Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-T7665NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-T7665NE. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-T7665NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-T7665NE te teleladen.


PANASONIC KX-T7665NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (144 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-T7665NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Probeer geen draden, spelden of dergelijke voorwerpen in de spleten of openingen van het toestel te steken. · Wanneer er zich problemen voordoen, trekt u de stekker van de centrale uit het stopcontact en sluit een toestel rechtstreeks aan op de telefoonlijn. Als dit toestel goed functioneert, laat u het toestel bij een erkende Panasonic dealer herstellen. Als het nieuwe toestel ook niet goed functioneert, controleer dan de telefooninstallatie. [. . . ] de derde partij. ! · Wanneer u het nummer van een externe partij kiest, moet u eerst de toegangscode van de ISDN-poort invoeren (0/81 of 82). · U kunt naar de eerste partij terugkeren voordat de derde partij antwoordt als u op de Rtoets of DVB-toets drukt. · Als ten minste één partij een externe partij is, kunt u de twee partijen in Wachtstand plaatsen als u op de WACHTSTAND-toets drukt. (wordt vervolgd) Functies en bedieningsprocedures 2-45 2. 6 Overige functies Conferentiegesprek Een gesprek met één partij beëindigen en verder spreken met de andere (bij interne gesprekken niet beschikbaar) Systeemtelefoon CO OF INTERCOM Het gesprek met de gewenste partij is tot stand gebracht en dat met de andere partij is beëindigd. Bevestigingstoon Druk op de CO-toets of op INTERCOM van de persoon waarmee u wilt blijven praten. Met de eerste partij spreken en de tweede partij in wachtstand plaatsen SLT U kunt met de eerste partij spreken. Bevestigingstoon Druk op DVB. Bevestigingstoon Systeemtelefoon U kunt met de eerste partij spreken. R Druk op de R-toets. Conferentiegesprek verlaten Uittreden uit het conferentiegesprek terwijl de twee andere partijen verder praten (tenzij deze beide via buitenlijnen verbonden zijn) SLT en Systeemtelefoon Als beide partijen netlijngesprekken zijn, wordt hun verbinding verbroken. Uittreden uit het conferentiegesprek terwijl de twee andere buitenlijnpartijen verder praten (Onbemande Conferentie) Systeemtelefoon Hang op. Druk op CONFERENCE. Weer aan Conferentiegesprek deelnemen Systeemtelefoon CO Druk op de langzaam groen knipperende CO-lijn. ! 2-46 · Serviceklasse bepaalt welke interne toestellen een "Conferentiegesprek zonder deelname" kunnen opbouwen. · Referentie voor erkende installateur [503] Functies en bedieningsprocedures 2. 6 Overige functies Alarm instellen (Tijd-herinneringssignaal) Op elk intern toestel kan een tijd worden ingesteld waarop een alarmsignaal klinkt, bijvoorbeeld als wekker of als herinnering aan een afspraak. U kunt kiezen voor een eenmalige alarmtijd of voor een dagelijkse. Instellen SLT en Systeemtelefoon 0 7 Neem op. eenmalig belsignaal dagelijks belsignaal Kies 0 of 1. Bevestigingstoon Hang op. 6 Kies 761. 1 uur Voer het uur in (00-23). minuut Voer de minuten in (00-59). 1 Opheffen SLT en Systeemtelefoon Alarmsignaal stopzetten SLT en Systeemtelefoon 7 Neem op. 6 Kies 760. 0 Bevestigingstoon Hang op. Neem op. Tijdsinstelling op Systeemtelefoon controleren Systeemtoestel met display 7 Neem op. 6 Kies 762. 2 Het display toont de ingestelde tijd. Hang op. ! · Het alarmsignaal duurt 30 seconden. · Als u tijdens het alarmsignaal een inkomend gesprek ontvangt, klinkt het belsignaal zodra het alarmgesprek is afgelopen (enkel bij 1:N). Bevestigingstoon Voer de ISDNtoegangscode in (0, 81 of 82). Systeemtelefoon KOSTENCODE Neem op. 5 cijfers, van 0 tot 9). # Voer # in. CO Telefoonnummer Bevestigingstoon Druk op CO-toets. Kies het telefoonnummer. 7230 / 7235 / 7533 / 7536 TIJD S1 Neem op. 5 cijfers, van 0 tot 9). # CO Telefoonnummer Kies het telefoonnummer. Voer # in. Bevestigingstoon Druk op CO-toets. (wordt vervolgd) Functies en bedieningsprocedures 2-51 2. 6 Overige functies Kostencode invoeren tijdens of na een gesprek Systeemtelefoon KOSTENCODE Druk op KOSTENCODE. 5 cijfers, van 0 tot 9). # Voer # in. 7230 / 7235 / 7533 / 7536 TIJD S1 S2 S3 Druk op TIJD (S3). KOSTENCODE Voer de kostencode in (max. 5 cijfers, van 0 tot 9). # Voer # in. ! · Na een gesprek moet u de kostencode invoeren terwijl de herkiestoon klinkt en binnen de 15 seconden. · Als u op " " drukt terwijl u een kostencode invoert, kunt u het nummer wissen en een andere code invoeren. · Nadat de kostencode is ingevoerd, kan ook "99" in plaats van "#" worden ingevoerd. · U kunt een kostencode ook in het kiesgeheugen (van het systeem of van het toestel) vastleggen. · Als een ingevoerde kostencode niet met een opgeslagen kostencode overeenkomt (in de mode "Gecontroleerd - alle gesprekken" of "Gecontroleerd - modus "Inbreken op kiesrestrictie"), hoort u een herkiestoon. [. . . ] / (R of DVB) + 63 + (0/ toestelgroep nr. ) 572 / 570 / 571 + toegangscode ISDN-poort + tel. nr. / 40 / 42 7201 / 7200 7311 / 7310 / R-toets + 50 Invoeren van Kostencode, vóór het kiezen van een nummer `Boodschap Afwezig'-functie Boodschap 1: Ben zo terug instellen/opheffen Boodschap 2: Ben naar huis instellen/opheffen Boodschap 3: Op Tst % % instellen/opheffen Boodschap 4: Terug om %%:%% instellen/opheffen Boodschap 5: Weg tot %%/%% instellen/opheffen Boodschap 6: In vergadering instellen/opheffen Boodschap 7, 8 en 9: (Programmeerbaar) instellen/opheffen Automatisch terugbelsignaal bij in gesprek (Camp-on) instellen/opheffen Waarschuwen lijn in gesprek (BSS) instellen/opheffen Gesprek doorschakelen ­ Alle gesprekken instellen/opheffen Gesprek doorschakelen ­ In gesprek instellen/opheffen Gesprek doorschakelen ­ Geen antwoord instellen/opheffen Gesprek doorschakelen ­ in gesprek/geen antwoord instellen/opheffen Gesprek doorschakelen ­ Naar netlijn instellen/opheffen Gesprek doorschakelen ­ Volg Mij instellen/opheffen Gesprek in Wachtstand plaatsen/terugnemen/ van ander intern toestel - terugnemen netlijngesprek/ intern gesprek Gesprek doorverbinden - naar tst/naar tst na stem oproep CLIR instellen/opheffen/instelling veranderen Gesprek Parkeren, parkeren/terugnemen Gesprek beantwoorden van ander toestel (Call Pickup), Netlijn/Bepaald/Groep/van antw. apparaat Call Pickup negeren instellen/opheffen Gesprek Wacht instellen/opheffen/spreken terwijl gesprek in wachtstand staat 3-6 Bijlage 3. 3 Lijst van de functies Functie Nummer 5 9 + ID-code + 1 + Toestelnr. kostencode-tabel + # 5 9 + ID-code + 5 + toegangscode ISDN-poort + nieuw tarief + # 5 9 + ID-code + 61 + # 5 9 + ID-code + 62 + # 5 9 + ID-code + 71 + # 5 9 + ID-code + 72 + # 5 9 + ID-code + 73 + Toestelnr. kostencode-tabel + DVB + OPSLAG + H* P* + 5 + ISDN-poortnummer + nieuw tarief + OPSLAG + H* P* + 6 + OPSLAG + H* P* + 6 + HANDENVRIJ + OPSLAG + H* P* +71 + H* P* + 72 + H* P* + 73 + Toestelnr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-T7665NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-T7665NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag