Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TD612NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TD612NE. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TD612NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TD612NE te teleladen.


PANASONIC KX-TD612NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4194 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-TD612NE (5870 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TD612NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digitaal Super Hybride Systeem Bedieningshandleiding Modelnr. KX-TD612NE Hartelijk dank voor de aanschaf van het Panasonic Digitale Super Hybride Systeem, Model KX-TD612. Leest u deze handleiding aandachtig door voordat u het Digitale Super Hybride Systeem gaat gebruiken. Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem. Toestellen Op dit systeem kunnen Panasonic systeemtoestellen worden aangesloten en enkelvoudige apparaten zoals faxapparaten, enkelvoudige toestellen, eenVoice Processing Systeem, etc. EXtra Device Poort Dit systeem kan de aansluitcapaciteit verdubbelen door een systeemtoestel en een enkelvoudig toestel aan te sluiten. Het systeemtoestel kan de aansluiting delen met een ander enkelvoudig toestel. Bovendien kunt u een Panasonic digitaal systeemtoestel en een enkelvoudig toestel aansluiten en deze gebruiken als aparte toestellen. 1. 3. 1 Aansluitvoorbeeld 1. 4. 1 Een ander toestel parallel toevoegen Bespaart telefoonkosten (Automatische Route Selectie) Het systeem kiest de goedkoopste carrier op op basis van het gekozen externe telefoonnummer en de tijd waarop gebeld wordt. A Gespreksgegevens (Gespreksgegevens uitprinten) Dit systeem kan gespreksgegevens vastleggen of uitprinten: datum, tijd, toestelnr, Gekozen nr. [. . . ] De afwezigheidsboodschappen kunnen door de systeembeheerder worden gewijzigd. Instellen DPT/SLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Hoorn van de haak. 5 0 Will Return Soon Gone Home At Ext %%% + Toestel nr. Back at %%:%% Uur : Minuten Out Until %%/%% + Maand / Dag In a Meeting Kies 750. Bevestigingtoon Hoorn op de haak. Voer het gewenste nummer in. 104 Bediening 2. 5 Voordat u uw bureau verlaat T7531 MODE 1 2 3 4 MODE Afw BDS aan 1-9 SELECT 5 6 7 8 9 Will Return Soon Gone Home At Ext %%% + Toestel nr. Back at %%:%% Uur : Minuten Out Until %%/%% + Maand / Dag In a Meeting Druk op MODE Draai de Jog Dial tot "Funkties tot "Afw BDS aan" toegang" verschijnt. verschijnt. Druk op SELECT. Voer het gewenste nummer in. Bevestigingstoon Hoorn op de haak. T7533 SHIFT FUNC Afw BDS aan Afw BDS uit MENU 1-9 KZE Druk op SHIFT tot "FUNC" verschijnt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Druk op "FUNC". Draai de Jog Dial tot het pijltje bij "Afw BDS aan" staat. Druk op "KZE". Will Return Soon Gone Home At Ext %%% + Toestel nr. Back at %%:%% Uur : Minuten Out Until %%/%% + Maand / Dag In a Meeting Bevestigingstoon Hoorn op de haak . Voer het gewenste nummer in. T7536/T7235 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Funkties Druk op "Funkties". OF Afwezig bds aan (1-9) Druk op "Afwezig bds aan". VOLG Draai de Jog Dial of druk op "VOLG" tot het volgende verschijnt. Will Return Soon Gone Home At Ext %%% + Toestel nr. Back at %%:%% Uur : Minuten Out Until %%/%% + Maand / Dag In a Meeting Voer het gewenste nummer in. Bevestigingstoon Hoorn op de haak. Bediening 105 2. 5 Voordat u uw bureau verlaat Opheffen DPT / SLT 7 Hoorn van de haak. 5 0 0 Bevestigingstoon Hoorn op de haak . Kies 7500. T7531 MODE Afw BDS uit SELECT MODE Druk op MODE tot "Funkties toegang" verschijnt. Draai de Jog Dial tot "Afw BDS uit" verschijnt. Druk op SELECT. Bevestigingstoon Hoorn op de haak . T7533 SHIFT FUNC Afw BDS uit Bdschap aan MENU Tst KZE Druk op SHIFT tot "FUNC" verschijnt Druk op "FUNC". Draai de Jog Dial tot het pijltje bij "Afw BDS uit" staat. Druk op "KZE". Bevestigingstoon Hoorn op de haak . T7536/T7235 Funkties Druk op "Funkties". OF Afwezig bds uit Druk op "Afwezig bds uit". VOLG Draai de Jog Dial of druk op "VOLG" tot het volgende verschijnt. Bevestigingstoon Hoorn op de haak . · Om het bericht te bevestigen, neemt u de hoorn op. Echter, als "Voice Msg. Vol" op het display verschijnt omdat de opnametijd in mailbox van de Boodschap-funktie minder dan 5 minuten is, zal geen van de Afwezig-boodschappen worden weergegeven als op het gebelde toestel de hoorn van de haak wordt genomen, zelfs niet als u een Afwezig-boodschap had ingesteld. 106 Bediening 2. 5 Voordat u uw bureau verlaat 2. 5. 5 Voorkomen dat anderen uw toestel gebruiken (Elektronische Toestelblokkering) Blokkeren/deblokkeren DPT/SLT Gewenste code Dezelfde code Blokkeren OF 7 Hoorn van de haak. 7 Opgeslagen code Kies 77. Deblokkeren Voer de code (3 cijfers) twee keer of een keer in. Bevestigingstoon Hoorn op de haak . · Als u de code bent vergeten of u kunt uw toestel niet deblokkeren, kunt u contact opnemen met de Telefonist(e). Zij/hij kan uw toestel deblokkeren (Blokkering van een toestel op afstand). Bediening 107 2. 5 Voordat u uw bureau verlaat 2. 5. 6 Een speurgroep (Hunting Group) verlaten (Inloggen/ Uitloggen) Binnen een speurgroep kunt u de status van uw toestel instellen. Stel "Uitloggen" in als u het kantoor verlaat, zodat binnenkomende gesprekken tijdelijk uw toestel overslaan overeenkomstig het speur-type. Als u terugkomt stelt u "Inloggen" in, zodat gesprekken uw toestel kunnen bereiken. Speurgroep Een speurgroep bestaat uit een groep toestellen die zodanig zijn georganiseerd, dat als het eerste toestel in gesprek is naar de volgende bestemming wordt "gespeurd" totdat er een vrij toestel wordt gevonden. De volgorde (speur-type) wordt toegewezen in een systeemprogrammering. Raadpleeg uw systeembeheerder. Inloggen Uitloggen DPT/SLT STNSG: Speciaal toegangsnummer van speurgroep 0 4 Hoorn van de haak. Uitloggen Inloggen STNSG OF Specifiek Allen 5 OF 1 Bevestigingstoon Hoorn op de haak. Kies 45. Kies 0 om uit te loggen. of 1 om in te loggen. Voer een specifiek groepsnummer (STNSG) in of kies voor allen. · De Inlog/Uitlog toets wisselt de instelling tussen de Inlog- en Uitlog funktie. De indicator geeft de huidige status als volgt weer: Uit: Inlog modus Rood: Uitloggen/Ander gebruik Knippert rood: er staat een gesprek in de wachtstand. Aanpassen van uw toestel 4. 1. 3 Aanpassen van de toetsen Maken of herindelen van een Inloggen/Uitloggen toets. 108 Bediening 2. 6 Oproepen / Een oproep beantwoorden 2. 6 Oproepen/Een oproep beantwoorden 2. 6. 1 Oproepen U kunt verschillende mensen tegelijkertijd oproepen. Uw oproep wordt verzonden via de luidsprekers van de digitale systeemtoestellen en/of externe luidsprekers. De opgeroepen persoon kan uw oproep beantwoorden vanaf een willekeurig toestel. Toestelgroep Een toestelgroep wordt gebruikt voor Oproep- en Gesprek aannemen funkties. Er zijn drie types die hieronder worden genoemd: Alle: Oproepen door de toestel-luidsprekers en externe luidsprekers. Groep: Oproepen naar een speciale toestelgroep of alle groepen (alle toestellen) via de toestel-luidsprekers. Alle DPT/SLT 6 3 Bevestigingstoon Hoorn van de haak. Kies 63 . Kondig aan. Spreek. Bediening 109 2. 6 Oproepen / Een oproep beantwoorden Extern DPT/SLT 6 Hoorn van de haak. 4 Bevestigingstoon Kondig aan. Spreek. Kies 64 . T7531 MODE Extern oprp SELECT MODE Druk op MODE totdat "Funkties toegang" verschijnt. Draai de Jog Dial totdat "Extern oprp" verschijnt. Druk op SELECT. Bevestigingstoon Kondig aan. Spreek. T7533 SHIFT FUNC Extern oprp Gesp. Park MENU 0-9 KZE Druk op SHIFT totdat "FUNC" verschijnt. Druk op "FUNC". Draai de Jog Dial totdat "Extern oprp" bij de pijl staat. Druk op "KZE". Bevestigingstoon Kondig aan. Spreek. 110 Bediening 2. 6 Oproepen / Een oproep beantwoorden T7536/T7235 Funkties Druk op "Funkties". OF Externe oproep Druk op "Externe Oproep". Bevestigingstoon Kondig aan. VORG Draai de Jog Dial of druk op "VORG" totdat het volgende wordt weergegeven. Spreek. Groep DPT/SLT groepsnummer Specifiek 6 Hoorn van de haak. 3 OF Kies 63. Bevestigingstoon Mededeling Voer specifieke groepsnummer omroepen. (1-8) in of 0 voor alle. 0 Alle Spreek. T7531 groepsnummer Specifiek MODE Oproep grp 0-8 SELECT MODE OF 0 Alle Druk op MODE tot "Funkties toegang" verschijnt. Draai de Jog Dial tot "Oproep grp" verschijnt. Druk op SELECT. Voer specifiek groepsnummer (1-8) in of 0 voor alle. Bevestigingstoon Mededeling omroepen. Spreek. Bediening 111 2. 6 Oproepen / Een oproep beantwoorden T7533 SHIFT FUNC Oproep grp P a r a l le l MENU 0-8 1/0 KZE Druk op SHIFT totdat "FUNC " verschijnt. Druk op "FUNC". Draai de Jog Dial totdat "Oproep grp" bij de pijl staat. Druk op "KZE". groepsnr. OF Specifiek Alle 0 Voer een specifiek groepsnummer (1-8) in of 0 voor alle. Bevestigingstoon Kondig aan. Spreek. T7536/T7235 groepsnummer Specifiek Funkties Druk op "Funkties". OF Groep oproep (0-8) Druk op "Groep oproep". OF VORG Draai aan de Jog Dial of druk op "VORG" tot "Groep oproep" verschijnt. 0 Alle Voer specifieke groepsnummer (1-8) in of 0 voor alle. Bevestigingstoon Mededeling omroepen. Spreek. · · Een toestel dat overgaat, bezet is, de Niet Storen funktie heeft geactiveerd of een enkelvoudig toestel, kunnen geen oproep ontvangen. [. . . ] 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 Naam Telefoonnummer Appendix 215 5. 3 Lijsten Verkort kiesnr. 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Naam Telefoonnummer Verkort kiesnr. 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 Naam Telefoonnummer 216 Appendix 5. 3 Lijsten Verkort kiesnr. 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Naam Telefoonnummer Verkort kiesnr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TD612NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TD612NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag