Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TD1232NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TD1232NE. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TD1232NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TD1232NE te teleladen.


PANASONIC KX-TD1232NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (174 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-TD1232NE (1147 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TD1232NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digitaal Super Hybride Systeem KX-TD816NE/1232NE Bijkomende en Gewijzigde Functies voor de Bedieningshandleiding In deze handleiding worden de letters "NE" achter het nummer van het model steeds weggelaten. Inhoud Bijkomende Functies Deel 2. 2, Programmeren Toewijzen Flexibele toetsen Live Call Screening (LCS) Toets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Opheffen Live Call Screening (LCS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nachttoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ÉÉN-DRUK-toets kiezen met automatisch doorverbinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · In de Blijven-opnemen modus gaat de Two-Way Opnameindicator branden. 20 4. 2 Functies Systeemtoestellen L Tijdens een gesprek; Wanneer de gebruiker van het toestel telefoneert, hoort hij een gesprekswachttoon. · U kunt meeluisteren. 2 Tijdens een gesprek 1 LCS 1. Druk op de LCS-toets die knippert. -- U wilt dit gesprek in wachtstand plaatsen: Meeluisteren 1 1. Druk op de LCS-toets die knippert. 21 L Voorwaarden 4. 2 Functies Systeemtoestellen · U kunt een flexibele CO- en DSS-toets als LCS-toets toewijzen. · De status van de functie kunt u als volgt van de LCS-indicator aflezen: LCS-indicator brandt rood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCS-modus aan. LCS-indicator uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCS-modus uit. ** LCS-indicator knippert snel groen. . . . . . . . . . . . . . . . Alarmtoon belt in privaat-modus. ** ** De indicator van de DSS-toets blijft rood branden terwijl LCS-modus actief is. · De status van de Two-Way Opname-indicator kunt u als volgt aflezen: Aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesprek wordt opgenomen. Uit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesprek wordt niet opgenomen. · In toestelprogrammering kan telefonist(e) 1 het wachtwoord vanaf elk toestel wissen. · Druk op de Two-Way Opname-toets als u de opname van het gesprek wilt beeindigen terwijl u in de opnemen-modus staat. Programmeerverwijzing · Toestelprogrammering (Deel 2) -- In deze bedieningshandleiding Toewijzing flexibele toetsen -- LCS-toets, Opheffen LCS-toets, Two-Way Opname-toets (Systeemprogrammering -- [005] kan worden gebruikt). Instellen LCS Mode · System Programming -- Added and Changed Features for Installation Manual (Systeemprogrammering -- Bijkomende en Gewijzigde Functies voor de Instellatiehandleiding) [617] Live Call Screening Recording Mode Assignment Functieverwijzing Controle LCS-wachtwoord (4. 3, Servicefuncties voor de telefonist(e)) 22 4. 2 Functies Systeemtoestellen S Spooktoestel Met deze functie kunt u gesprekken naar een spooktoestel omleiden (virtueel toestel). Het gesprek wordt afgeleid naar de toestellen met de overeenkomstige Spook-toets. De lampjes geven de volgende status aan: Uit: Rust Rood lichtje brandt: U telefoneert met een spooktoestel. Groen lichtje knippert snel: Inkomend gesprek Spooktoestel oproepen 1 De Spook-toets-indicator is uit; 1. · De Spook-toets-indicator blijft rood branden. Oproep naar een spooktoestel doorverbinden Tijdens een gesprek met een extern nummer; 1. · U kunt eventueel ook het nummer van het spooktoestel kiezen nadat u op de DOORVERBIND-toets hebt gedrukt. 1 Oproep van een spooktoestel beantwoorden De Spook-toets-indicator knippert groen; 1. Druk op de Spook-toets. Voorwaarden · Systeemprogrammering moet eerst een spooknummer toekennen voordat een Spook-toets kan worden toegekend met toestelprogrammering. · Als verschillende toestellen als spooktoestel hetzelfde nummer hebben, zullen zij tegelijk beginnen bellen. · U kunt het spooknummer niet gebruiken voor functies zoals "Gesprek Doorschakelen". · Spook-toets op DSS-console: De operator kan het gesprek met de Spook-toets op de DSS-console naar een spooktoestel doorverbinden. Een inkomend gesprek kan niet worden ontvangen via de Spook-toets op de DSS-console. [. . . ] Dit betekent voor het systeemtoestel of de DSS-console dat het toestel van bestemming niet beschikbaar is. 42 4. 2 Functies Systeemtoestellen N Niet Storen (NS) Gebruik deze functie als u niet gestoord wilt worden door een inkomend intercom-gesprek of een inkomend extern gesprek naar de telefonist wilt doorverbinden. Instellen 1 1. Leg de hoorn op de haak. toestelnummer, 0 of 4 Voorwaarden · Als u deze functie heeft ingesteld, zal een inkomende buitenlijn automatisch naar het vooraf bepaalde toestel doorgeschakeld worden. · De functies "Doorschakelen" en "Niet Storen Inkiezen in Gesprekken" worden geannuleerd als deze functie is ingesteld. · Een inkomende oproep wordt doorgeschakeld naar de telefonist(e) als deze de bestemmeling van de functie "Niet Storen" (NS) is, ook al gebruikt de telefonist(e) in dagen nachtmodus een ander toestel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TD1232NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TD1232NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag