Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311NL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TG1311NL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311NL te teleladen.


PANASONIC KX-TG1311NL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TG1311NL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem contact op met uw verkooppunt over het gebruik in andere landen. - Zorg ervoor dat u de batterijen (S, T) goed in de batterijhouder plaatst. - Wij raden u aan ter vervanging de oplaadbare batterijen van Panasonic te gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation. Plaats de handset gedurende ongeveer 7 uur op het basisstation voordat u de telefoon gaat gebruiken. [. . . ] opmerking: · Als een handset niet bij een basisstation is geregistreerd, wordt in het Engels "Press x on base for 5sec, then place on base. - Dit display betekent "Druk x op basis voor 5 sec, dan plaats op basis, " in het Nederlands. Zie "Displaytaal", pagina 23, om de gewenste taal in de display te wijzigen. Wanneer de handset op de oplader geplaatst wordt, kan de telefoondisplay "Please Wait. ") aangeven indien deze niet is geregistreerd bij een basisstation. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, maar de bedrijfstijd kort lijkt te zijn, reinig de plus- en minzijde van de batterijen (S, T) en de contactpunten van de eenheid dan met een droge doek. Als u een taal selecteert die u niet kunt lezen: druk op {ih} i K i N i M i {V} 2 keer i M i {V} 4 keer i M i {V}/{^}: Selecteer de gewenste taal. Als deze niet aan staat, schakelt u de handset in door enkele seconden op {ih} te drukken. (Geen registratietoon) N KX-TG8021 Houd ongeveer 5 seconden {x} ingedrukt tot de registratietoon wordt weergegeven. Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u af met een druk op dezelfde toets. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen. Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften. algemene verzorging · Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek. Om uw privégegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of bellijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt. Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen (1, 2, 3) op de 2 3 1 producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. [. . . ] Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TG1311NL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TG1311NL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag