Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TCA181EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TCA181EX. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TCA181EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TCA181EX te teleladen.


PANASONIC KX-TCA181EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1922 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-TCA181EX (19 ko)
   PANASONIC KX-TCA181EX (1936 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TCA181EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur. Sluit de wisselstroomadapter alleen aan op standaard 220-240 V netstroom. [. . . ] Elektrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken. Vervang de batterij(en) in overeenstemming met de informatie in deze bedieningsinstructies. Gebruik alleen het meegeleverde basisstation (of de oplader) voor het opladen van de batterijen. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen. Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] Als alle geregistreerde handsets in stap 2 overgaan, breekt u af met {x}. De antwoordapparaatopties zijn alleen beschikbaar als deze handset bij de KX-TCD820 is geregistreerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TCA181EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TCA181EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag