Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TD208BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TD208BL. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TD208BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TD208BL te teleladen.


PANASONIC KX-TD208BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (979 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KXTD208BL (1003 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TD208BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digitaal Super Hybride Systeem Bedieningshandleiding Modelnummer: KX-TD208BL Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het Digitaal Super Hybridesysteem gebruikt. Hartelijk dank voor de aankoop van een Panasonic telefooncentrale. ELEMENTEN VAN DE CENTRALE Modelnummer Eenheid Module in optie KX-TD208 KX-TD20870 KX-TD20880 KX-T7230 KX-T7235 KX-T7250 KX-T7531 KX-T7533 KX-T7536 KX-T7545 SLT Omschrijving Digitaal Super Hybride Systeem Interfacekaart Systeemtelefoon Lijnkaart 1 T0 Digitaal Systeemtelefoon met 2 lijn display Digitaal Systeemtelefoon met 6 lijnen display Digitaal Systeemtelefoon met geluidsversterking Digitaal Systeemtelefoon met 1 lijn display Digitaal Systeemtelefoon met 3 lijnen display Digitaal Systeemtelefoon met 6 lijnen display Extra Kiesmodule Telefoon Door leverancier verstrekte uitrusting Opmerking: · In deze bedieningshandleiding blijven de aanduidingen "BL" of "CE" achter het modelnummer hierna achterwege. · Single Line Telephone (2-draadstelefoon) wordt afgekort tot "SLT". 73/23/EEC 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 91/263/EEC "Low Voltage Directive" "Electromagnetic compatibility" (Basic EMC Publication) "Electromagnetic compatibility" (Supplement) "CE Mark" "Terminal Directive" 2 OPGELET · Gebruik de telefoon nooit in de buurt van elektrische "ruisbronnen" zoals fluorescerende lampen, elektromotoren of televisietoestellen. Dit soort apparatuur kan storing veroorzaken in de werking van het Digitaal Super Hybride Systeem. · Stel het systeem niet bloot aan stof, vochtigheid, hoge temperaturen (meer dan 40°C) en schokken. [. . . ] De muziek stopt als een gesprek binnenkomt of als u de hoorn opneemt. Inschakelen/uitschakelen Systeemtelefoon 7230 / 7235 / 7533 / 7536 AGM S1 Druk op WACHTSTAND. S2 S3 Druk op AGM (S3). · Referentie voor erkende installateur [803] 2-48 Functies en bedieningsprocedures 2. 6 Overige functies Waarschuwing "Boodschap Wacht" U kunt de gebelde partij laten weten dat er een boodschap voor hem wacht. Op SLT en ISDN-telefoons hoort u een speciale beltoon en kiestoon 4 als een boodschap werd ontvangen. Als uw telefoon een Boodschap Wacht indicator heeft (BOODSCHAP Indicator) kunt u zien dat er een boodschap werd achtergelaten. KIESTOON 4 Iemand heeft een boodschap achtergelaten. Boodschap Wacht achterlaten SLT en Systeemtelefoon 7 Neem op. 0 Kies 701. 1 Gewenste interne toestel Kies het gewenste interne toestelnummer. Bevestigingstoon Hang op. SLT en Systeemtelefoon Als u een intern nummer kiest en u hoort de bezettoon, de terugbel- of Niet Storen toon: OF (enkel Systeemtelefoon) Druk op BOODSCHAP of op 4. Bevestigingstoon Hang op. 4 Boodschap Wacht opheffen SLT en Systeemtelefoon 7 Neem op. 0 Kies 700. 0 Gewenste interne toestel Kies het gewenste interne toestelnummer. Bevestigingstoon Hang op. Via display een boodschap kiezen en controleren Systeemtoestel met display Terwijl de hoorn op de haak ligt: De boodschappen verschijnen in de volgorde waarin ze werden ontvangen. Druk meermaals op BOODSCHAP. Functies en bedieningsprocedures 2-49 2. 6 Overige functies De afzender van de boodschap terugbellen SLT en Systeemtelefoon De boodschap wordt na het gesprek gewist. Spreek. 7 Neem op. Kiestoon 4 0 Kies 702. 2 Systeemtelefoon De boodschap wordt na het gesprek gewist. Neem op. Spreek. De Boodschap-ontvanger wist alle boodschappen SLT en Systeemtelefoon Uw interne toestelnummer (bestemmeling van de boodschap) Kies uw interne toestelnummer. Kiestoon 4 0 Kies 700. 0 ! · Indien meerdere boodschappen ontvangen werden, zal het terugbellen gebeuren in de volgorde van ontvangst. · Er kunnen ten hoogste 64 boodschappen tegelijk worden opgeslagen. · Op SLT- of ISDN-telefoons hoort u een belsignaal als een boodschap ontvangen is (3 beltonen met 5 seconden tussentijd). · Een gebruiker van een Systeemtelefoon kan de BOODSCHAP-toets toewijzen aan een flexibele toets. · U kunt deze functie via displaybediening uitvoeren op de KX-T7235, KX-T7531, KX-T7533 en KX-T7536. · Basisinstellingen (Deel 2. 2) De toetsen van uw toestel instellen · Displaybediening (Deel 2. 7) Lijst met syteemfuncties · Referentie voor erkende installateur [207] 2-50 Functies en bedieningsprocedures 2. 6 Overige functies Bellen met kostencodes (Invoer kostencode) Een kostencode wordt gebruikt voor het identificeren van netlijngesprekken ten behoeve van de boekhouding en facturatiedienst. De kostencode wordt achter de SMDR-opname geplaatst (Station Message Detail Recording). Voor uitgaande netlijngesprekken zijn drie modi beschikbaar voor het invoeren van een kostencode. In de modus "Gecontroleerd - Alle gesprekken": dient u altijd een vooraf toegewezen kostencode in te voeren wanneer u één van de volgende gesprekken begint (tenzij de code al in het geheugen is opgeslagen): · Handmatig kiezen (Kiezen van een ISDN-poort) · Gesprek doorschakelen - naar netlijn · Nummerkiezen bij het opnemen (SLT) · Verkort kiezen met één-druk-toets (Systeemtelefoon) · Herhalen van laatst gekozen nummer · Herhalen van het opgeslagen nummer (Systeemtelefoon) · Snelkiezen via het toestelgeheugen · Snelkiezen via het systeemgeheugen In de modus "Gecontroleerd - modus Inbreken op Kiesrestrictie: dient u een vooraf toegewezen Kostencode in te voeren om in te breken op een kiesrestrictie (Inbreken op kiesrestrictie door invoer van Kostencode). In de Optie-modus kunt u, indien nodig, een willekeurige Kostencode invoeren. Kostencodes invoeren alvorens een nummer te kiezen Alle telefoons Toegangscode tot ISDN-poort 4 Neem op. 9 KOSTENCODE Voer de kostencode in (max. 5 cijfers, van 0 tot 9). # Telefoonnummer Kies het telefoonnummer. Kies 49. Voer # in. Bevestigingstoon Voer de ISDNtoegangscode in (0, 81 of 82). Systeemtelefoon KOSTENCODE Neem op. [. . . ] nieuwe kostencodetabel + OPSLAG + H* P* + 9 + afdelingscode + H* P* + 9 + afdelingscode + DVB + OPSLAG + H* 611 612 621 622 581 / 580 7100 7101 + Toestelnr. / 71019 / 7101 561 / 560 2 55 / (R-toets + 5) of 5 Verwijzing gesprekskosten <SLT> ­ gesprekskostenteller van intern toestel wissen ­ gesprekskostenteller van kostencode wissen ­ nieuw tarief instellen ­ alle kosten wissen, behalve die van intern toestel ­ kosten van alle interne toestellen wissen ­ kosten afdrukken, behalve die van intern toestel ­ kosten afdrukken van alle interne toestellen ­ kosten afdrukken van bepaald intern toestel ­ gesprekskosten van afdelingscode wissen Verwijzing Gesprekskosten <Systeemtelefoon> ­ verwijs naar kosten interne toestel ­ wis de toestel-gesprekskostenteller ­ verwijs naar gesprekskosten van netlijn ­ verwijs naar de totale gesprekskosten ­ verwijs naar de kosten van kostencode ­ wis de kostencode-gesprekskostenteller ­ stel het nieuwe tarief in ­ wis alle kosten behalve de kosten van het interne toestel ­ wis kosten van alle interne toestellen ­ alle kosten afdrukken behalve de kosten van het interne toestel ­ kosten afdrukken van alle interne toestellen ­ kosten afdrukken van een bepaald intern toestel ­ de nieuwe kostencode instellen ­ verwijs naar gesprekskosten van afdelingscode ­ wis gesprekskostenteller van afdelingscode CLIP-nummer instellen ­ Algemeen ­ Privé COLP-nummer instellen ­ Algemeen ­ Privé COLR instellen/opheffen Niet Storen (NS) opheffen instellen ­ doorschakelen naar het interne toestel/ Telefonist(e)/NS Niet Storen voor DDI (Direct Dial In) instellen/opheffen Inbreken op Niet Storen Deuropener Openen / Openen tijdens gesprek P*: PROGRAM + 999 + ID-code / H*: WACHTSTAND + PROGRAM Bijlage 3-7 3. 3 Lijst van de functies Functie Nummer 68 77 + tweemaal blokkeercode / 77 + blokkeercode 3 7331 / 7330 541 / 540 59 + tweemaal blokkeercode / 59 + blokkeercode PGM + 9902 + Toestelnr. 63 + 0 / interne toestelgroepnummer 43 (R-toets of DVB) + 63 + 0 / nr. + # / 741 / 740 #(66) 291 t/m 298 ("zwevende nummer" of interne toestelgroep) 790 60 + snelkiesnr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TD208BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TD208BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag