Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-T7531NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-T7531NE. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-T7531NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-T7531NE te teleladen.


PANASONIC KX-T7531NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (500 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-T7531NE (498 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-T7531NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze systeemtelefoon voldoet aan de EU richtlijnen. 73 / 23 / EEC 89 / 336 / EEC 92 / 31 / EEC 93 / 68 / EEC - Electronische apparatuur voor gebruik binnen bepaalde stroomlimieten - Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (basis uitgave) - Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (aanvulling) - Markering Het CE teken op deze telefoon bevestigt dat aan bovenstaande richtlijnen wordt voldaan. 86 Voorbereiding Aansluiten Het telefoonsnoer (bijgeleverd) Sluit aan op een Digitaal Super Hybridesysteem (PABX ). Sluit aan op een standaard telefoon ( ), een telefoonbeantwoorder of een fax voor XDP* of parallelle verbindingen. * Voor meer details over XDP dient u uw leverancier te raadplegen. <achteraanzicht> LET OP Zorg ervoor dat de snoeren correct in de groeven worden geplaatst om schade aan de connectoren te voorkomen. Beschrijving van de symbolen In deze handleiding worden veel symbolen gebruikt. (Til de handset op om met spreken te beginnen. ) Op de haak · Plaats de handset terug. X Y Druk op de gewenste nummertoetsen op de telefoon. U kunt verschillende tonen horen, afhankelijk van de bediening. Nuttige tips voor de handen-vrij bediening · Als de stem van de andere partij moeilijk te horen is: Verhoog het geluidsniveau door middel van de knoppen van het luidsprekervolume. [. . . ] Kies 3 en het toestelnummer. Bevestigingstoon Op de haak. Geen antwoord Alle gesprekken worden naar een ander toestel doorgeschakeld als u niet opneemt. 4 toestelnummer Van de haak. Druk op DSN/NS. Kies 4 en het toestelnummer. Bevestigingstoon Op de haak. Bezet/Geen antwoord Alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander toestel als u niet opneemt of als uw toestel bezet is. 5 toestelnummer Van de haak. Druk op DSN/NS. Kies 5 en het toestelnummer. Bevestigingstoon Op de haak. 98 Naar een netlijn (CO) Alle gesprekken worden naar een externe partij doorgeschakeld. Sommige toestellen kunnen beperkingen hebben. 6 9 telefoonnummer # Van de haak. Kies 69, het telefoonnummer en #. *1 Bevestigingstoon Op de haak. *1 Het functienummer hangt af van het land, raadpleeg uw leverancier. Volg Mij (vanuit uw toestel) Alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander toestel. Dit gebeurt vanaf het ontvangende toestel. 7 uw toestelnummer Van de haak. Druk op DSN/NS. Kies 7 en uw toestelnummer. Bevestigingstoon Op de haak. Annuleren 0 8 Behalve Volg Mij uw toestelnummer Volg Mij Van de haak. Druk op DSN/NS. Behalve Volg Mij: Kies 0. Volg Mij: Kies 8 en uw toestelnummer. Anderen verhinderen u te storen (Niet Storen/NS) Tijdens een vergadering of als u het druk heeft, kunt u voorkomen dat u binnenkomende gesprekken behoeft te beantwoorden. *2 1 0 Instellen Annuleren Bevestigingstoon Op de haak. Van de haak. Druk op DSN/NS. Instellen: kies 1. Annuleren: kies 0. Nederlands 99 *2 KX-TD208 gebruikers kunnen een binnenkomend gesprek doorschakelen naar een ander toestel of naar de centrale. Nuttige functies Een gesprek tussen drie partijen (Conferentie) U kunt een derde partij toevoegen tijdens een gesprek. Een derde partij toevoegen tijdens een gesprek nummer derde partij Druk op CONFERENTIE. Voer het nummer van de derde partij in. *1 Spreek met de derde partij. Druk op CONFERENTIE. Bevestigingstoon *1 Om een externe partij toe te voegen drukt u op een netlijntoets (CO) en kiest u het telefoonnummer. Met een partij spreken door de andere te beëindigen CO OF Een vergadering verlaten Druk op CO of INTERCOM. *2 Bevestigingstoon Op de haak. *2 Dit is alleen beschikbaar voor een combinatie van een intern toestel en twee netlijnen (CO) of twee interne toestellen en een netlijn (CO). Keuze van beltoon voor de flexibele netlijntoetsen (CO) U kunt de gewenste belfrequentie kiezen voor elke netlijntoets (CO). Programmeren 9 9 CO CO toonsoortnummer Druk op PROGRAMMEREN. Kies 99. Druk twee maal op de gewenste CO. Voer het toonsoortnummer in (1-8). Druk op AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN. Druk op PROGRAMMEREN. Nummers opslaan voor het automatisch direct kiezen Het opgeslagen nummer wordt automatisch direct gekozen door op de netlijntoets (CO) te drukken die is toegewezen als een toets voor het automatisch direct kiezen. Programmeren 9 9 CO 2 gewenst nummer Druk op PROGRAMMEREN. Kies 99. Druk op de gewenste CO. Kies 2. Voer het gewenste nummer in. Druk op AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN. Druk op PROGRAMMEREN. 100 De display gebruiken Jog Dial gebruiken Met gebruik van de displayboodschap en de Jog Dial kunnen de gebruikers van KX-T7531, KX-T7533 en KX-T7536 opbellen of de functies gebruiken zonder de functienummers te programmeren. Toestel bellen Toestel Systeem Snelkiezen Systeem Snelkies U kan intercom bellen met gebruik van het naam/nummer bestand. U kan bellen met een partij die in het systeem is opgeslagen met gebruik van het naam/nummer bestand. U kan bellen met een partij die in uw toestel is opgeslagen met gebruik van het naam/nummer bestand. Alleen functies die een naam hebben toegewezen, worden in alfabetische volgorde getoond. Persoonlijk Snelkiezen Station Snelkies Functies die een naam hebben toegewezen worden in opgeslagen volgorde weergegeven. Als er geen naam is toegewezen, wordt het nummer weergegeven. Toegang tot de systeemfuncties Funkties toegang U kunt toegang krijgen tot de functies die in alfabetische volgorde worden weergegeven. * * Voor meer details van de toegankelijke functies, zie de bedieningshandleiding van uw Digitale Super Hybridesysteem of raadpleeg uw leverancier. Nederlands 101 De display gebruiken KX-T7531 De functies gebruiken 1 Druk herhaaldelijk op MODUS om de display in de Jog Dial functie te zetten (tweede tot vijfde display). MODE MODE < Begin display > 1 Jan 15:00 < Zevende display > < Zesde display > (MODUS) Contrast: (MODUS) Belsign: MODE MODE MODE MODE MODE (MODUS) (MODUS) (MODUS) (MODUS) (MODUS) < Tweede display > Systeem Snelkies < Derde display > Station Snelkies < Vierde display > Toestel < Vijfde display > Funkties toegang Systeem Snelkiezen Persoonlijk Snelkiezen Toestel bellen Systeemfunctie 2 Draai de Jog Dial tot de gewenste functie bij de pijl van de display staat. 3 Druk op SELECTEREN. Tom Jones SELECT MODE Aannemen in grp SELECT MODE Indien er een parameter nodig is, zal de functienaam en parameter knipperen. 4 Voer een parameter in, indien vereist, of volg de procedure voor een standaard bediening op (alleen voor toegang tot de systeemfuncties). 102 KX-T7533 De functies gebruiken 1 Druk herhaaldelijk op SHIFT om de display op de derde display te zetten. 2 Kies de gewenste functie. * · Druk op STA (S1) voor persoonlijk snelkiezen. · Druk op FUNC (S3) voor toegang tot de systeemfuncties. Systeem snelkiezen Persoonlijk snelkiezen < Derde display > 1 Jan 15:00 STA TST FUNC SHIFT Toestel kiezen Systeemfunctie 3 Draai de Jog Dial totdat de gewenste functie bij de pijl op de display staat. 4 · Van de haak of druk op HANDEN-VRIJ/BEL (S3) voor Systeem snelkiezen, Persoonlijk snelkiezen en Toestel kiezen. · Druk op KZE (S3) voor toegang tot de systeemfuncties. A n n P a r k e r Alice MENU BEL B o b J o n e s Carol MENU BEL A a n n e m e n i n g r p Afw BDS aan 1-9 KZE MENU Indien er een parameter nodig is, zal de functienaam en parameter knipperen. Nederlands 5 Voer een parameter in, indien vereist, of volg de procedure voor een standaard bediening op (alleen voor toegang tot de systeemfuncties). * Stap 2 kan worden overgeslagen voor Systeem Snelkiezen. 103 De display gebruiken Bevestigen en terugbellen met de gesprekslog 1 Druk op SHIFT om de display op de tweede display te zetten. · Druk op VOLG (S3) om de informatie van een andere beller te zien. < Tweede display > 1 Jan 15:00 OUD7 NW5 SHIFT De volgorde van nummers en het aantal bellers wordt weergegeven. 01 :011111111 INFO WIS VOLG SHIFT Op INFO drukken geeft u meer informatie. · Een keer: volgordenummer /naam van beller · Twee keer: datum/tijd/aantal keren gebeld · Drie keer: buitenlijnnummer /buitenlijnnaam Om de informatie van een andere beller te zien 4 Van de haak. 5 Druk op BEL (S1). 05 :011223344 BEL SHIFT 104 KX-T7536 De functies gebruiken 1 Druk herhaaldelijk op SHIFT om de display op de derde display te zetten. [. . . ] g De illustraties op deze pagina zijn van een KX-T7536. Sluit het deksel. A Verwijder A zoals wordt laten zien. Nederlands * Voor bevestiging aan de muur moet u optillen, zoals aangegeven. B B 109 Korte referentie Voor KX-TD816/1232 en KX-TD208 Gewenste functie Instellen van afwezigheidboodschap Rekeningcode invoering* Een wachttoon voor een gesprek geven* 7 4 5 9 0 Bediening boodschapnummer rekeningnummer +# 9 / CO telefoonnummer Terwijl de in-gesprek toon woordt gehoord 1 ¤ Wacht op antwoord. ¤ Alle gesprekken toestelnummer 2 Bezet toestelnummer 3 Geen antwoord toestelnummer 4 Bezet / geen antwoord toestelnummer 5 Naar buitenlijn telefoonnummer 6 9 Volg Mij Een gesprek doorschakelen* # 7 uw toestelnummer Annuleren 0 Volg mij annuleren 8 Een gesprek in de wachtstand zetten Een gesprek exclusief in de wachtstand zetten Een gesprek in het systeem parkeren Een gesprek opnemen Een gesprek doorverbinden Een wachtend gesprek Gesprek met drie partijen Wachtstand uw toestelnummer Een gesprek in de wachtstand terugnemen CO / / Wachtstand Een gesprek in exclusieve wachtstand terugnemen CO 5 4 2 0 parkeerzone toestelnummer CO naar een toestel naar een telefoonnummer externe partij Kondig aan. 7 7 3 3 1 1 1 0 instellen annuleren telefoonnummer derde partij Van de haak Op de haak Functienummer Spreek 110 Gewenste functie Niet storen (NS) 7 7 7 9 7 7 1 0 Uw toestel op slot doen De instellingen wissen Bediening Instellen Annuleren slotcode Op slot doen Van slot doen slotcode slotcode 0 Een bericht achterlaten Zender Een wachtend bericht Ontvanger Een bericht annuleren 7 Terugbellen 0 0 toestelnummer Alle berichten wissen 7 De centrale bellen* Oproepen Een parallel gesprek verbinden Opslaan 0 0 ontvangers toestelnr. 0 3 3 3 3 9 9 1 0 alle toestellen en externe luidspreker Instellen Annuleren Kondig aan. Een voorgeprogrammeerde partij bellen 7 7 7 Instellen 4 4 4 0 2 1 0 telefoonnummer Instellen Annuleren # Kiezen Instellen / annuleren Snelkiezen (persoonlijk) 3 Kiezen persoonlijk snelkiesnummer telefoonnummer # 3 Snelkiezen (centrale) persoonlijk snelkiesnummer Nederlands systeemsnelkiesnummer * Dit nummer is per land verschillend. g Enkele functies kunnen via systeemprogrammering voor de KX-TD816/1232 worden gewijzigd. Sommige bedieningen voor KX-TD208 zijn anders dan die voor KX-TD816/1232. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-T7531NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-T7531NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag