Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TCA151EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TCA151EX. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TCA151EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TCA151EX te teleladen.


PANASONIC KX-TCA151EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-TCA151EX (2422 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TCA151EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9 Handige telefooninstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nummerherkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Handige informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Om deze functie te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. [. . . ] Wordt weergegeven bij selectie van het handsetnummer voor standbymodusdisplay (blz. 10). x k C l 5 C 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 R INT A B C D E F G H I J K L M Ontvangst Display {k} (Telefoonboek) {C} (Spraak) Navigatietoets ({e}/{v}/{>}/{<}) {R} (Opnieuw bellen/pauze) {R} (Herhalen) Oplaadcontacten Microfoon {j/OK} (Menu/OK) {ih}(Uit/stroom) {C} (Wissen) {INT} (Intercom) Basisstation A B LINE A Oplaadcontacten B {x} (Oproep) 4 nieuwe oproepen Als er nieuwe oproepen zijn ontvangen, geeft de display het aantal nieuwe oproepen weer. 6 TCD150NL(du-du). book Page 7 Tuesday, June 28, 2005 2:29 PM Voorbereiding Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt De volgende symbolen komen in deze gebruiksaanwijzing voor. Druk op {e} of {v} voor het selecteren van de woorden tussen aanhalingstekens die op de display worden weergegeven. Datum en tijd instellen Belangrijk: L Controleer of de wisselstroomadapter is aangesloten. 1 {j/OK} 2 "BS INSTEL" ({v}) i {>} i {*} 3 Voer de huidige tijd in (24-uursweergave). 6 {>} i {ih} Displaytaal U wijzigt de displaytaal als volgt 1 {j/OK} 2 "HS INSTEL" ({v}) i {>} 3 "DISP INSTEL" i {>} 4 "KIES TAAL" i {>} 5 Selecteer de gewenste taal. i {>} i {ih} Opmerking: L Als u een taal selecteert die u niet kunt lezen, herstelt u de standaardinstellingen van de handset: - {j/OK} i {v} i {>} i {e} i {>} - Voer de handset-PIN in (standaard: "0000"). - {v} i {>} i {ih} 7 TCD150NL(du-du). book Page 8 Tuesday, June 28, 2005 2:29 PM Telefoneren Telefoneren Nummers kiezen 1 Kies het telefoonnummer. i {C} 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op {ih} of plaatst u de handset op het basisstation. {>} i "WIJZIG NR" i {>} i Bewerk het nummer. i {C} Wissen: {>} i "WISSEN"/"ALLES WISSEN" i {>} i "JA" i {>} i {ih} Toetsblokkering De handset kan worden geblokkeerd, zodat er niet kan worden gebeld en er geen instellingen kunnen worden gemaakt. Binnenkomende gesprekken kunnen worden aangenomen, maar alle andere functies zijn uitgeschakeld als toetsenblokkering is ingeschakeld. Als u toetsblokkering wilt inschakelen, drukt u ongeveer twee seconden op {j/OK}. *5 Met de functie voor automatisch opnemen kunt u gesprekken aannemen door gewoon de handset van het basisstation te nemen. U hoeft niet op {C} te drukken. Gids voor basisstationinstellingen Het basisstation aanpassen: 1 {j/OK} i "BS INSTEL" i {>} L "INVOER CODE" wordt weergegeven. {0} {2} {2} Functie (standaardinstelling) De standaardinstellingen van het basisstation herstellen. *1 - Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000"). i {>} Belvolume basisstation (medium) - Selecteer de gewenste instelling met {1} voor laag, {2} voor medium, {3} voor hoog of {0} voor uit. i {>} Knippertijd (110 ms)*2 - Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000"). i {2} i {1} - Selecteer de gewenste instelling met {1} voor 700 ms of {2} voor 110 ms. i {>} {3} 11 TCD150NL(du-du). book Page 12 Tuesday, June 28, 2005 2:29 PM Handige telefooninstellingen Codenr. {5} Functie (standaardinstelling) PIN basisstation wijzigen ("0000"). *3 - Voer de huidige basisstation-PIN van 4 cijfers in. Kiesrestrictie*4 Kiesrestrictie instellen - Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000"). i {1} i {>} - Voer het telefoonnummer in dat u wilt uitschakelen (maximaal 8 cijfers). L Als u een andere geheugenplaats wilt selecteren, drukt u op {>} en voert u een nummer in. [. . . ] L De rest van de procedure moet binnen 1 minuut worden voltooid. 6 Selecteer een basisstationnummer ({v}). i {>} L Er wordt een bevestigingstoon weergegeven en w stopt met knipperen. De handset gaat niet aan. 14 TCD150NL(du-du). book Page 15 Tuesday, June 28, 2005 2:29 PM Handige informatie Probleem U hoort een in-bezet-toon als u op {C} drukt. L Plaats de handset en het basisstation buiten bereik van andere elektrische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TCA151EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TCA151EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag