Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-T1476BS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-T1476BS. Wij hopen dat dit PANASONIC KX-T1476BS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-T1476BS te teleladen.


PANASONIC KX-T1476BS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1650 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC KX-T1476BS (1252 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC KX-T1476BS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ALS ZICH EEN STORING VOORDOET WAARDOOR DE INTERNE DELEN TOEGANKELIJK WORDEN, HET NETSNOER ONMIDDELLIJK ERUIT TREKKEN EN DE UNIT TERUGSTUREN NAAR UW DEALER. INDIEN U DE UNIT WILT VERPLAATSEN, TREKT U EERST DE TELEFOONSTEKER ERUIT EN VERVOLGENS HET NETSNOER, BIJ HERPLAATSING SLUIT U EERST HET NETSNOER AAN EN VERVOLGENS DE TELEFOONSTEKER. OM VEILIGHEIDSREDENEN MAG DEZE STEKER ALLEEN WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GEAARDE WANDCONTACTDOOS DIE VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN. ZORG DAT DE WANDCONTACTDOOS IN DE BUURT VAN DE APPARATUUR IS GEINSTALLEERD EN GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK IS, OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT. WAARSCHUWING Er is gebruik gemaakt van statisch gevoelige apparatuur. [. . . ] Draai de Jog Dial tot het pijltje op de gewenste tekst staat. (Zie "Display funktielijst" in 2. 9. 4 voor de funktieteksten. ) Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235 3. Of druk op de SEL toetst om de gewenste funktie te kiezen op het pijltje of druk op de funktietoets die naast de gewenste funktie staat. 4. Indien nodig parameters invoeren. 118 Bediening 2. 9 Gebruik van de systeemtelefoon met display < Eerste weergave> Een intercom gesprek voeren met het Telefoonboek (Toestel Kiezen) 1 Jan 15:00 Toestel Station SK Funkties Systeem SK Gesprekslog BEL AGM CNTR SHIFT Bellen met namen die opgeslagen zijn in het systeem (Systeem Verkort Kiezen) Ronald Zaydel Adam Alice Ann Parker MENU MENU Bellen met namen en nummers opgeslagen op uw toestel (Toestel Verkort Kiezen)* BEL NEXT Opnieuw kiezen met een van de laatste vijf gebelde externe nummers (Uitgaande Gesprekslog) OF Bedienen van de diverse functies (Systeem Functie Toegang) <Voorbeeld> Selecteren van 111 1234567890 111 0987654321 000111222333 100200300400500 MENU WIS Ann Parker Beth Bob Jones Carol Chris MENU MENU BEL NEXT OF Aannemen in grp Afwezig bds aan (1-9) Afwezig bds Uit Beantw ext-opr (1-4) Beantw groep-oproep MENU KZE NEXT MENU Als een parameter vereist is, knippert de parameter. parameter * De namen en telefoonnummers moeten van tevoren worden opgeslagen. Zie "Opslaan van de namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel" in 2. 9. 4 Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235. Bediening met de Soft toetsen 1. Druk een aantal malen op de SHIFT toets zodat het derde display verschijnt. Druk zonodig op de gewenste toets. Bediening 119 2. 9 Gebruik van de systeemtelefoon met display 3. Draai de Jog Dial tot het pijltje op de gewenste tekst staat. (Zie "Display funktielijst" in 2. 9. 4 voor de funktieteksten. ) kiezen. Druk op de BEL toets om het nummer te bellen of op de SEL toets om de gewenste funktie te 5. Indien nodig parameters invoeren. < Eerste weergave > 1 Jan 15:00 Toestel Station SK Funkties Systeem SK Gesprekslog CNTR BEL AGM SHIFT < Tweede weergave > OUD1 NW1 SHIFT < Derde weergave > STA TST FUNC SHIFT Bellen met namen die opgeslagen zijn in het systeem (Systeem Verkort Kiezen) Bellen met namen en nummers opgeslagen op uw toestel (Toestel Verkort Kiezen)* Een intern gesprek kiezen met behulp van het Telefoonboek Bedienen van de diverse functies (Systeem Functie Toegang) Ronald Zaydel Adam Alice Ann Parker MENU MENU BEL NEXT Ann Parker Beth Bob Jones Carol Chris MENU MENU Aannemen in grp Afwezig bds aan (1-9) Afwezig bds uit Beantw ext-opr (1-4) Beantw groep-oproep BEL NEXT MENU KZE OF OF Als een parameter vereist is, knipperen de naam van de functie en de parameter. parameter 120 Bediening 2. 9 Gebruik van de systeemtelefoon met display * De namen en telefoonnummers moeten van tevoren worden opgeslagen. Zie "Opslaan van namen en nummers voor Verkort kiezen via toestel" in 2. 9. 4Gebruik van de KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536 of KX-T7235. Gebruik van de KX-T7235 Met een KX-T7235 Panasonic systeemtoestel met een display van 6 regels kunt u nummers kiezen en de funkties bedienen met de tekst op het display. 1-4 Een meldtekst opnemen. * Zie 3. 2. 3 Opnemen van Uitgaande Berichten (UGB). Login/Log uit ( 1/0) Login/uit Boodschap uit ( TST) Bdschap uit Boodschap aan ( TST) Bdschap aan Nacht aan/uit ( 1/0) Nacht mode UGB weergave ( 1-4) UGB weerg. UGB opname ( 1-4) UGB opname Bediening 125 2. 9 Gebruik van de systeemtelefoon met display Display (KX-T7536/KX-T7235) Beantw ext-opr. ( Display (KX-T7531/KX-T7533) 1-4) Oproep antw Funktiebeschrijving 1-4 De door een luidspreker opgeroepen mededeling beantwoorden. Zie 2. 3. 4 Beantwoorden van een gesprek via een externe luidspreker (Opnemen van netlijn via een willekeurig toestel [TAFAS]) en 2. 6. 3 Beantwoorden van een Oproep. Beantwoorden van de opgeroepen mededeling door een toestel in dezelfde toestelgroep. 1-0 Instellen of een parallel aangesloten enkelvoudig toestel overgaat (Aan) of niet (Uit) als een gesprek binnenkomt. Zie 2. 7. 10 Belsignaal instellen van het parallel aangesloten toestel (Parallel telefoontoestel). Beantw groep-oproep Grp oproep antw Externe oproep Groep oproep ( ( 0-4) Extern oprp 0-8) Oproep grp Parallel aan/uit ( 1/0) Parallel * De mededeling verschijnt alleen maar bij de operators (Telefonisten). Gesprek doorschakelen/Niet Storen funktie: U kunt ook toegang krijgen tot de funkties Gesprek Doorschakelen en Niet Storen. De gebruikers van de KX-T7536 en de KX-T7235 maken alleen maar gebruik van deze display bediening. DSN/NS Opheffen Niet Storen DSN-Alle Gesprk DSN-Bezet DSN-Afwezig VORG MENU 0-2+tst 0-2+tst 0-2+tst VOLG DSN-Bezet/Afwzg DSN-CO-lijn DSN-Van DSN-Van Annulrn MENU VORG 0-2+tst 0-2+kies tst tst VOLG 126 Bediening Hoofdstuk 3 Bediening door de operator Dit hoofdstuk laat de operators (Telefonisten) zien hoe zij de aansluitingen of het systeem kunnen bedienen. Uw systeem ondersteunt maximaal twee operators. Bediening door de operator 127 3. 1 Toestelbediening 3. 1 Toestelbediening 3. 1. 1 Wijzigen van de instellingen Om in de programmeermodus te k omen Programmeren Doorgaan Stoppen OF OR 9 9 programmeergegevens OF OR Druk op PROG of PAUZE. Kies 99. Voor de programmeergegevens in. Druk op OPSLAAN. Druk op PROG of PAUZE. Item Deblokkeren of blokkeren van een willekeurig toestel (Blokkeerregeling op afstand van een toestel) 0 Programmeergegevens 1 Toestelnummer* X X=1 : Deblokkeren 2 : Blokkeren 3 : Interne gesprekken blokkeren behalve operator gesprek 7 Toestelnummer * Deblokkeren van de gesprekslog (Ink omende Gesprekslog Blokk eerregeling) Wissen van het Wachtwoord Directe Gesprekscontrole (Directe Gesprekscontrole Wachtwoord Regeling) 0 3 Toestelnummer * * Om alle toestellen toe te wijzen, drukt u op d e "" toets. 128 Bediening door de operator 3. 2 Systeembediening 3. 2 Systeembediening 3. 2. 1 Dag / Nacht Service U kunt de Dag/Nacht funktie op elk willekeurig moment omschakelen. PT (Nacht) Druk op Nacht. PT / SLT 0 OF Handmatig Dag Handmatig Nacht 7 8 1 Hoorn van de haak. Kies 78. Bevestigingstoon Hoorn op de haak . Kies 0 voor Dag of 1 voor Nacht. T7531 MODE 0 Nacht mode 1/0 SELECT MODE Dag Nacht OF 1 Druk op MODUS tot "Functies" verschijnt. Draai aan de Jog Dial tot het pijltje op "Nacht mode" staat. Druk op SELECTEREN. Kies 0 voor Dag of 1 voor Nacht. Bevestigingstoon Hoorn op de haak. Bediening door de operator 129 3. 2 Systeembediening T7533 SHIFT FUNC Nacht mode Oproep antw MENU 1/0 1-4 KZE Druk op SHIFT tot "FUNC" verschijnt. Druk op "FUNC". Draai aan de Jog Dial tot het pijltje op "Nacht mode " staat. Druk op "KZE". 0 OF Dag Nacht 1 Bevestigingstoon Kies 0 voor Dag of 1 voor Nacht. Hoorn op de haak . T7536 / T7235 0 Funkties Druk op "Funkties". OF Handmatig Dag Handmatig Nacht Nacht aan/uit (1/0) OF VOLG Druk op "Nacht aan/uit". Draai de Jog Dial of druk op "VOLG" tot het volgende verschijnt. 1 Kies 0 of 1 zoals u wenst. Bevestigingstoon Hoorn op de haak . Met de Nacht toets kunt u de instelling wisselen tussen de Dag en Nacht funkties. Om de huidige funktie te bevestigen, op de "#" toets drukken met de hoorn op de haak. [. . . ] Voer een Kostencode in om de toon uit te schakelen. Toon 4 Er is een gesprek in Wacht indicatie ontvangen. Tijdens gesprekken In gesprek toon 1s Opniew Kiestoon De netlijn die u probeerde te kiezen is niet toegewezen of geblokkeerd. De verkeerde Kostencode werd ingegeven. Terugbel toon 1 Normale terugbeltoon Terugbel toon 2 Speciale terugbeltoon voor DISA-gesprek. Niet Storen Toon Het gekozen toestel weigert inkomende gesprekken. 236 Appendix 6. 4 Wat betekent deze toon? Indien de hoorn van de haak wordt genomen Indicatietonen Toon 1 Gesprek Wacht toon (standaard) 15 s Toon 2 Gesprek Wacht toon van buiten (extern gesprek) 5s Toon 3 Gesprek in Wacht toon van ander toestel Toon 4 Een gesprek wordt langer dan een bepaalde tijd in de wachtstand gezet (standaard: 60 seconden) 15 s Tijdens een extern gesprek Waarschuwingstoon Deze toon wordt 15, 10 en 5 seconden voor de tijdslimiet uitgezonden . 1s Bij het instellen van de funktieprogrammering Bevestigingstonen Toon 1 Instellen/uitschakelen van de mogelijkheid dat anderen uw toestel gebruiken. De nieuwe instelling verschilt van de vorige instelling door persoonlijke programmering. Uitvoeren van de systeemprogrammering. 1s Appendix 237 6. 4 Wat betekent deze toon? Toon 2 De funktie instelling is met succes uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC KX-T1476BS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC KX-T1476BS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag