina 24). s {j/OK} 2 keer L Druk op {j/OK} en herhaal vanaf stap 3 als u meer telefoonnummers wilt toevoegen. s {j/OK} {r}: "Aanp. &bellen" s {j/OK} s Druk op {<} of {>} om de cursor te verplaatsen. s {C} Nummers wissen Een nummer wissen 1 2 3 1 2 3 4 Ga naar de gewenste naam (pagina 16). s {j/OK} {r}: "Wissen" s {j/OK} 2 keer {ic} Alle nummers wissen {k} {r}: "Alles wissen" s {j/OK} 2 keer {ic} 5 1 2 3 Het aantal telefoonnummers bekijken {k} {r}: "Geheugen" s {j/OK} {ic} Doorkiezen Met behulp van deze functie kunt u een telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen terwijl u in gesprek bent. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor het doorgeven van belkaarttoegangsnummers of PIN-codes die u in het telefoonboek hebt opgeslagen, zodat u deze niet met de hand hoeft in te voeren. Opmerking: L Wanneer u een toegangsnummer voor een belkaart en uw PIN in het telefoonboek wilt opslaan, drukt u op {P} om zo nodig een pauze in te voeren na het nummer en de PIN (pagina 14). Nummers in het telefoonboek opzoeken en opbellen Door alle namen bladeren 1 2 3 4 {k} {r}: "Lijst" s {j/OK} {r}: Selecteer de gewenste naam. s {r}: "Nrs Bekijken" s {j/OK} Druk op {C} om terug te keren. s 2 3 4 5 16 {j/OK} {r}: "Wijzigen" s {j/OK} Bewerk de naam indien nodig (maximaal 12 tekens; pagina 24). s {j/OK} Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers; pagina 14). s {j/OK} 2 keer {ic} TG171xBL(du-du). book Page 17 Tuesday, March 29, 2011 2:33 PM Programmeren Programmeerbare instellingen U kunt het apparaat aanpassen door de volgende functies te programmeren met de handset. Programmeren via de menu's op het display 1 {j/OK} 2 Druk op {V} of {^} om het gewenste hoofdmenu te selecteren. s {j/OK} 3 Druk op {V} of {^} om het gewenste onderdeel in submenu 1 te selecteren. s {j/OK} L In sommige gevallen moet u een optie in submenu 2 selecteren. Opmerking: L In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >. 4 Hoofdmenu Beltoon Inst Submenu 1 Volume*1 <Volume 5> Beltoon*2 <Beltoon 1> Submenu 2 ­ ­ ­ Wekker aan <UIT> Aantal herh. <UIT> Herhalen <3 Minuten> Beltoon <Beltoon 1> Volume <Volume 5> Blz. Tijd Datum/tijd*3 Alarm 19 Tijdsaanpas. *3, *4 <Beller ID> Telefoonboek Lijst Nieuw nummer Alles wissen Geheugen Bellerlijst ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 16 16 16 16 20 17 TG171xBL(du-du). book Page 18 Tuesday, March 29, 2011 2:33 PM Programmeren Hoofdmenu Instellingen Submenu 1 Kies Taal <Nederlands> Contrast (Contrast weergeven) <Contrast 03> Klok Display*5 <AAN> Auto Spreken*6 <UIT> Aanmlden Ttstonen*7 <AAN> Flashtijd*3, *8 <110 msec. > Privémodus*3, *9, *10 <UIT> PIN aanp. *3 Intercom*9 ­ Submenu 2 ­ ­ Blz. 13 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 14 29 ­ 15 ­ 29 23 *1 U kunt het belvolume voor oproepen niet uitschakelen. *2 Als u een van de melodieën selecteert, blijft het signaal nog enkele seconden klinken als de beller al heeft opgehangen. *3 Als u deze instellingen programmeert met een van de handsets, hoeft u hetzelfde item niet te programmeren met een andere handset. (KX-TG1713) *4 Met deze functie worden de datum en tijd automatisch aangepast telkens wanneer nummerinformatie met datum en tijd wordt ontvangen. (Alleen bij nummerherkenning) Stel eerst de datum en tijd in als u deze functie wilt gebruiken (pagina 13). *5 Als deze functie uitgeschakeld is, wordt het handsetnummer weergegeven. [. . . ] L Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos. L Als u DSL/ADSL gebruikt, raden wij u aan om een DSL/ADSL-filter aan te sluiten tussen het basisstation en de telefoonwandcontactdoos. L Afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven. L Wanneer de verkeerde tijd wordt meegegeven bij gebruik van nummerherkenning, verspringt de tijd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TG1611BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TG1611BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag