Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TCA121EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TCA121EX. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-TCA121EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TCA121EX te teleladen.


PANASONIC KX-TCA121EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-TCA121EX (1681 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-TCA121EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] L Gebruik GEEN alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of Ni-Cd-batterijen. Tips voor het gebruik Navigatietoets gebruiken Met de joystick van de handset kunt u menu's doorlopen en onderdelen op de display selecteren door op {^}, {V}, {<} of {>} te drukken. Als u het ontvangstvolume of luidsprekervolume wilt bijstellen, drukt u meerdere keren op {^} voor meer volume en op {V} voor minder volume tijdens het bellen. Volume omhoog {^} {<} {>} {V} Volume omlaag Zachte toetsen De handset heeft 3 zachte toetsen. Met een zachte toets selecteert u de functie die er direct boven op het display wordt getoond. ­2­ TG7301_7321NL(du-du)_QG. fm Page 3 Wednesday, May 7, 2008 11:43 AM Datum en tijd (handset) 1 2 3 4 5 6 7 K (middelste zachte toets) {V}/{^}: "Handset instel. " i M {V}/{^}: "Tijdsinstelling" i M {V}/{^}: "Inst. datum/tijd" i M Voer de huidige dag, maand en jaar in. [. . . ] M i {ih} Basisbediening Gesprekken beginnen/aannemen (handset) Nummers kiezen Inkomende gesprekken aannemen Ophangen Het geluidsvolume bijstellen Telefoneren met behulp van de herhaallijst Belvolume handset Kies het telefoonnummer. i {C}/{s} {C}/{s} {ih} Druk terwijl u spreekt meerdere keren op {^} of {V}. j (rechter zachte toets) i {V}/{^}: Selecteer het gewenste telefoonnummer. i {C} 1 2 3 4 5 K (middelste zachte toets) {V}/{^}: "Handset instel. " i M {V}/{^}: "Beltoon Inst. " i M {V}/{^}: "Belvolume" i M {V}/{^}: Selecteer het gewenste volume. i M i {ih} n (linker zachte toets) i K {V}/{^}: "Nieuw nummer" i M Voer de naam in (maximaal 16 tekens). i M Telefoonboek (handset) Nummers toevoegen 1 2 3 4 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). i M 2 keer i {ih} L Zie de tekentabel in de handleiding voor het invoeren van namen. Nummers kiezen 1 n (linker zachte toets) 2 {V}/{^}: Selecteer het gewenste telefoonnummer. L U kunt de nummers in het telefoonboek doorbladeren door {V} of {^} ingedrukt te houden. 3 {C} ­3­ TG7301_7321NL(du-du)_QG. fm Page 4 Wednesday, May 7, 2008 11:43 AM Basisbediening Antwoordapparaat (basisstation): KX-TG7321/KX-TG7322/KX-TG7323 Antwoordapparaat aan/uit Berichten afluisteren Druk op {s} om het antwoordapparaat in en uit te schakelen. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie. weergave. " wordt weergegeven totdat u bellerinfo ontvangt nadat u een abonnement hebt genomen op nummerherkenning. L U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen. L Als u DSL/ADSL gebruikt, raden wij u aan om een DSL/ADSL-filter aan te sluiten tussen het basisstation en de telefoonwandcontactdoos. L Maak de plus- (S) en minzijde (T) van de batterijen en de contactpunten van de eenheid met een droge doek schoon en probeer het opnieuw. Bekijk ze als volgt. Wat moet ik doen als ik ruis, wisselend geluid hoor? Wat moet ik doen als de batterijen maar kort meegaan, ook al heb ik ze volledig opgeladen? [. . . ] Bekijk ze als volgt. Wat moet ik doen als ik ruis, wisselend geluid hoor? Wat moet ik doen als de batterijen maar kort meegaan, ook al heb ik ze volledig opgeladen?Wat moet ik doen om y (gemiste oproepen) in het display te wissen? 1 K (middelste zachte toets) 2 {V}/{^}: "Bellerlijst" i M 3 Druk op {V} om te zoeken vanaf de meest recente oproep, of op {^} om te zoeken vanaf de oudste oproep. ­5­ TG7301_7321NL(du-du)_QG. fm Page 6 Wednesday, May 7, 2008 11:43 AM Een handset bij het basisstation registreren De meegeleverde handset en het basisstation zijn reeds geregistreerd. Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation is geregistreerd, registreert u de handset handmatig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-TCA121EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-TCA121EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag