Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1313NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1313NL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TG1313NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1313NL te teleladen.


PANASONIC KX-TG1313NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TG1313NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] A B C D E F *1 *2 A Accessoire/artikelnummer Wisselstroomadapter/PNLV226CE Telefoonsnoer Telefoon plug Herlaadbare batterijen*1 Batterijklepje*2 Oplader KX-TG1313NL KX-TG6721 1 1 1 2 1 ­ KX-TG6712 KX-TG6722 KX-TG6732 2 1 1 4 2 1 KX-TG6713 KX-TG6723 3 1 1 6 3 2 Zie pagina 4 voor informatie over nieuwe batterijen. 4 Inleiding Telefoonsysteem uitbreiden Handset (optie): KX-TGA671EX U kunt uw telefoonsysteem uitbreiden door optionele handsets (maximaal 6) te registreren bij één basisstation. R Optionele handsets kunnen een andere kleur hebben dan de meegeleverde handsets. algemene informatie R Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Nederlandse analoge telefoonnetwerk. [. . . ] *6 De bij dit product meegeleverde melodieën worden gebruikt met toestemming van © 2010 Copyrights Vision Inc. *7 Als u geen beltoon wilt horen voordat de bellerinfo wordt ontvangen, stelt u deze optie in op "UIT". (Alleen bij nummerherkenning) U kunt het eerste belsignaal alleen verwijderen als de eenheid standaard twee of meer keer overgaat. deze instelling is afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. *8 Schakel deze functie uit als u liever geen toetstonen hoort tijdens het kiezen of indrukken van toetsen. *9 Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen. *11 Door deze functie in te schakelen kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken. *12 KX-TG1313NL-serie: pagina 3 Speciale programmering Alarm Het alarm gaat 1 minuut af op de ingestelde tijd en wordt vijf maal herhaald met een interval van 5 minuten (sluimerfunctie). Per handset kunnen in totaal 3 aparte alarmtijden worden geprogrammeerd. Per alarmtijd zijn er 3 verschillende alarmopties (eenmaal, dagelijks of wekelijks) die u kunt instellen. "Eenmalig" Het alarm gaat één keer op de ingestelde tijd af. A aM N Cijfers verwijderen: a MbN: "JA" a aM N Opmerking: R Druk tijdens het bewerken op de gewenste om te kiestoets om toe te voegen en wissen. Kiesrestrictie instellen U kunt ervoor zorgen dat vanaf bepaalde handsets bepaalde telefoonnummers niet kunnen worden gebeld. U kunt kiesrestrictie instellen voor maximaal 6 telefoonnummers en aangeven voor welke handsets de restrictie geldt. Als u hier netnummers opslaat, voorkomt u dat vanaf de beperkte handsets een telefoonnummer met dat netnummer kan worden gebeld. Ongewenste bellers opslaan U kunt tot 30 telefoonnummers opslaan in de lijst met geblokkeerde nummers. Belangrijk: R U moet het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers opslaan met het netnummer erbij. Selecteer de handsets waarvoor u een restrictie wilt instellen door op 1 tot en met 6 te drukken. R Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven. Blokkeren" a MbN: "JA" a aM N 29 Programmeren R Druk nogmaals op dezelfde kiestoets om een geselecteerde handset te annuleren. Een handset bij het basisstation registreren De meegeleverde handset en het basisstation zijn reeds geregistreerd. Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation is geregistreerd (als bijvoorbeeld wordt weergegeven, ook al is de handset in de buurt van het basisstation), registreert u de handset opnieuw. [. . . ] R Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos. R Afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven. R Wanneer de verkeerde tijd wordt meegegeven bij gebruik van nummerherkenning, verspringt de tijd. stel de functie Tijdsaanpassing in op "Handmatig" (uit) (pagina 24). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TG1313NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TG1313NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag