Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TDA100E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TDA100E. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TDA100E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TDA100E te teleladen.


PANASONIC KX-TDA100E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3442 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-TDA100E (3175 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TDA100E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hybride IP-PBX Bedieningshandleiding Model KX-TDA30/KX-TDA100/KX-TDA200 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Hybride IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. KX-TDA30: MPR Versie 2. 2 KX-TDA100/KX-TDA200: MPR Versie 2. 0 Kenmerkende funkties Call Centre Met deze PBX is verdeling van inkomende gesprekken (ICD groep) mogelijk waardoor een groot aantal netlijngesprekken tegelijkertijd kan worden ontvangen. Eén toestel kan gebruikt worden als supervisor en het gebruik van ICD andere toestellen in de groep beheren. [. . . ] Hoorn op de haak. · In de volgende gevallen zal de opname van de boodschap stoppen, u zal een waarschuwingstoon horen, en zal de verbinding worden verbroken: a. als de opnametijd voor boodschappen de voorgeprogrammeerde limiet bereikt. (standaard: 120 seconden) b. als het opnamegeheugen van de SVM kaart de limiet bereikt. · Als u aan de lijn bent, kunt u het gesprek direct doorverbinden naar de mailbox van het door u gewenste toestel door het gesprek tijdelijk in de wachtstand te plaatsen, en vervolgens te drukken op 38 + #6 + het gewenste toestelnummer. De beller kan dan een boodschap inspreken in de mailbox van het gewenste toestel. Bedieningshandleiding 97 1. 5 Voordat u uw bureau verlaat Beluisteren van ingesproken boodschappen Wanneer een beller een boodschap inspreekt, wordt tevens informatie over die beller vastgelegd in het SVM-log. Het SVM-log kan men bekijken op het display van een systeemtoestel of draagbare handset door op de Boodschap toets te drukken. Boodschappen beluisteren PT/HS Terwijl de hoorn op de haak ligt MESSAGE Druk op BOODSCHAP totdat de gewenste SVM-log verschijnt. Hoorn van de haak. PT/SLT/HS 3 Hoorn van de haak. Voer in 8 38. 3 Voer in 3. PT/SLT/HS MESSAGE OF 7 Hoorn van de haak. 0 2 Druk op BOODSCHAP of voer in 702. 98 Bedieningshandleiding 1. 5 Voordat u uw bureau verlaat · · · · Behalve de bellerinformatie, die in het Gesprekslog wordt vastgelegd, wordt de volgende SVM-loginformatie vastgelegd bij boodschappen die door bellers worden ingesproken. · Naam van de beller · Telefoonnummer van de beller · Starttijd van de opname · Status van de Boodschapopname ­ "Nieuw" verschijnt op het display voor boodschappen die nog niet zijn beluisterd. ­ "Oud" verschijnt op het display voor boodschappen die al zijn beluisterd. U kunt de weergave van het SVM-log uitschakelen met behulp van een PIN-code (Persoonlijk Identificatienummer) om te voorkomen dat andere gebruikers de informatie bekijken en uw boodschappen beluisteren (Displayblokkering). Als uw telefoon een "Boodschap voor ander toestel"-toets heeft, kunt u de mailbox van een ander toestel openen en boodschappen voor dat toestel beluisteren. Als een nieuwe boodschap is ingesproken in uw mailbox, zal u via de hoorn kiestoon 4 horen. Bovendien, als uw telefoon een Boodschap toets of Boodschap/Belsignaal indicator heeft, zal de bijbehorende toets of lamp gaan branden wanneer een boodschap is ingesproken. Kiestoon 4 1s · De volgende bediening is mogelijk als u het bijbehorende nummer invoert terwijl u de boodschap beluistert. ­ 1: De boodschap vanaf het begin afspelen (zonder een bevestigingstoon) ­ 2: Naar de volgende boodschap gaan ­ 3: De boodschap wissen (Druk op AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN of druk op 1 om te bevestigen. ) ­ 4: Terugbellen naar degene die de boodschap insprak ­ 5: Terug naar de vorige boodschap ­ #6: Rechtstreeks naar de mailbox van een ander intern toestel om een boodschap in te spreken (Voer het gewenste toestelnummer in. ) ­ #8: Uw begroeting beluisteren en een boodschap opnemen in uw eigen mailbox ­ #9: Het gesprek beëindigen ­ # : De boodschap vanaf het begin afspelen (met een bevestigingstoon) Bedieningshandleiding 99 1. 5 Voordat u uw bureau verlaat Boodschappen beluisteren terwijl uw display is geblokkeerd PT/SLT/HS PIN: Persoonlijk Identificatie Nummer 4 Hoorn van de haak. Voer in 7 47. uw toestelnr. Kies uw toestelnummer. PIN-code Voer het PIN-code in (max. Als de verkeerde PIN-code wordt ingevoerd, hoort u een alarmtoon 3 Voer in 8 38. 3 Voer in 3. · Wanneer u op de Boodschap toets drukt om boodschappen te beluisteren, terwijl de hoorn op de haak ligt, wordt de funktie Displayblokkering tijdelijk opgeheven. Boodschappen wissen PT/HS Terwijl de hoorn op de haak ligt MESSAGE TRANSFER AUTO DIAL STORE Druk op BOODSCHAP totdat de gewenste SVM-log verschijnt. Druk op DOORVERBINDEN. Druk op OPSLAAN. 100 Bedieningshandleiding 1. 5 Voordat u uw bureau verlaat Uw mailbox openen vanaf een extern toestel U kunt vanaf een buitenlocatie uw mailbox openen en SVM-funkties uitvoeren via een netlijn alsof u de funkties bedient vanaf uw eigen interne toestel. Externe telefoon PIN: Persoonlijk Identificatie Nummer gewenste tel. nr. De begroeting wordt afgespeeld. 4 7 Hoorn van de haak. Kies het gewenste telefoonnummer van een toestel dat de SVM funktie heeft ingesteld. Voer in 47 terwijl u de begroetingstekst hoort. uw toestelnr. PIN-code B-toon en K-toon 3 Voer in 8 38. U kunt elke bediening uitvoeren door de stappen in dit hoofdstuk te volgen. Kies uw toestelnummer. Voer de PIN-code in (max. 10 cijfers). · · Als u een herkiestoon hoort wanneer u rechtreeks een boodschap in de mailbox van een ander intern toestel probeert in te spreken, is die mailbox niet beschikbaar. U kunt een ander intern toestelnummer invoeren door te drukken op " ". Als u uw mailbox vanaf een externe telefoon opent, kunt u niet terugbellen naar personen die een boodschap hebben ingesproken als u drukt op 4 terwijl u naar een boodschap luistert. Boodschappen beluisteren die zijn opgenomen in de mailbox van een ander intern toestel Externe telefoon PIN: Persoonlijk Identificatie Nummer Tijdens het beluisteren van ingesproken boodschappen # 8 De begroeting wordt afgespeeld. 4 Voer in 7 47. desired extension no. gewenste toestelnr. Voer in #8. Kies het gewenste toestelnummer . PIN-code Voer de PIN-code van dat toestel in (max. B-toon en K-toon 3 Voer in 8 38. 3 Voer in 3. Bedieningshandleiding 101 1. 5 Voordat u uw bureau verlaat De mailbox van een ander intern toestel openen via uw eigen toestel U kunt de mailbox van een ander intern toestel openen (bijvoorbeeld om voor dat toestel een begroeting op te nemen) door de onderstaande stappen te volgen: PT/SLT/HS PIN: Persoonlijk Identificatie Nummer 4 Hoorn van de haak. [. . . ] (1 cijfer) KX-TDA30: 1 1. 3. 6 Identificeren van kwaadwillende bellers (Malicious Call Identification [MCID]) 1. 4. 1 Een gesprek doorverbinden (Gesprek Doorverbinden) Doorverbinden met behulp van de ISDN Service (Gesprek Doorverbinden [GD]--via ISDN) 62 ( ) tel. nr. Bedieningshandleiding 211 4. 2 Funktienummertabel Funktie (Tijdens kiestoon) 1. 4. 2 Een gesprek in de wachtstand plaatsen In Wachtstand plaatsen (Wachtstand)/Een gesprek uit de wachtstand halen (Wachtstand terughalen) Een gesprek uit de wachtstand halen (Wachtstand terughalen) ­ ­ Via invoeren van het nummer van de lijn in wachtstand Via invoeren van het nummer van het toestelnummer dat de wachtstand activeerde Standaard (Nieuw) Extra cijfers/toetsen 50 ( ) 53 ( 51 ( 52 ( ) ) ) netlijnnr. dat een gesprek in wachtstand heeft Wachtstand in een systeem-parkeerzone (Gesprek Parkeren) ­ ­ Instellen Terughalen parkeerzonenr. (2 cijfers) 1. 4. 4 Beantwoorden van een wachtend gesprek Beantwoorden van Gesprek Wacht in PBX ( Beantwoorden van Gesprek Wacht vanaf een netlijn 1. 4. 5 Gesprek tussen meerdere partijen Een derde partij toevoegen tijdens een gesprek via de ISDN Service (Conferentie tussen drie partijen [3PTY]--via ISDN) 62 ( ) tel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TDA100E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TDA100E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag